Formulari i ekzaminimit fizik për të huajt Kina është një formular mjekësor që të gjithë të huajt duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë si pjesë e procesit të aplikimit për vizë. Formulari është një ekzaminim mjekësor gjithëpërfshirës që kontrollon sëmundje dhe gjendje të ndryshme shëndetësore. Ekzaminimi është krijuar për të siguruar që individi është i shëndetshëm dhe i aftë për të jetuar në Kinë.

Shkarkoni formularin e ekzaminimit fizik të të huajve i njohur edhe siFormulari i ekzaminimit fizik përdoret për aplikimet për viza studentore kineze. Formulari mjekësor për bursa ose formulari i ekzaminimit fizik është shumë i rëndësishëm për të marrë vizën kineze

Ku të merrni formularin?

Formulari i ekzaminimit fizik për të huajt në Kinë është i disponueshëm në çdo spital ose klinikë të caktuar në Kinë. Ju gjithashtu mund ta shkarkoni formularin në internet nga faqja e internetit e Ambasadës Kineze. Është e rëndësishme të theksohet se formulari duhet të plotësohet nga një mjek i regjistruar dhe të vuloset me vulën zyrtare të spitalit.

Shkarkoni formularin e ekzaminimit fizik për të huajt për vizë kineze

1. Merrni këtë formular me vete në çdo spital qeveritar aty pranë dhe kryeni analizat e rëndësishme dhe pas përfundimit të të gjitha analizave, mjeku duhet të nënshkruajë dhe të vulosë foton tuaj në faqen 1 dhe në pjesën e poshtme të faqes 2

2. Nuk ju kërkohet të dërgoni “Formularin Mjekësor Origjinal” me aplikacionin csc, ndaj bashkëngjitni vetëm fotokopje të mjekësisë suaj.

Çfarë përfshihet në provim?

Formulari i ekzaminimit fizik për të huajt në Kinë përfshin një sërë testesh dhe ekzaminimesh për të përcaktuar shëndetin dhe gjendjen e përgjithshme të aplikantit. Disa nga testet e përfshira në provim janë:

Informata themelore

Formulari do të kërkojë informacionin bazë të aplikantit, si emri, gjinia, kombësia, numri i pasaportës dhe data e lindjes.

Histori mjekesore

Formulari do të kërkojë historinë mjekësore të aplikantit, duke përfshirë çdo sëmundje, operacione ose trajtime mjekësore të mëparshme.

Ekzaminim fizik

Ekzaminimi fizik do të përfshijë matje të tilla si gjatësia, pesha, presioni i gjakut dhe ritmi i pulsit. Mjeku do të ekzaminojë gjithashtu veshët, hundën, fytin, mushkëritë, zemrën, barkun dhe gjymtyrët e aplikantit.

Testet laboratorike

Testet laboratorike do të përfshijnë analizat e gjakut, testet e urinës dhe testet e jashtëqitjes. Këto teste do të kontrollojnë për kushte të ndryshme shëndetësore si hepatiti, tuberkulozi dhe HIV/AIDS.

Testet radiologjike

Testet radiologjike do të përfshijnë një radiografi të gjoksit dhe një elektrokardiogramë (EKG). Këto teste do të kontrollojnë për çdo anomali në zemrën dhe mushkëritë e aplikantit.

Si të plotësoni formularin?

Plotësimi i formularit të ekzaminimit fizik për të huajt në Kinë mund të jetë një detyrë e frikshme, por është e rëndësishme të siguroheni që formulari të plotësohet me saktësi dhe plotësisht. Këtu është një udhëzues hap pas hapi për të plotësuar formularin:

Hapi 1: Informacioni bazë

Plotësoni informacionin tuaj bazë, si emrin, gjininë, kombësinë, numrin e pasaportës dhe datën e lindjes.

Hapi 2: Historia mjekësore

Plotësoni historinë tuaj mjekësore, duke përfshirë çdo sëmundje të mëparshme, operacione ose trajtime mjekësore.

Hapi 3: Ekzaminimi fizik

I nënshtrohen ekzaminimit fizik të kryer nga një mjek i regjistruar. Mjeku do të plotësojë seksionin e ekzaminimit fizik të formularit.

Hapi 4: Testet laboratorike

Kryeni testet laboratorike, duke përfshirë analizat e gjakut, testet e urinës dhe testet e jashtëqitjes. Rezultatet e këtyre analizave do të plotësohen nga stafi i spitalit.

Hapi 5: Testet radiologjike

Nënshtrohuni testeve radiologjike, duke përfshirë një radiografi të gjoksit dhe një elektrokardiogramë (EKG). Rezultatet e këtyre analizave do të plotësohen nga stafi i spitalit.

Hapi 6: Rishikoni dhe dorëzoni

Rishikoni formularin për t'u siguruar që të gjitha seksionet janë plotësuar saktë dhe plotësisht. Formulari duhet të jetë i vulosur me vulën zyrtare të spitalit dhe i nënshkruar nga mjeku. Paraqisni formularin së bashku me aplikimin tuaj për vizë.

konkluzioni

Formulari i ekzaminimit fizik të të huajve në Kinë është një hap i rëndësishëm në procesin e aplikimit për vizë për të gjithë të huajt që planifikojnë të vizitojnë Kinën. Është thelbësore të sigurohet që formulari të plotësohet saktë dhe plotësisht.

Ndjekja e udhëzuesit hap pas hapi të dhënë në këtë artikull mund t'ju ndihmojë të navigoni procesin dhe të siguroheni që formulari juaj të jetë plotësuar saktë. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se ekzaminimi fizik është një kërkesë për të gjithë të huajt që hyjnë në Kinë dhe mospërputhja me këtë kërkesë mund të rezultojë në refuzimin e aplikimit tuaj për vizë.

Fakte

A duhet të bëj një ekzaminim fizik nëse thjesht po vizitoj Kinën si turist?

Jo, nuk kërkohet ekzaminim fizik për aplikimet për vizë turistike. Kjo kërkesë është vetëm për individët që planifikojnë të qëndrojnë në Kinë për një periudhë të gjatë kohore.

A mund ta bëj ekzaminimin fizik në vendin tim?

Jo, ekzaminimi fizik duhet të kryhet në një spital ose klinikë të caktuar në Kinë. Formulari i ekzaminimit fizik për të huajt në Kinë është i vlefshëm vetëm nëse plotësohet nga një mjek i regjistruar në Kinë.

Për sa kohë është i vlefshëm ekzaminimi fizik?

Ekzaminimi fizik është zakonisht i vlefshëm për 6 muaj nga data kur është kryer. Nëse aplikimi juaj për vizë vonohet dhe ekzaminimi ka skaduar, do t'ju duhet t'i nënshtroheni një ekzaminimi tjetër.

Sa kushton ekzaminimi fizik?

Kostoja e ekzaminimit fizik ndryshon në varësi të spitalit ose klinikës. Rekomandohet të kontrolloni me shumë spitale ose klinika për të gjetur çmimin më të mirë.

Çfarë ndodh nëse ekzaminimi fizik zbulon një gjendje shëndetësore?

Nëse ekzaminimi fizik zbulon një gjendje shëndetësore, aplikantit mund t'i kërkohet t'i nënshtrohet testeve ose trajtimeve shtesë përpara se të lejohet të hyjë në Kinë. Është e rëndësishme të zbuloni çdo gjendje shëndetësore ose histori mjekësore në formular për të shmangur çdo ndërlikim gjatë procesit të aplikimit për vizë.