I-download ang Foreigner Physical Examination Form na kilala rin bilangForm ng Physical Examinationginagamit para sa Chinese Student visa application. Ang Medical Form para sa Scholarship o Physical Examination Form ay napakahalaga para makuha ang Chinese visa

Form ng Physical Examination ng Dayuhan

 

1. Dalhin ang form na ito kasama mo sa alinmang malapit na ospital ng gobyerno at isagawa ang mahahalagang pagsusuri at pagkatapos makumpleto ang lahat ng pagsusuri, dapat pirmahan at tatakan ng doktor ang iyong larawan sa pahina 1 at sa ibabang seksyon ng pahina 2

2. Hindi ka hinihiling na magpadala ng “Original Medical Form” na may csc application, kaya ilakip lamang ang photocopy ng iyong medikal.