บัตรประจำตัวประชาชนมีขนาดเท่ากับใบขับขี่และเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการของตัวตนสัญชาติ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุตัวตน เมื่อคุณสมัครทุนการศึกษาที่คุณต้องการสำเนาหนังสือเดินทาง.มันง่ายมากที่จะทำ

ก่อนสมัครทุน ต้องทำ Passport ID ก่อน แล้วจึงจะทำได้สำเนาหนังสือเดินทางและส่งพร้อมเอกสารของท่าน