Pobierz formularz badania fizykalnego cudzoziemca, znany również jakoFormularz badania fizykalnegoużywane do ubiegania się o wizę studencką w Chinach. Formularz medyczny na stypendia lub formularz badania fizykalnego jest bardzo ważny, aby uzyskać chińską wizę

Formularz badania fizykalnego cudzoziemca

 

1. Zabierz ten formularz ze sobą do dowolnego pobliskiego szpitala rządowego i przeprowadź ważne testy, a po ich zakończeniu lekarz musi podpisać i opieczętować Twoje zdjęcie na stronie 1 oraz w dolnej części strony 2

2. Nie jesteś proszony o przesłanie „Oryginalnego Formularza Medycznego” wraz z podaniem csc, więc dołącz tylko kserokopię swojego lekarza.