แผนการศึกษา | เทมเพลตแผนการศึกษา | ตัวอย่างแผนการศึกษา | ตัวอย่างแผนการศึกษา

ประวัติการศึกษา: ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจาก “ABCDUniversity of Engineering and Technology” ประเทศปากีสถานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนน CGPA 3.86 จาก 4.00 ฉันเป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี มักจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมร่วมหลักสูตรมากมาย อันที่จริง ฉันทำได้ดีที่สุดและได้รับเกียรติจากรายชื่อนักเรียน 120 คนที่ติดอันดับ 1 อันดับแรกในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีของฉัน หากสังเกตด้วยความพยายามอันมีเกียรติ ฉันยังมีความสามารถมากและผ่านการทดสอบเข้าศึกษาทั้งหมดที่ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาแห่งการศึกษาของฉันด้วยความสำเร็จในระดับสูงและได้อันดับที่ 4 โดยรวมของทั้งเขต ฉันทำวิทยานิพนธ์ปีสุดท้ายเกี่ยวกับ "การออกแบบ การพัฒนา และการผลิตรีเลย์แรงดันไฟต่ำ/เกินโดยใช้อุปกรณ์สแตติก" กับกลุ่มสมาชิกห้าคนซึ่งฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม รีเลย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้สำหรับการป้องกันเครื่องใช้ในครัวเรือนและระบบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้า ในโครงการนี้ ฉันได้เรียนรู้และวิจัยการควบคุมและการป้องกันแบบอัตโนมัติโดยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์และรีเลย์ ควบคู่ไปกับการควบคุมอัตโนมัติความเร็วสูงอื่นๆ และการปกป้องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติของระบบที่ทันสมัย ขณะทำงานในโครงการนี้ ฉันพบว่าตัวเองมีแรงจูงใจอย่างมากในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านระบบอัตโนมัติของระบบไฟฟ้า ปัจจุบัน ฉันทำงานเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงใน Dawlance Group of Companies (บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชั้นนำในปากีสถาน); ความรับผิดชอบหลักในงานของฉัน ได้แก่ การบำรุงรักษาและการทำงานอัตโนมัติของระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของโรงงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเชิงรับและเชิงรับเป็นประจำ ที่นี่ inDawlance ฉันได้เรียนรู้ วิจัย และนำการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมระบบอัตโนมัติทางไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมกับความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ เช่น รีเลย์ดิจิตอล เบรกเกอร์สูญญากาศและน้ำมัน ตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้ ตัวควบคุมอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมได้ เครื่องจักรของมนุษย์ อุปกรณ์เชื่อมต่อและเครื่องมือวัด นอกจากนี้ ฉันยังเป็นผู้นำโครงการ “ประหยัดพลังงานด้วยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โดยสามารถประหยัดได้ 1.2 ล้าน PKR ต่อปี โดยดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ปรับขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม กำหนดสูตรคำนวณการประหยัด และรับ USAID OFFER โดยการเจรจากับผู้ขายและ USAID หน่วยงานตรวจสอบ เนื่องด้วยความสนใจและแรงจูงใจในการทำงานของระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ฉันจึงเลือกฝึกงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ใน National Transmission & DispatchCompany; บริษัทส่งไฟฟ้าแห่งเดียวของปากีสถาน ที่ที่ฉันได้รับความรู้ระดับคุณภาพและประสบการณ์การทำงานของ Grid SystemOperations (GSO), Protection and Instrumentation (P & I), SCADA, Metering and Testing (M & T) นอกจากแง่มุมทางเทคนิคเหล่านี้แล้ว ฉันยังได้รับความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนระบบส่งกำลัง ซึ่งรวมถึงการศึกษาการไหลของกำลังไฟฟ้า การศึกษาการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ความน่าเชื่อถือ และการวิเคราะห์ความเสถียรในส่วนที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกันของการผลิตแบบกระจายกับระบบส่งกำลัง งานของฉันที่ NTDC ได้รับการยกย่องอย่างสูง และฉันก็ได้รับเกียรติบัตรจากผู้บริหารระดับสูง
บุคลิกภาพของฉัน: อันที่จริงฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในสังคมด้วยธรรมชาติที่เป็นมิตร เป็นผู้สื่อสารที่ดีจริงๆ และได้รับพรจากเพื่อนมากมาย ฉันมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิต ดังนั้นเข้าหาคนที่มีจิตใจและเจตคติในเชิงบวก และพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยความพยายามอย่างซื่อสัตย์และการอุทิศตนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ฉันรู้สึกมีความสุขและโชคดีเสมอที่ได้พบปะและทักทายผู้คนที่มีภูมิหลังและวัฒนธรรมต่างกัน เนื่องจากการประชุมดังกล่าวมีความสำคัญเสมอ เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ในอนาคต และยังช่วยให้จัดการสิ่งต่างๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะทำงานหรือเรียนในประเทศของตนเองหรือนอกประเทศ
แผนการศึกษาในประเทศจีน:ฉันต้องการสมัครเรียนต่อปริญญาโทในระบบไฟฟ้ากำลังและระบบอัตโนมัติในประเทศจีนเนื่องจากประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมปัจจุบันของฉัน การฝึกงานในอดีต และโครงการปีสุดท้ายของฉัน ฉันจึงได้รู้จักการใช้งานจริงมากมายของวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ฉันสนใจและทำให้เกิดความกระหายในความรู้เพื่อศึกษาหลักสูตรที่ฉันเลือก คำขวัญของฉันคือการทำงานในสาขานานาชาติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นฉันจึงต้องการได้รับความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการเริ่มต้นและจัดการโครงการที่สร้างสรรค์ที่สุด ระหว่างที่ฉันเรียน ด้วยความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวฉัน ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่ง ร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมงานของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการวิจัยและสำรวจความลึกลับทางอุตสาหกรรมที่น่าตื่นเต้นอันยิ่งใหญ่ในด้านระบบอัตโนมัติของระบบไฟฟ้า หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ฉันหวังว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนเทคโนโลยีการวิจัยของประเทศของฉันในด้านดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเพื่อนร่วมชาติของฉัน ฉันเชื่อว่าหลักสูตรปริญญาโทนี้จะทำให้ฉันได้มีโอกาสทำความรู้จักกับระบบไฟฟ้าและร่วมงานกับฉันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของศิลปะวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ฉันหวังว่าฉันจะได้ประสบการณ์มากขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์ ผู้คน ระบบ และความต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอาชีพการงานของฉันในอนาคต
เหตุผลในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน:ตอนนี้เกิดคำถามว่า “ทำไมต้องจีน?” อ่านหนังสือ ดูข่าว วิเคราะห์และสังเกตคนจีน ประทับใจจริงๆ กับการที่บุคคลเหล่านี้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าทุ่มเทให้กับงานของพวกเขา และด้วยความพยายามอย่างแท้จริงที่พวกเขาได้ทำให้จีนเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จสำหรับโลกที่สาม หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกของจีนที่มีชื่อเสียงอย่างสูง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในมุมมองทางอาชีพที่ดีขึ้น ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีเช่นนี้ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับฉันมากขึ้น และฉันก็พอใจกับการตัดสินใจของฉันเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น บรรทัดฐานและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีน การต้อนรับอย่างอ่อนโยนที่มีชื่อเสียงของประชาชนและปากีสถาน-จีน ล้วนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศตั้งแต่ในอดีต เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคี การยอมรับ และสันติภาพทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนทำให้ฉันรู้สึกว่าจีนเป็นบ้านเกิดที่สองของฉัน นอกจากนี้ ครอบครัวของฉันยังสนับสนุนตัวเลือกของฉันอย่างเต็มที่สำหรับประเทศจีน เนื่องจากฉันชอบศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เหตุผลทั้งหมดเหล่านี้นำมารวมกันเพื่อทำให้ประเทศจีนเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับฉันในการศึกษาระดับปริญญาโท สุดท้ายนี้ ด้วยความหวังอย่างสูง ฉันเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้จะได้รับการพิจารณาที่ดีจากคุณ และฉันยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณอาจต้องการ ฉันหวังว่าจะได้รับการตอบกลับของคุณ