ชื่อมหาวิทยาลัยลิงค์รายชื่อคณะ
มหาวิทยาลัยครูไชน่าอีสต์ไชน่าhttp://www.chem.ecnu.edu.cn
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าhttp://www.scut.edu.cn/ce/
มหาวิทยาลัยปกติปักกิ่งhttp://www.chem.bnu.edu.cn/english/faculty/organic/
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือhttp://cos.neu.edu.cn/CollectionPage.aspx?newstype=32831c2b-6424-49f5-aad1-ac35d5683754
มหาวิทยาลัยปกติภาคตะวันตกเฉียงเหนือhttps://rsc.nwnu.edu.cn/Cate.Action?Cate=7
มหาวิทยาลัย Fudanhttp://www.chemistry.fudan.edu.cn/
มหาวิทยาลัยครูไหหลำhttp://hgxy.hainnu.edu.cn/
มหาวิทยาลัยสีหวนhttp://chem.scu.edu.cn/EnglishSite
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีปักกิ่งhttp://sci.buct.edu.cn/szdw/jsml/index.htm
มหาวิทยาลัยนานกิงhttp://chem.nju.edu.cn/english/Faculty.asp
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอหนาน (HAUT)http://lysp.haut.edu.cn/szdw/yjsds.htm
http://jdxy.haut.edu.cn/xygk1/szdw/js.htm
http://tj.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm
http://computer.haut.edu.cn/szdw.htm
http://hxhgyhjxy.haut.edu.cn/xygk/jsfc.htm
http://swxy.haut.edu.cn/szdw.htm
http://mse.haut.edu.cn/info/1009/1040.htm
http://cee.haut.edu.cn/yjsjy/dsjj.htm
http://economics.haut.edu.cn/info/1098/6540.htm
http://sfl.haut.edu.cn/xygk/szdw.htm
http://law.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm
http://xwxy.haut.edu.cn/jyjx/msfc.htm
http://mks.haut.edu.cn/xygk/szjs.htm
มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว
http://www.zzu.edu.cn/jiaoshi.htm
http://www.zzu.edu.cn/personal.htm
มหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์แห่งประเทศจีน (CUG)
http://www.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
http://www.cug.edu.cn/szdw/jxms.htm
http://rsc.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
มหาวิทยาลัยหนานจิงhttps://hwxy.nju.edu.cn/_t486/4f/16/c6146a151318/page.htm
https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/wlowchart/list.htm
https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm
มหาวิทยาลัยครูมู่ตันเจียงrsc.mdjnu.cn
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงhttp://iso.hust.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/Faculty/Faculty_by_School.htm
มหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEFU)
https://forestry.nefu.edu.cn/szdw/jzyg.htm
https://wildlife.nefu.edu.cn/szdw1.htm
http://cem.nefu.edu.cn/szdw.asp?id=14
http://cmee.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=232
https://wenfa.nefu.edu.cn/xygk/szdw.htm
http://zspgc.nefu.edu.cn/bks/szdw2/1786.htm
https://jtxy.nefu.edu.cn/szll/js.htm
https://life.nefu.edu.cn/szdw/xyjs1.htm
http://mks.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=179&classid=szdw
มหาวิทยาลัยซุนยัตสึนhttp://www.sysu.edu.cn/2012/en/academics/academics01/index.htm
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งต้าเหลียนhttp://en.dlut.edu.cn/department/Schools_Departments.htm
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้Apply.shu.edu.cn
มหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว (GZNU)http://wxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://lzxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://esem.gznu.edu.cn/Faculty/Faculty.htm
http://jky.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://phy.gznu.edu.cn/szdw/bsfc.htm
http://sjxy.gznu.edu.cn/KYXS/szdw/szdw.htm
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://cmee.gznu.edu.cn/szdw.htm
Northeastern Polytechnical Universityhttp://en.nwpu.edu.cn/EnglishNew/Academics/Schools.htm
http://www.npu.edu/academics/faculty-profi
มหาวิทยาลัย Fudanhttp://www.fudan.edu.cn/en/channels/view/61
http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm#ywsk
สถาบันเทคโนโลยีแห่งปักกิ่งhttp://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าhttp://www2.scut.edu.cn/hr/4287/list.htm
มหาวิทยาลัยเซาท์ไชน่านอร์มอล (SCNU)http://life.scnu.edu.cn/xueyuangaikuang/shizijianshe/dsjj/
http://jky.scnu.edu.cn/team/anxisuozuolan/jiaoyuxuexi/
มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน (FNU)http://jjxy.fjnu.edu.cn/3838/list.htm
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3839/list.htm
มหาวิทยาลัยแพทย์ฉงชิ่งhttp://english.cqmu.edu.cn/s/64/t/292/p/1/c/3950/d/4028/list.htm

 

รายชื่อคณะของมหาวิทยาลัยบางแห่ง (ซีเอสซี)

1) มหาวิทยาลัยอีสต์ไชน่านอร์มอล
http://www.chem.ecnu.edu.cn

2) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า
http://www.scut.edu.cn/ce/

3) มหาวิทยาลัยปักกิ่งนอร์มอล
http://www.chem.bnu.edu.cn/english/faculty/organic/

4) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://cos.neu.edu.cn/SinglePage.aspx...

5) มหาวิทยาลัยภาคตะวันตกเฉียงเหนือปกติ
https://www.nwnu.edu.cn/cate.do?cate=0942

6) มหาวิทยาลัยฟู่ตัน
http://www.chemistry.fudan.edu.cn/

7) มหาวิทยาลัยครูไห่หนาน
http://hgxy.hainnu.edu.cn/

? มหาวิทยาลัยสีหวน
http://chem.scu.edu.cn/EnglishSite

9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีปักกิ่ง
http://sci.buct.edu.cn/szdw/jsml/index.htm

10) มหาวิทยาลัยหนานจิง
http://chem.nju.edu.cn/english/Faculty.asp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอหนาน (HAUT)
รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
วิทยาลัยธัญพืช น้ำมัน และอาหาร
http://lysp.haut.edu.cn/szdw/yjsds.htm

วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
http://jdxy.haut.edu.cn/xygk1/szdw/js.htm

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และโยธา
http://tj.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm

วิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
http://computer.haut.edu.cn/szdw.htm

คณะวิชาเคมี เคมี และสิ่งแวดล้อม
http://hxhgyhjxy.haut.edu.cn/xygk/jsfc.htm

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวภาพ
http://swxy.haut.edu.cn/szdw.htm

โรงเรียนวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
http://mse.haut.edu.cn/info/1009/1040.htm

โรงเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า
http://cee.haut.edu.cn/yjsjy/dsjj.htm

คณะเศรษฐศาสตร์และการค้า
http://economics.haut.edu.cn/info/1098/6540.htm

วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
http://sfl.haut.edu.cn/xygk/szdw.htm

โรงเรียนกฎหมาย
http://law.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm

สถาบันข่าวและกระจายเสียง
http://xwxy.haut.edu.cn/jyjx/msfc.htm

สถาบันลัทธิมาร์กซิสม์
http://mks.haut.edu.cn/xygk/szjs.htm

มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว
รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
http://www.zzu.edu.cn/jiaoshi.htm
http://www.zzu.edu.cn/personal.htm

มหาวิทยาลัยธรณีศาสตร์แห่งประเทศจีน (CUG)
รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
http://www.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
http://www.cug.edu.cn/szdw/jxms.htm
http://rsc.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm

มหาวิทยาลัยหนานจิง

https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/4f/16/c6146a151318/page.htm
https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/wlowchart/list.htm

โรงเรียนและคณะต่างๆ
https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm

มหาวิทยาลัยครูมู่ตันเจียง
รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์

rsc.mdjnu.cn

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง

http://iso.hust.edu.cn/

โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ
http://english.hust.edu.cn/Acad…/Schools_and_Departments.htm

คณะของหน่วยงานต่างๆ
http://english.hust.edu.cn/Faculty/Faculty_by_School.htm

มหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEFU)
รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
โรงเรียนป่าไม้

https://forestry.nefu.edu.cn/szdw/jzyg.htm

วิทยาลัยทรัพยากรสัตว์ป่า
https://wildlife.nefu.edu.cn/szdw1.htm

วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
http://cem.nefu.edu.cn/szdw.asp?id=14

วิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
http://cmee.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=232

วิทยาลัยกฎหมาย
https://wenfa.nefu.edu.cn/xygk/szdw.htm

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
http://zspgc.nefu.edu.cn/bks/szdw2/1786.htm

วิทยาลัยถ้าการจราจร
https://jtxy.nefu.edu.cn/szll/js.htm

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
https://life.nefu.edu.cn/szdw/xyjs1.htm

วิทยาลัยลัทธิมาร์กซิสม์
http://mks.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=179&classid=szdw

มหาวิทยาลัยซุนยัตสึน

http://www.sysu.edu.cn/…/academics/a…/academics03a/index.htm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งต้าเหลียน

คณะและโรงเรียน
http://en.dlut.edu.cn/department/Schools_Departments.htm

13: มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

Apply.shu.edu.cn

มหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว (GZNU)
รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
โรงเรียนภาษาและวรรณคดีจีน
http://wxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
คณะวิชาประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์
http://lzxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
http://esem.gznu.edu.cn/Faculty/Faculty.htm
คณะศึกษาศาสตร์
http://jky.gznu.edu.cn/szdw.htm
คณะวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
http://phy.gznu.edu.cn/szdw/bsfc.htm
คณะวิชาเคมีและวัสดุศาสตร์
http://chem.gznu.edu.cn/list.jsp...
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
http://sjxy.gznu.edu.cn/KYXS/szdw/szdw.htm
คณะวิชาภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
คณะวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
http://cmee.gznu.edu.cn/szdw.htm
คณะวิชาวัสดุและวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
http://cjxy.gznu.edu.cn/list.jsp...

โครงการทุนรัฐบาลจีนของมหาวิทยาลัยสารพัดช่างนอร์ธเวสเทิร์น
โรงเรียน
http://en.nwpu.edu.cn/EnglishNew/Academics/Schools.htm

คณะของโรงเรียนต่างๆ
http://www.npu.edu/academics/faculty-profiles

มหาวิทยาลัย Fudan

รายชื่อคณะของโรงเรียนต่างๆ

1)http://www.fudan.edu.cn/en/channels/view/61
กระบวนการรับเข้าเรียนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
2) http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm#ywsk

สถาบันเทคโนโลยีแห่งปักกิ่ง

หน่วยงาน

http://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm
เว็บไซต์ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
http://english.buct.edu.cn/identitycha…/facultynew/index.htm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า

รายชื่อคณะ

http://www2.scut.edu.cn/hr/4287/list.htm

มหาวิทยาลัยเซาท์ไชน่านอร์มอล (SCNU)

รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งชีวิต
http://life.scnu.edu.cn/xueyuangaikuang/shizijianshe/dsjj/
แผนกการศึกษา
http://jky.scnu.edu.cn/team/anxisuozuolan/jiaoyuxuexi/

มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน (FNU)

รายชื่อคณะทุกแผนกและอาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3838/list.htm
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3839/list.htm
วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
http://cfl.fjnu.edu.cn/szdw/list.htm
วิทยาลัยการพัฒนาสังคม
http://csh.fjnu.edu.cn/3695/list.htm
วิทยาลัยคณิตศาสตร์และสารสนเทศ
http://math.fjnu.edu.cn/4820/list.htm
วิทยาลัยโฟโตนิกและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
http://paee.fjnu.edu.cn/szdw/list.htm
วิทยาลัยวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
http://mater.fjnu.edu.cn/szdw/main.htm
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์
http://geo.fjnu.edu.cn/9732/list.htm
วิทยาลัยซอฟต์แวร์
http://cse.fjnu.edu.cn/2680/list.htm
วิทยาลัยเคมีและวิศวกรรมเคมี
http://chce.fjnu.edu.cn/3497/list.htm
http://chce.fjnu.edu.cn/3499/list.htm
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
http://env.fjnu.edu.cn/3307/list.htm
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
http://life.fjnu.edu.cn/4523/list.htm

มหาวิทยาลัยแพทย์ฉงชิ่ง

http://english.cqmu.edu.cn/…/t/2…/p/1/c/3950/d/4028/list.htm