จีนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่แสวงหาโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเทศเสนอโอกาสในการมอบทุนการศึกษามากมาย รวมถึงทุนการศึกษาของ China Scholarship Council (CSC) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษานี้คือ China Agriculture University (CAU) ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกว่าทุน CSC คืออะไร CAU คืออะไร และจะสมัครขอรับทุน CSC ที่ CAU ได้อย่างไร

ทุนการศึกษา CSC คืออะไร?

ทุนการศึกษา China Scholarship Council (CSC) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีนเพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทุนการศึกษานี้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรจีน (CAU)

China Agriculture University (CAU) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขต Haidian กรุงปักกิ่ง และก่อตั้งขึ้นใน 1905 CAU มีประชากรนักศึกษาที่หลากหลาย โดยมีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษา CSC ที่ China Agriculture University 2024

หากต้องการสมัครทุน CSC ที่ CAU ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนและมีสุขภาพที่ดี
 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท หรืออายุไม่เกิน 40 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดี

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอรับทุน CSC ที่ China Agriculture University

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อสมัครขอรับทุน CSC ที่ CAU:

วิธีการสมัครทุน CSC ที่ China Agriculture University

หากต้องการสมัครทุน CSC ที่ CAU ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์การรับนักศึกษาต่างชาติของ CAU และสร้างบัญชี
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติแล้วส่ง
 3. หลังจากส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์แล้ว ให้ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและลงนาม
 4. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่ลงนามแล้วและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปยังสำนักงานนักศึกษาต่างชาติที่ CAU ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง

กระบวนการคัดเลือกและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรจีน

กระบวนการคัดเลือกทุนการศึกษา CSC ที่ CAU นั้นมีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยจะประเมินผู้สมัครโดยพิจารณาจากผลการเรียน, แผนการศึกษาหรือข้อเสนอการวิจัย, จดหมายแนะนำตัว และความสามารถทางภาษาอังกฤษ การคัดเลือกรอบสุดท้ายจัดทำโดยสภาทุนการศึกษาของจีน

CAU แจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทราบถึงรางวัลทุนการศึกษาทางอีเมลหรือไปรษณีย์ ผู้รับทุนจะได้รับจดหมายตอบรับและแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า

ประโยชน์ของทุนการศึกษา CSC ที่ CAU

ทุนการศึกษา CSC ที่ CAU มอบสิทธิประโยชน์หลายประการ ได้แก่:

 • การสละสิทธิ์ค่าเล่าเรียน
 • ที่พักภายในวิทยาเขต
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม

คำถามที่พบบ่อย

กำหนดเวลารับทุน CSC ที่ CAU คือเมื่อใด

กำหนดเวลาในการรับทุน CSC ที่ CAU จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ผู้สมัครควรตรวจสอบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือติดต่อสำนักงานนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

จำเป็นต้องให้คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอรับทุน CSC ที่ CAU หรือไม่

ใช่ จำเป็นต้องให้คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอรับทุน CSC ที่ CAU ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน TOEFL หรือ IELTS อย่างไรก็ตาม บางโปรแกรมอาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับทุน CSC ที่ CAU คืออะไร

เกณฑ์การคัดเลือกทุนการศึกษา CSC ที่ CAU ได้แก่ ผลการเรียน แผนการศึกษาหรือข้อเสนอการวิจัย จดหมายแนะนำ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงศักยภาพของผู้สมัครในการประสบความสำเร็จทางวิชาการและการมีส่วนสนับสนุนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาด้วย

ฉันสามารถสมัครทุนการศึกษามากกว่าหนึ่งทุนที่ CAU ได้หรือไม่

ใช่ ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษามากกว่าหนึ่งทุนที่ CAU อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงการสมัครขอรับทุนอื่นๆ และระบุความต้องการรับทุน

มีสาขาวิชาหรือโปรแกรมเฉพาะที่ทุนการศึกษา CSC ที่ CAU ครอบคลุมหรือไม่

ทุนการศึกษา CSC ที่ CAU ครอบคลุมสาขาวิชาเอกและโปรแกรมต่างๆ รวมถึงเกษตรกรรม วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายชื่อโปรแกรมที่ทุนการศึกษาครอบคลุม

สรุป

ทุนการศึกษา CSC ที่ China Agriculture University มอบโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ในการสมัครขอรับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ส่งเอกสารที่จำเป็น และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ หากคุณสนใจที่จะเรียนที่ China Agriculture University ลองพิจารณาสมัครทุน CSC