ใบรับรองตัวละครตำรวจ (หรือที่เรียกว่าการกวาดล้างของตำรวจ) เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม ใบรับรองนี้มีความจำเป็นในหลายประเทศเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมที่ดีและมีคุณธรรมที่ดีเมื่อยื่นขอสัญชาติ เดินทางไปต่างประเทศ วีซ่าหางาน หรือการย้ายถิ่นฐาน

ต้องมีใบรับรองตัวละครของตำรวจหากคุณยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศใด ๆ วิธีรับใบรับรองตัวละครตำรวจของคุณ? คุณสามารถดูขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่ หากคุณกำลังมองหาประเภทใบรับรองอักขระ คุณต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างระหว่างใบรับรองอักขระของตำรวจและใบรับรองอักขระอื่นๆ

ใครต้องการใบรับรองตัวละครตำรวจ?

หลายประเทศกำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจเมื่อยื่นขอสัญชาติ เดินทางไปต่างประเทศ วีซ่าหางาน หรือการย้ายถิ่นฐาน เมื่อองค์กรกำลังมองหาพนักงาน ก็ต้องใช้ใบรับรองนี้เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่มีพฤติกรรมทำลายล้าง

ข้อมูลใดบ้างที่รวมอยู่ในใบรับรองตัวละครตำรวจ?

โครงสร้างใบรับรองตัวละครตำรวจ มีดังนี้ ชื่อหน่วยงานที่ออกใบรับรอง วันที่สมัคร; ชื่อและที่อยู่ของบุคคลอ้างอิง (บุคคลเหล่านี้ไม่มีประวัติอาชญากรรม) สถานภาพการสมรส; ญาติสนิท; คำอธิบายพร้อมรูปภาพที่แสดงวันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก สีของตา/ผม/ผิวหนัง ฯลฯ ที่อยู่ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นใด ๆ ของผู้สมัครพร้อมกับวันที่สถานที่และความผิดที่กระทำ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองตัวละครตำรวจ

  1. ปรึกษาสาขาสำนักงานความปลอดภัย DPO ในพื้นที่ของคุณสำหรับ "ใบรับรองตัวละครตำรวจ"
    เยี่ยมชมสาขานี้ในเมืองของคุณและขอให้พวกเขาแสดงใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ พวกเขาจะให้แบบฟอร์มใบสมัครแก่คุณ
  2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร แนบเอกสารที่จำเป็นพร้อมแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในรูปร่าง และกลับไปที่สาขาสำนักงานรักษาความปลอดภัย ตอนนี้พวกเขาจะทำเครื่องหมายแบบฟอร์มนี้ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบ
  3. ตอนนี้คุณต้องนำแบบฟอร์มนี้ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณ ซึ่ง SHO และ DSP ในพื้นที่จะอนุญาติให้คุณหลังจากตรวจสอบเอกสารของคุณแล้ว
  4. สุดท้ายคุณต้องส่งแบบฟอร์มของคุณกลับไปที่สำนักงานสาขารักษาความปลอดภัย
  5. รับใบรับรองของคุณในสามวันทำการถัดไป

เก็บ จดหมายการจัดสรร NIC ต้นฉบับ หนังสือเดินทางและทรัพย์สินหรือสัญญาเช่าพร้อมรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางที่ไปที่สาขาการรักษาความปลอดภัย

ฉันต้องการใบรับรองตัวละครตำรวจหรือไม่?

หากคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ให้ตรวจสอบว่ารัฐบาลของพวกเขาต้องการใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจหรือไม่เพื่อพิสูจน์หลักศีลธรรมอันดี หากคุณไม่ต้องการปัญหาใด ๆ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือยื่นขอวีซ่าหางาน จะดีกว่าเสมอที่จะได้รับใบรับรองนี้

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่พบบันทึก

เราอาจเจอสถานการณ์นี้เมื่อพิสูจน์หลักศีลธรรมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศหรือการย้ายถิ่นฐาน อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สมัครไม่ได้อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาหลายปี หรือเกิดในประเทศที่ไม่มีประวัติ หรือเขา/เธอเคยอาศัยอยู่ต่างประเทศมาก่อน ทางหนึ่งจากสถานการณ์นี้คือต้องมีบุคคลสองคนที่ปลอดจากประวัติอาชญากรรมและรู้ว่าผู้ยื่นคำร้องแนะนำพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่สะอาด

ใบรับรองตัวละครตำรวจยังคงใช้ได้นานแค่ไหน?

ใบรับรองตัวละครของตำรวจยังคงใช้ได้หลังจากใช้ครั้งเดียวเท่านั้น คุณต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจหากต้องการพิสูจน์หลักศีลธรรมของคุณอีกครั้งหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง