ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ (หรือที่เรียกว่าการกวาดล้างของตำรวจ) เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ระบุว่าผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม ใบรับรองนี้จำเป็นในหลายประเทศเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมที่ดีและหลักศีลธรรมอันดีเมื่อยื่นขอสัญชาติ การเดินทางไปต่างประเทศ วีซ่าหางาน หรือการย้ายถิ่นฐาน

จำเป็นต้องมีใบรับรองลักษณะตำรวจหากคุณสมัครวีซ่าสำหรับประเทศใดๆ จะรับใบรับรองตัวละครตำรวจได้อย่างไร? คุณสามารถดูขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่ หากคุณกำลังมองหาประเภทใบรับรองอักขระ คุณต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างระหว่างใบรับรองอักขระของตำรวจและใบรับรองอักขระอื่น ๆ

ใครต้องการใบรับรองลักษณะตำรวจบ้าง?

ในหลายประเทศ ใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่:

 • การจ้างงาน: นายจ้างบางรายจำเป็นต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจในกระบวนการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 • การย้ายถิ่นฐาน: หลายประเทศจำเป็นต้องมีใบรับรองลักษณะตำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวีซ่าระยะยาวหรือถาวร
 • การออกใบอนุญาต: อาชีพบางอาชีพ เช่น กฎหมาย การดูแลสุขภาพ และการศึกษา จำเป็นต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกใบอนุญาต
 • งานอาสาสมัคร: บางองค์กรกำหนดให้อาสาสมัครมีใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานกับเด็กหรือประชากรกลุ่มเปราะบางอื่นๆ

ข้อมูลใดบ้างที่รวมอยู่ในใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ

โครงสร้างใบรับรองลักษณะตำรวจมีดังนี้ ชื่อองค์กรที่ออกใบรับรอง วันที่สมัคร; ชื่อและที่อยู่ของบุคคลอ้างอิงโยง (บุคคลเหล่านี้ไม่มีประวัติอาชญากรรม) สถานภาพการสมรส; ญาติสนิท; คำอธิบายพร้อมรูปภาพที่แนบมาด้วย ซึ่งแสดง วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ส่วนสูง น้ำหนัก สีตา/ผม/ผิวหนัง ฯลฯ ที่อยู่ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา คำพิพากษาลงโทษของผู้ร้อง พร้อมทั้งวัน สถานที่ และความผิดที่ได้กระทำ

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองลักษณะตำรวจ

 1. ปรึกษาสาขาสำนักงานรักษาความปลอดภัย อ.ส.ค. ในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับ "ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ"
  เยี่ยมชมสาขานี้ในเมืองของคุณและขอให้พวกเขาแสดงใบรับรองตัวตำรวจเพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมแบบฟอร์มใบสมัครให้กับคุณ
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครนั้น แนบเอกสารที่จำเป็นตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม แล้วกลับไปที่สาขาสำนักงานรักษาความปลอดภัย ตอนนี้พวกเขาจะทำเครื่องหมายแบบฟอร์มนี้ให้สถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณตรวจสอบ
 3. ตอนนี้ คุณต้องนำแบบฟอร์มนี้ไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณ โดยที่ SHO และ DSP ในพื้นที่จะออกใบรับรองให้คุณหลังจากตรวจสอบเอกสารของคุณแล้ว
 4. สุดท้ายคุณต้องส่งแบบฟอร์มกลับไปที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาขา
 5. รับใบรับรองของคุณภายในสามวันทำการถัดไป

เก็บ NIC ต้นฉบับ หนังสือเดินทาง และจดหมายจัดสรรทรัพย์สินหรือสัญญาเช่าพร้อมรูปภาพขนาดหนังสือเดินทางที่ไปที่สาขารักษาความปลอดภัย

ฉันจำเป็นต้องมีใบรับรองลักษณะตำรวจหรือไม่?

หากคุณเคยอาศัยอยู่ในประเทศใดๆ ให้ตรวจสอบว่ารัฐบาลของพวกเขากำหนดให้มีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจหรือไม่เพื่อพิสูจน์หลักศีลธรรมอันดี หากคุณไม่ต้องการมีปัญหาใดๆ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือสมัครวีซ่าหางาน การได้รับใบรับรองนี้จะดีกว่าเสมอ

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่พบบันทึก?

อาจพบสถานการณ์เช่นนี้เมื่อพิสูจน์หลักศีลธรรมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศหรือการย้ายถิ่นฐาน อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สมัครไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวเป็นเวลาหลายปี หรือเกิดในประเทศที่ไม่มีบันทึก หรือเขา/เธอเคยอาศัยอยู่ต่างประเทศในอดีต วิธีหนึ่งที่จะออกจากสถานการณ์นี้คือการมีคนสองคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมและรู้จักผู้สมัครเพื่อส่งต่อพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่สะอาด

ใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

ใบรับรองอักขระตำรวจยังคงใช้ได้หลังจากใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น คุณต้องมีใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจอีกฉบับหนึ่งหากคุณต้องการพิสูจน์หลักศีลธรรมของคุณอีกครั้งในภายหลัง

เหตุใดใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจึงมีความสำคัญ

ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจมีความสำคัญเนื่องจากช่วยในการตรวจสอบภูมิหลังและประวัติอาชญากรรมของบุคคล สามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ทำงานกับประชากรกลุ่มเปราะบาง การจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ จะไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่อพยพไปยังประเทศใหม่ไม่มีประวัติอาชญากรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศนั้น

ใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจมีข้อมูลอะไรบ้าง

โดยทั่วไปใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อบุคคลดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับประวัติอาชญากรรมของพวกเขา ใบรับรองนี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครขอรับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจก่อนหน้านี้ด้วย

ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

ความถูกต้องของใบรับรองลักษณะตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกและวัตถุประสงค์ที่ใช้ โดยทั่วไป ใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจส่วนใหญ่จะมีอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี อย่างไรก็ตาม บางประเทศอาจกำหนดให้ต้องได้รับใบรับรองใหม่สำหรับการสมัครใหม่แต่ละครั้ง

ใบรับรองอักขระตำรวจราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของใบรับรองลักษณะตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกและระยะเวลาดำเนินการ ในบางประเทศ ใบรับรองอาจไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร

ใช้เวลานานแค่ไหนในการได้รับใบรับรองตัวละครตำรวจ?

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับใบรับรองลักษณะตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกและวิธีการดำเนินการ ในบางกรณีอาจใช้เวลาสองสามวันในการรับใบรับรอง ในขณะที่ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเวลาดำเนินการเฉพาะในประเทศที่คุณสมัครและวางแผนตามนั้น

มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากใบรับรองลักษณะตำรวจหรือไม่?

ในบางกรณีอาจมีเอกสารอื่นที่สามารถใช้แทนใบรับรองตัวตำรวจได้ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ อาจยอมรับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการตรวจสอบประวัติแทนใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร และเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทางเลือกใด ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็น

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองตัวละครตำรวจของคุณ?

หากมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจของคุณ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ สิ่งสำคัญคือต้องติดต่อหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงความคลาดเคลื่อน สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการสมัคร

คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินตามใบรับรองตัวละครตำรวจได้หรือไม่

หากการตัดสินใจขึ้นอยู่กับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจที่คุณไม่เห็นด้วย เช่น การปฏิเสธวีซ่าหรือการเพิกถอนการเสนองาน อาจเป็นไปได้ที่จะอุทธรณ์คำตัดสินนั้นได้ กระบวนการเฉพาะในการอุทธรณ์คำตัดสินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทของคำตัดสินที่กำลังอุทธรณ์ สิ่งสำคัญคือต้องขอคำแนะนำทางกฎหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเมื่ออุทธรณ์คำตัดสิน

ใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?

ในหลายกรณี ใบรับรองลักษณะตำรวจที่ออกในประเทศหนึ่งสามารถนำไปใช้กับประเทศอื่นได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะในประเทศที่คุณสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็น ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องได้รับใบรับรองใหม่หรือแปลใบรับรองเป็นภาษาของประเทศที่ใช้งานอยู่

เคล็ดลับในการขอใบรับรองตัวละครตำรวจมีอะไรบ้าง

เคล็ดลับบางประการในการได้รับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ ได้แก่:

 • ศึกษาข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร
 • วางแผนล่วงหน้าและให้เวลาเพียงพอสำหรับการประมวลผลและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในใบสมัครนั้นถูกต้องและครบถ้วน
 • แก้ไขปัญหาใดๆ เกี่ยวกับใบรับรองโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการสมัคร
 • ขอคำแนะนำทางกฎหมายหากจำเป็น

สรุป

ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยืนยันประวัติอาชญากรรมของบุคคล จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการจ้างงาน การย้ายถิ่นฐาน การออกใบอนุญาต และงานอาสาสมัคร กระบวนการในการขอใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณสมัคร และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดและปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

ใบรับรองลักษณะตำรวจคืออะไร?

ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคล ออกโดยหน่วยงานตำรวจในประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในอดีต

ใครต้องการใบรับรองลักษณะตำรวจบ้าง?

ผู้ที่สมัครงาน วีซ่า ใบอนุญาต หรืองานอาสาสมัครบางประเภทอาจต้องได้รับใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจ ข้อกำหนดเฉพาะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและวัตถุประสงค์ของการสมัคร

ใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจมีอายุการใช้งานนานเท่าใด

ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของใบรับรองลักษณะนิสัยของตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกและวัตถุประสงค์ของการสมัคร ในบางกรณีอาจมีผลใช้ได้สองสามเดือน ในขณะที่บางกรณีอาจมีผลใช้ได้หลายปี สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่คุณสมัคร

ใบรับรองอักขระตำรวจราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของใบรับรองลักษณะตำรวจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกและระยะเวลาดำเนินการ ในบางประเทศ ใบรับรองอาจไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ไม่กี่ดอลลาร์ไปจนถึงหลายร้อยดอลลาร์ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเฉพาะในประเทศที่คุณสมัคร

ใบรับรองลักษณะนิสัยตำรวจสามารถใช้ในประเทศอื่นได้หรือไม่?

ในหลายกรณี ใบรับรองลักษณะตำรวจที่ออกในประเทศหนึ่งสามารถนำไปใช้กับประเทศอื่นได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะในประเทศที่คุณสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าใบรับรองตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็น ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องได้รับใบรับรองใหม่หรือแปลใบรับรองเป็นภาษาของประเทศที่ใช้งานอยู่