โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่รัฐบาลจีนเปิดตัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ส่วนหนึ่งของความริเริ่มนี้ รัฐบาลจีนได้จัดตั้ง ทุนการศึกษา Belt and Road โครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศจีน ในบทความนี้ เราจะสำรวจรายละเอียดของโครงการทุนการศึกษา Belt and Road และวิธีที่นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเพื่อรับโอกาสนี้

ทุนการศึกษา Belt and Road คืออะไร?

ทุนการศึกษา Belt and Road เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบที่เสนอโดยรัฐบาลจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือปริญญาเอกในประเทศจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าครองชีพรายเดือน

ทุนการศึกษานี้เปิดสำหรับนักเรียนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค Belt and Road ซึ่งรวมถึงมากกว่า 60 ประเทศในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ Belt and Road Initiative

รายชื่อมหาวิทยาลัยภายใต้ทุนการศึกษา Belt and Road

โครงการทุนการศึกษา Belt and Road เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน มหาวิทยาลัยบางแห่งภายใต้โครงการมอบทุนการศึกษา ได้แก่:

 1. มหาวิทยาลัยซิงหัว
 2. มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
 3. มหาวิทยาลัย Fudan
 4. มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
 5. มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง
 6. มหาวิทยาลัย Renmin แห่งประเทศจีน
 7. มหาวิทยาลัยซีอานเจียวตง
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรจีน
 9. สถาบันเทคโนโลยีแห่งปักกิ่ง
 10. มหาวิทยาลัยธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถในการวิจัย และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาอันหลากหลายในสาขาต่างๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับทุนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาระดับโลกจากมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็สัมผัสวัฒนธรรมจีนและมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

เอกสารที่จำเป็นสำหรับทุนการศึกษา Belt and Road

 1. แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของ CSC สำหรับทุนการศึกษาถนนและเข็มขัด
 2. แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
 3. ประกาศนียบัตรระดับสูงสุด (สำเนารับรอง)
 4. ใบรับรองผลการเรียนการศึกษาสูงสุด (สำเนารับรอง)
 5. อนุปริญญาระดับปริญญาตรี
 6. ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี
 7. หากคุณอยู่ในประเทศจีน จากนั้นวีซ่าหรือใบอนุญาตผู้พำนักล่าสุดในประเทศจีน (อัปโหลดหน้าแรกของหนังสือเดินทางอีกครั้งในตัวเลือกนี้บนพอร์ทัลมหาวิทยาลัย)
 8. แผนการเรียน or ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย
 9. สอง จดหมายแนะนำ
 10. สำเนาหนังสือเดินทาง
 11. หลักฐานทางเศรษฐกิจ
 12. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (รายงานสุขภาพ)
 13. ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS ไม่บังคับ)
 14. ไม่มีบันทึกประวัติอาชญากรรม (บันทึกใบรับรองความประพฤติตำรวจ)
 15. จดหมายตอบรับ (ไม่บังคับ)

วิธีการสมัครทุนการศึกษา Belt and Road

หากต้องการสมัครทุนการศึกษา Belt and Road นักศึกษาต่างชาติควรทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เลือกมหาวิทยาลัยในจีนและหลักสูตรปริญญาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Belt and Road Scholarship รายชื่อมหาวิทยาลัยและโปรแกรมที่มีสิทธิ์สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ China Scholarship Council (CSC)
 2. ติดต่อสำนักงานนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยที่เลือกเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการสมัครและกำหนดเวลา
 3. สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครควรจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ใบรับรองผลการเรียน อนุปริญญา ใบรับรองความสามารถทางภาษา และจดหมายแนะนำตัว
 4. สมัครทุนการศึกษา Belt and Road ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ของ CSC ผู้สมัครควรจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น แผนการศึกษา ข้อเสนอการวิจัย และใบรับรองการตรวจสุขภาพ
 5. รอผลการคัดเลือกทุน กระบวนการคัดเลือกขึ้นอยู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ ศักยภาพในการวิจัย และความสามารถทางภาษา การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะกระทำโดย CSC และมหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือก

ประโยชน์ของทุนการศึกษา Belt and Road

ทุนการศึกษา Belt and Road มอบสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน:

 1. ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตรปริญญา
 2. ความคุ้มครองด้านที่พัก: ทุนการศึกษาจะมอบที่พักในมหาวิทยาลัยฟรีหรือเงินอุดหนุนค่าที่พักรายเดือน
 3. ความคุ้มครองค่าครองชีพ: ทุนการศึกษาจะมอบค่าครองชีพรายเดือนเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น อาหาร ค่าเดินทาง และหนังสือ
 4. ประกันสุขภาพ: ทุนการศึกษานี้มอบการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมสำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศจีน
 5. โอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม: โครงการมอบทุนการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนและมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและนักวิชาการชาวจีน

ข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษา Belt and Road

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Belt and Road นักศึกษาต่างชาติควรมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 1. ผู้สมัครควรเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค Belt and Road
 2. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาที่เลือก
 3. ผู้สมัครควรมีผลการเรียนที่ดีและมีศักยภาพในการวิจัยที่แข็งแกร่ง
 4. ผู้สมัครควรมีความรู้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับภาษาการสอนของหลักสูตรปริญญาที่เลือก
 5. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับการศึกษาในประเทศจีน

สรุป

โครงการทุนการศึกษา Belt and Road เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีนและมีส่วนร่วมในโครงการ Belt and Road Initiative ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พัก และค่าครองชีพรายเดือน รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการวิจัย นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดควรสมัครขอรับทุนการศึกษาและคว้าโอกาสนี้เพื่อขยายขอบเขตของตนเองและรับประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า

คำถามที่พบบ่อย

 1. ระยะเวลาของโครงการทุนการศึกษา Belt and Road คืออะไร? ระยะเวลาของโครงการมอบทุนการศึกษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรปริญญาที่นักศึกษาเลือก อาจเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือปริญญาเอก และอาจอยู่ได้ตั้งแต่สองถึงสี่ปี
 2. มีการจำกัดอายุในการสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา Belt and Road หรือไม่? ไม่มีการจำกัดอายุในการสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา แต่ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาที่เลือก
 3. นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานนอกเวลาขณะศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนภายใต้โครงการทุนการศึกษา Belt and Road ได้หรือไม่ นักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาในวิทยาเขตระหว่างการศึกษาได้ แต่จะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานจากมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลจีน
 4. โครงการทุนการศึกษา Belt and Road มีการแข่งขันสูงเพียงใด โครงการทุนการศึกษา Belt and Road มีการแข่งขันสูง เนื่องจากดึงดูดนักเรียนที่มีความสามารถจำนวนมากจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค Belt and Road ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม มีศักยภาพในการวิจัยที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถทางภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือก
 5. นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครโครงการทุนการศึกษา Belt and Road กับรัฐบาลจีนได้โดยตรงหรือไม่ ไม่ได้ นักศึกษาต่างชาติควรสมัครโครงการทุนการศึกษาผ่านระบบการสมัครออนไลน์ของ China Scholarship Council (CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการทุนการศึกษา

โดยสรุป โครงการทุนการศึกษา Belt and Road มอบโอกาสอันมีค่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการบรรลุเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพในประเทศจีน ตลอดจนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีน และมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่ม Belt and Road นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและมีความหลงใหลในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมควรสมัครขอรับทุนการศึกษาและใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด