คุณกำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนหรือไม่? ถ้าใช่ ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ Xi'an Shiyou University ตั้งอยู่ในมณฑลส่านซีของประเทศจีน มอบทุนการศึกษา CSC สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou

1. บทนำ

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou เป็นทุนเต็มทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศจีน ทุนการศึกษามอบให้โดย Xi'an Shiyou University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน ทุนการศึกษานี้มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศจีนและประเทศอื่นๆ

2. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou

Xi'an Shiyou University เป็นมหาวิทยาลัยหลักในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1951 และตั้งอยู่ในซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี Xi'an Shiyou University มีวิทยาลัยทั้งหมด 21 แห่งและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และปริญญาเอกอันหลากหลาย

3. เกี่ยวกับทุน ก.พ

ทุนการศึกษา CSC เป็นโครงการทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่นซึ่งต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพรายเดือน

4. เกณฑ์การมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยซีอาน Shiyou

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC จาก Xi'an Shiyou University คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • คุณต้องเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีน
 • คุณต้องมีสุขภาพที่ดี
 • คุณต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • คุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • คุณต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก
 • คุณต้องมีผลการเรียนที่ดีและมีพื้นฐานทางวิชาการที่ดี

5. เอกสารที่จำเป็นในการมอบทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou

ในการสมัครทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou คุณต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

6. วิธีการสมัครทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou 2024

ขั้นตอนการสมัครสำหรับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou มีดังนี้:

 • สมัครออนไลน์ได้ที่ระบบรับสมัคร ก.พ. ออนไลน์
 • เลือก Xi'an Shiyou University เป็นสถาบันที่คุณต้องการ
 • ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
 • รอผลการสมัคร

7. ความคุ้มครองทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยซีอาน Shiyou

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้:

 • ค่าเทอม
 • ที่พัก
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าครองชีพรายเดือน

8. ระยะเวลาของทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou 2024

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou มอบให้ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ระยะเวลาของทุนจะแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาจะได้รับเป็นเวลาสี่ถึงห้าปี ในขณะที่สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาเป็นเวลาสองถึงสามปี สำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษาจะได้รับเป็นเวลาสามถึงสี่ปี

9. การยอมรับและการปฏิเสธการสมัคร

การยอมรับและการปฏิเสธการสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou นั้นขึ้นอยู่กับเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • ผลการเรียนและภูมิหลัง
 • แผนการวิจัยหรือการศึกษา
 • จดหมายแนะนำตัว
 • ความสามารถทางภาษา

คณะกรรมการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou จะตรวจสอบใบสมัครทั้งหมดและตัดสินใจขั้นสุดท้าย คณะกรรมการทุนการศึกษาจะแจ้งให้ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จทราบทางอีเมลหรือไปรษณีย์

10. คำถามที่พบบ่อย

1. ทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou คืออะไร?

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou เป็นทุนเต็มทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศจีน

2. ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับทุน?

ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองจีนซึ่งมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับบัณฑิตศึกษา และปริญญาโทหรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกมีสิทธิ์ได้รับทุน

3. เอกสารประกอบการสมัครทุนมีอะไรบ้าง?

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับทุน ได้แก่ แบบฟอร์มการสมัครรับทุน จดหมายแนะนำ 2 ฉบับจากผู้ตัดสินทางวิชาการ สำเนาใบรับรองผลการเรียนที่ผ่านการรับรอง สำเนาประกาศนียบัตรรับรอง แผนการศึกษาหรือข้อเสนอการวิจัย และสำเนาหนังสือเดินทางของคุณ

4. ขั้นตอนการขอทุนเป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการสมัครทุนเกี่ยวข้องกับการสมัครทางออนไลน์ที่ CSC Online Application System เลือกมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou เป็นสถาบันที่คุณต้องการ ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และรอผลการสมัคร

5. ทุนครอบคลุมอะไรบ้าง?

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพรายเดือน

ข้อสรุป

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Xi'an Shiyou เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ทุนการศึกษามอบทุนสนับสนุนเต็มจำนวนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิต และปริญญาเอกในหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร คุณสามารถสมัครขอรับทุนและก้าวไปสู่เป้าหมายทางวิชาการและวิชาชีพของคุณได้

ดังนั้นสิ่งที่คุณรอ? สมัครตอนนี้และยกระดับอาชีพการงานของคุณให้สูงขึ้น!