ใบรับรองตัวละครตำรวจ (หรือที่เรียกว่าการกวาดล้างของตำรวจ) เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม ใบรับรองนี้มีความจำเป็นในหลายประเทศเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมที่ดีและมีคุณธรรมที่ดีเมื่อยื่นขอสัญชาติ เดินทางไปต่างประเทศ วีซ่าหางาน หรือการย้ายถิ่นฐาน

ต้องมีใบรับรองตัวละครของตำรวจหากคุณยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศใด ๆ วิธีรับใบรับรองตัวละครตำรวจของคุณ? คุณสามารถดูขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่ หากคุณกำลังมองหาประเภทใบรับรองอักขระ คุณต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างระหว่างใบรับรองอักขระของตำรวจและใบรับรองอักขระอื่นๆ

ใครต้องการใบรับรองตัวละครตำรวจ?

ในหลายประเทศ จำเป็นต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่:

 • การจ้างงาน: นายจ้างบางรายต้องการใบรับรองตัวละครตำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับประชากรที่เปราะบางหรือการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 • การตรวจคนเข้าเมือง: หลายประเทศกำหนดให้มีใบรับรองตัวละครตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวีซ่าระยะยาวหรือถาวร
 • การออกใบอนุญาต: บางอาชีพ เช่น กฎหมาย การดูแลสุขภาพ และการศึกษา จำเป็นต้องมีใบรับรองตัวละครตำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกใบอนุญาต
 • งานอาสาสมัคร: บางองค์กรกำหนดให้อาสาสมัครต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานกับเด็กหรือกลุ่มประชากรที่เปราะบางอื่นๆ

ข้อมูลใดบ้างที่รวมอยู่ในใบรับรองตัวละครตำรวจ?

โครงสร้างใบรับรองตัวละครตำรวจ มีดังนี้ ชื่อหน่วยงานที่ออกใบรับรอง วันที่สมัคร; ชื่อและที่อยู่ของบุคคลอ้างอิง (บุคคลเหล่านี้ไม่มีประวัติอาชญากรรม) สถานภาพการสมรส; ญาติสนิท; คำอธิบายพร้อมรูปภาพที่แสดงวันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก สีของตา/ผม/ผิวหนัง ฯลฯ ที่อยู่ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นใด ๆ ของผู้สมัครพร้อมกับวันที่สถานที่และความผิดที่กระทำ

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองตัวละครตำรวจ

 1. ปรึกษาสาขาสำนักงานความปลอดภัย DPO ในพื้นที่ของคุณสำหรับ "ใบรับรองตัวละครตำรวจ"
  เยี่ยมชมสาขานี้ในเมืองของคุณและขอให้พวกเขาแสดงใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ พวกเขาจะให้แบบฟอร์มใบสมัครแก่คุณ
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร แนบเอกสารที่จำเป็นพร้อมแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในรูปร่าง และกลับไปที่สาขาสำนักงานรักษาความปลอดภัย ตอนนี้พวกเขาจะทำเครื่องหมายแบบฟอร์มนี้ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบ
 3. ตอนนี้คุณต้องนำแบบฟอร์มนี้ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณ ซึ่ง SHO และ DSP ในพื้นที่จะอนุญาติให้คุณหลังจากตรวจสอบเอกสารของคุณแล้ว
 4. สุดท้ายคุณต้องส่งแบบฟอร์มของคุณกลับไปที่สำนักงานสาขารักษาความปลอดภัย
 5. รับใบรับรองของคุณในสามวันทำการถัดไป

เก็บ จดหมายการจัดสรร NIC ต้นฉบับ หนังสือเดินทางและทรัพย์สินหรือสัญญาเช่าพร้อมรูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางที่ไปที่สาขาการรักษาความปลอดภัย

ฉันต้องการใบรับรองตัวละครตำรวจหรือไม่?

หากคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ให้ตรวจสอบว่ารัฐบาลของพวกเขาต้องการใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจหรือไม่เพื่อพิสูจน์หลักศีลธรรมอันดี หากคุณไม่ต้องการปัญหาใด ๆ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือยื่นขอวีซ่าหางาน จะดีกว่าเสมอที่จะได้รับใบรับรองนี้

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่พบบันทึก

เราอาจเจอสถานการณ์นี้เมื่อพิสูจน์หลักศีลธรรมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศหรือการย้ายถิ่นฐาน อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สมัครไม่ได้อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาหลายปี หรือเกิดในประเทศที่ไม่มีประวัติ หรือเขา/เธอเคยอาศัยอยู่ต่างประเทศมาก่อน ทางหนึ่งจากสถานการณ์นี้คือต้องมีบุคคลสองคนที่ปลอดจากประวัติอาชญากรรมและรู้ว่าผู้ยื่นคำร้องแนะนำพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่สะอาด

ใบรับรองตัวละครตำรวจยังคงใช้ได้นานแค่ไหน?

ใบรับรองตัวละครของตำรวจยังคงใช้ได้หลังจากใช้ครั้งเดียวเท่านั้น คุณต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจหากต้องการพิสูจน์หลักศีลธรรมของคุณอีกครั้งหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง

เหตุใดใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจึงมีความสำคัญ

ใบรับรองลักษณะของตำรวจมีความสำคัญเนื่องจากช่วยในการตรวจสอบภูมิหลังและประวัติอาชญากรรมของบุคคล สามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ทำงานกับประชากรที่เปราะบาง จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่อพยพไปยังประเทศใหม่ไม่มีประวัติอาชญากรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศนั้น

ใบรับรองลักษณะของตำรวจมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ใบรับรองลักษณะของตำรวจโดยทั่วไปจะมีข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือคดีที่รอดำเนินการกับบุคคลนั้น ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมของบุคคลนั้น ใบรับรองอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครก่อนหน้านี้สำหรับใบรับรองลักษณะของตำรวจ

ใบรับรองตัวละครตำรวจมีอายุเท่าใด

ความถูกต้องของใบรับรองลักษณะของตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกใบรับรองและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยทั่วไป ใบรับรองอุปนิสัยของตำรวจส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี อย่างไรก็ตาม บางประเทศอาจกำหนดให้ต้องได้รับใบรับรองใหม่สำหรับการสมัครใหม่แต่ละครั้ง

ใบรับรองตัวละครตำรวจราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกใบรับรองและระยะเวลาในการดำเนินการ ในบางประเทศ ใบรับรองอาจไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร

ใช้เวลานานแค่ไหนในการขอใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ?

เวลาดำเนินการสำหรับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกใบรับรองและวิธีการดำเนินการ ในบางกรณี อาจใช้เวลาสองสามวันในการรับใบรับรอง ในขณะที่บางกรณีอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเวลาดำเนินการเฉพาะในประเทศที่คุณสมัครและวางแผนตามนั้น

มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจหรือไม่?

ในบางกรณี อาจมีเอกสารอื่นที่ใช้แทนใบรับรองลักษณะของตำรวจได้ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ อาจยอมรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการตรวจสอบประวัติแทนใบรับรองลักษณะของตำรวจ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทางเลือกใดๆ ตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็น

จะทำอย่างไรหากมีปัญหากับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ?

หากมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สิ่งสำคัญคือต้องติดต่อหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงความแตกต่างใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการสมัคร

คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินตามใบรับรองลักษณะของตำรวจได้หรือไม่?

หากการตัดสินขึ้นอยู่กับใบรับรองลักษณะของตำรวจที่คุณไม่เห็นด้วย เช่น การปฏิเสธวีซ่าหรือการถอนการเสนองาน อาจเป็นไปได้ที่จะอุทธรณ์คำตัดสิน กระบวนการเฉพาะสำหรับการอุทธรณ์คำตัดสินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทของคำตัดสินที่ถูกอุทธรณ์ สิ่งสำคัญคือต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเมื่ออุทธรณ์คำตัดสิน

ใบรับรองลักษณะของตำรวจสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?

ในหลายกรณี ใบรับรองลักษณะของตำรวจที่ออกในประเทศหนึ่งสามารถใช้ในประเทศอื่นได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะในประเทศที่คุณสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็น ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องขอใบรับรองใหม่หรือแปลใบรับรองเป็นภาษาของประเทศที่ใช้งานใบรับรองนั้น

เคล็ดลับในการขอใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจมีอะไรบ้าง?

เคล็ดลับบางประการในการขอใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ ได้แก่:

 • ศึกษาข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร
 • วางแผนล่วงหน้าและให้เวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในใบสมัครนั้นถูกต้องและครบถ้วน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการสมัคร
 • ขอคำแนะนำทางกฎหมายหากจำเป็น

ข้อสรุป

ใบรับรองลักษณะของตำรวจเป็นเอกสารสำคัญที่ยืนยันประวัติอาชญากรรมของบุคคล จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงการจ้างงาน การย้ายถิ่นฐาน การออกใบอนุญาต และงานอาสาสมัคร ขั้นตอนในการขอใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณสมัคร และสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดและปัญหาใด ๆ จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

ใบรับรองลักษณะของตำรวจคืออะไร?

ใบรับรองลักษณะของตำรวจเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้ยืนยันประวัติอาชญากรรมของบุคคล ออกโดยหน่วยงานตำรวจในประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือเคยพำนักในอดีต

ใครต้องการใบรับรองลักษณะของตำรวจ

ผู้ที่กำลังสมัครงาน วีซ่า ใบอนุญาต หรืองานอาสาสมัครบางอย่างอาจต้องได้รับใบรับรองลักษณะของตำรวจ ข้อกำหนดเฉพาะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและวัตถุประสงค์ของการสมัคร

ใบรับรองตัวละครตำรวจมีอายุเท่าใด

ระยะเวลาที่ใช้ได้ของใบรับรองลักษณะตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกใบรับรองและวัตถุประสงค์ของการสมัคร ในบางกรณีอาจใช้ได้นานสองสามเดือน ในขณะที่บางกรณีอาจใช้ได้นานหลายปี สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ได้ในประเทศที่คุณสมัคร

ใบรับรองตัวละครตำรวจราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกใบรับรองและระยะเวลาในการดำเนินการ ในบางประเทศ ใบรับรองอาจไม่มีค่าใช้จ่าย ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร

ใบรับรองลักษณะของตำรวจสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?

ในหลายกรณี ใบรับรองลักษณะของตำรวจที่ออกในประเทศหนึ่งสามารถใช้ในประเทศอื่นได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะในประเทศที่คุณสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็น ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องขอใบรับรองใหม่หรือแปลใบรับรองเป็นภาษาของประเทศที่ใช้งานใบรับรองนั้น