แผนการศึกษา | เทมเพลตแผนการศึกษา | ตัวอย่างแผนการศึกษา | ตัวอย่างแผนการศึกษา

ประวัติการศึกษา: I have completed my undergraduate studies in Electrical engineering from “ABCDUniversity of Engineering and Technology”, Pakistan, in March 2022, with a CGPA of 3.86 out of 4.00. I was an active somehow indulgent student among others during my undergraduate studies, very often involved in many curricular and co-curricular activities. In fact, I was up to the mark and honored in the top 1’slist of 120 students in my undergraduate class. If observed by the meritorious efforts I remain very competent and I have passed all entrance tests conducted by the academic institution of my education with high achievements and secured overall 4th place in the whole district. I did my final year thesis project on “Design, development, and fabrication of under/over voltage relay using static devices” with the group of five members in which I was made the Group Leader. The fabricated relay can be used for the automatic protection of household appliances and power system against voltage related problems. In this project, I learned and researched automated control and protection using Circuit Breakers and Relays along with other high-speed automatic control and protecting equipment’s involved in automation of the modern systems. While working on this project I found strong motivation in myself towards graduate study and research in the area of power system automation. At present, I am working as a Maintenance Engineer in Dawlance Group of Companies(the leading household appliances company in Pakistan); my job’s major responsibilities include; Maintenance and Automation of industry’s power system and machines along with the planning and the proper allocation of available resources to achieve the smooth and efficient operation of the plant by conducting routine and reactive preventive maintenance activities. Here, inDawlance, I have learned, researched and practically implemented the applications of electrical automation engineering in manufacturing process along with the extensive knowledge of Electrical automation devices like digital relays, vacuum and oil circuit breakers, Programmable logic controllers, Programmable automation controllers, Human Machine Interface and instrumentation devices. Furthermore, I Led the project “Energy saving by the optimization of electric motor usage” with annual savings of 1.2 Million PKR by conducting efficiency analysis, Right-sizing of installed motors, formulating the saving calculations and obtaining USAID OFFER by negotiations with vendors and USAID audit authorities. Also because of ardent interest and motivation towards power system automation, I have selected for 16 weeks internship in National Transmission & DispatchCompany; the sole electric power transmission company of Pakistan. Where I gained quality level knowledge and working experience of Grid SystemOperations (GSO), Protection and Instrumentation (P & I), SCADA, Metering and Testing (M & T). Along with these technical aspects I also earned practical knowledge about transmission system planning including Power Flow Studies, Reactive power compensation studies, Reliability, and Stability Analysis with respect to the interconnection of distributed generation with the transmission system. My work at NTDC was highly praised and I was awarded the certificate of appreciation by the senior management.
บุคลิกภาพของฉัน: อันที่จริงฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในสังคมด้วยธรรมชาติที่เป็นมิตร เป็นผู้สื่อสารที่ดีจริงๆ และได้รับพรจากเพื่อนมากมาย ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิต ดังนั้นเข้าหาคนที่มีจิตใจและเจตคติในเชิงบวก และพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยความพยายามอย่างซื่อสัตย์และการอุทิศตนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ฉันรู้สึกมีความสุขและโชคดีเสมอที่ได้พบปะและทักทายผู้คนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมต่างกัน เนื่องจากการประชุมดังกล่าวมีความสำคัญเสมอ เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ในอนาคต และยังช่วยให้จัดการสิ่งต่างๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะทำงานหรือเรียนในประเทศของตนเองหรือนอกประเทศ
แผนการศึกษาในประเทศจีน:ฉันต้องการสมัครเรียนต่อปริญญาโทในระบบไฟฟ้ากำลังและระบบอัตโนมัติในประเทศจีนเนื่องจากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมปัจจุบันของฉัน การฝึกงานในอดีต และโครงการปีสุดท้ายของฉัน ฉันจึงได้รู้จักการใช้งานจริงมากมายของวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ฉันสนใจและทำให้เกิดความกระหายในความรู้เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ฉันเลือก คำขวัญของฉันคือการทำงานในสาขานานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงต้องการได้รับความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเริ่มต้นและจัดการโครงการที่สร้างสรรค์ที่สุด ระหว่างที่ฉันเรียน ด้วยความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวฉัน ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่ง ร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการวิจัยและสำรวจความลึกลับทางอุตสาหกรรมที่น่าตื่นเต้นอันยิ่งใหญ่ในด้านระบบอัตโนมัติของระบบไฟฟ้า หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ฉันหวังว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนเทคโนโลยีการวิจัยของประเทศของฉันในด้านดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเพื่อนร่วมชาติของฉัน ฉันเชื่อว่าหลักสูตรปริญญาโทนี้จะทำให้ฉันได้มีโอกาสทำความรู้จักกับระบบไฟฟ้าและร่วมงานกับฉันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของศิลปะวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ฉันหวังว่าฉันจะได้ประสบการณ์มากขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์ ผู้คน ระบบ และความต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอาชีพการงานของฉันในอนาคต
เหตุผลในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน:ตอนนี้เกิดคำถามว่า “ทำไมต้องจีน?” อ่านหนังสือ ดูข่าว วิเคราะห์และสังเกตคนจีน ประทับใจจริงๆ กับการที่บุคคลเหล่านี้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าทุ่มเทให้กับงานของพวกเขา และด้วยความพยายามอย่างแท้จริงที่พวกเขาได้ทำให้จีนเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จสำหรับโลกที่สาม หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกของจีนที่มีชื่อเสียงอย่างสูง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในมุมมองทางอาชีพที่ดีขึ้น ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีเช่นนี้ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับฉันมากขึ้น และฉันก็พอใจกับการตัดสินใจของฉันเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น บรรทัดฐานและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีน การต้อนรับอย่างอ่อนโยนที่มีชื่อเสียงของประชาชนและปากีสถาน-จีน ล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศตั้งแต่ในอดีต เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี การยอมรับ และสันติภาพทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนทำให้ฉันรู้สึกว่าจีนเป็นบ้านเกิดที่สองของฉัน นอกจากนี้ ครอบครัวของฉันยังสนับสนุนตัวเลือกของฉันอย่างเต็มที่สำหรับประเทศจีน เนื่องจากฉันชอบศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เหตุผลทั้งหมดเหล่านี้นำมารวมกันเพื่อทำให้ประเทศจีนเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับฉันในการศึกษาระดับปริญญาโท สุดท้ายนี้ ด้วยความหวังอย่างสูง ฉันเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้จะได้รับการพิจารณาที่ดีจากคุณ และฉันยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณอาจต้องการ ฉันหวังว่าจะได้รับการตอบกลับของคุณ