Guizhou Normal University (GZNU) มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านโครงการทุนรัฐบาลจีน (CSC) ทุนการศึกษาอันทรงเกียรตินี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วโลกได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของจีน ในบทความนี้ เราจะสำรวจทุน Guizhou Normal University CSC สิทธิประโยชน์ เกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร และคำถามที่พบบ่อย

1. บทนำ

ทุนการศึกษา CSC ของ Guizhou Normal University เป็นโครงการทุนการศึกษาที่ได้รับทุนเต็มจำนวนซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่นให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ Guizhou Normal University ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และให้ค่าจ้างรายเดือนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาตลอดการศึกษา

2. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว

Guizhou Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 1941 ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหยาง เมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางวิชาการที่แข็งแกร่งและมีสาขาวิชาที่หลากหลายในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่มีชีวิตชีวา Guizhou Normal University มอบประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอุดมคติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

3. ทุน ก.พ. คืออะไร?

ทุนการศึกษา CSC เป็นโครงการทุนการศึกษาอันทรงเกียรติที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ ทุนการศึกษานี้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน

4. สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว

ทุนการศึกษา CSC ของ Guizhou Normal University มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เหล่านี้รวมถึง:

 • การสละสิทธิ์ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
 • ที่พัก: นักเรียนจะได้รับที่พักในมหาวิทยาลัยฟรีหรือค่าที่พักรายเดือน
 • ประกันสุขภาพ: ทุนการศึกษาครอบคลุมการประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
 • ค่าจ้างรายเดือน: ค่าจ้างมีไว้เพื่อครอบคลุมค่าครองชีพ รวมถึงค่าอาหาร ค่าเดินทาง และความต้องการส่วนตัว

5. Guizhou Normal University CSC Scholarship Eligibility Criteria

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC ของ Guizhou Normal University ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนมีสุขภาพแข็งแรง
 • ข้อกำหนดด้านวุฒิการศึกษาและอายุตามหลักสูตรปริญญาที่ต้องการ
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนขึ้นอยู่กับภาษาที่สอน
 • ผลการเรียนดีเด่นและศักยภาพ
 • การวิจัยที่แข็งแกร่งและความสามารถในการเป็นผู้นำ

6. How to apply for Guizhou Normal University CSC Scholarship

ขั้นตอนการสมัครทุน Guizhou Normal University CSC ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ใบสมัครออนไลน์: ผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CSC หรือพอร์ทัลใบสมัครนักศึกษาต่างชาติของ Guizhou Normal University
 2. การส่งเอกสาร: ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองความสามารถทางภาษา จดหมายแนะนำตัว และแผนการศึกษา
 3. การตรวจสอบใบสมัคร: มหาวิทยาลัยประเมินใบสมัครตามผลการเรียน ศักยภาพการวิจัย และเกณฑ์อื่นๆ
 4. CSC Review: China Scholarship Council ตรวจสอบผู้ได้รับการเสนอชื่อและทำการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
 5. ค่าเข้าชมและวีซ่า: นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับจดหมายตอบรับและแบบฟอร์ม JW201/JW202 สำหรับการสมัครวีซ่า

7. Guizhou Normal University CSC Scholarship Required Documents

ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการสมัครทุน Guizhou Normal University CSC:

ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อรับทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Guizhou Normal มีการแข่งขันสูง คณะกรรมการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครทั้งหมดอย่างละเอียดและพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศักยภาพด้านการวิจัย และความเหมาะสมโดยรวม ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งทางอีเมลหรือพอร์ทัลแอปพลิเคชันออนไลน์ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายดำเนินการโดย China Scholarship Council

9. โปรแกรมการศึกษาที่ Guizhou Normal University

Guizhou Normal University เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาอันหลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ เช่น:

 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • การศึกษา
 • สังคมศาสตร์
 • ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภาษาต่างประเทศ
 • พลศึกษา

10. ชีวิตในมหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจว

ชีวิตที่ Guizhou Normal University มีชีวิตชีวาและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยภายในวิทยาเขตได้ เช่น ห้องสมุด สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ห้องปฏิบัติการ และองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา และการประชุมวิชาการต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและสำรวจวัฒนธรรมจีน

11. ค่าครองชีพ

ค่าครองชีพในกุ้ยหยาง เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัยครูโจว นั้นค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆ ของจีน นักศึกษาต่างชาติคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400 ถึง 600 เหรียญสหรัฐต่อเดือนสำหรับค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชอบและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

12. ระยะเวลารับทุน

ระยะเวลาของทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยครูกุ้ยโจวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับของการศึกษา:

 • ปริญญาตรี: 4-5 ปี
 • ปริญญาโท: 2-3 ปี
 • ระดับปริญญาเอก: 3-4 ปี

ระยะเวลารับทุนครอบคลุมระยะเวลามาตรฐานของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่มีภาระทางการเงิน

13. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและความรับผิดชอบบางอย่างในระหว่างการศึกษา เหล่านี้รวมถึง:

 • ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของ Guizhou Normal University
 • รักษาผลการเรียนที่น่าพอใจ
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรและการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือแผนการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
 • เคารพประเพณีและวัฒนธรรมจีน

14. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามที่พบบ่อย 1: ใครบ้างที่มีสิทธิ์สมัครทุน Guizhou Normal University CSC

พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาที่ Guizhou Normal University สามารถสมัครทุน CSC ได้

คำถามที่พบบ่อย 2: วันปิดรับสมัครสำหรับทุนคืออะไร?

วันปิดรับสมัครสำหรับทุน Guizhou Normal University CSC อาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี ผู้สมัครควรตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยหรือติดต่อสำนักงานรับสมัครเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

คำถามที่พบบ่อย 3: ฉันสามารถสมัครหลายทุนพร้อมกันได้หรือไม่?

ใช่ เป็นไปได้ที่จะสมัครหลายทุนพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการทุนการศึกษาอาจมีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบคู่ ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละโปรแกรมทุนการศึกษาก่อนสมัคร

คำถามที่พบบ่อย 4: ข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาจีนเป็นข้อบังคับหรือไม่?

ข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษาของคำสั่งสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ บางโปรแกรมอาจต้องการความสามารถทางภาษาจีน ในขณะที่บางโปรแกรมอาจเสนอหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับโปรแกรมเฉพาะก่อนสมัคร

คำถามที่พบบ่อย 5: ฉันจะติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้อย่างไร?

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน Guizhou Normal University CSC ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงานรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ รายละเอียดการติดต่อสามารถดูได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

ข้อสรุป

ทุนการศึกษา CSC ของ Guizhou Normal University มอบโอกาสอันโดดเด่นให้กับนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงของจีน ด้วยการสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุม โปรแกรมการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา Guizhou Normal University จึงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางวิชาการและส่วนบุคคล ใช้ประโยชน์จากทุนการศึกษานี้และเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาที่สมบูรณ์ในประเทศจีน