บัตรประจำตัวหนังสือเดินทาง มีขนาดเท่ากับใบขับขี่และเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการของคุณ เอกลักษณ์ ความเป็นพลเมือง มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุตัวตน เมื่อคุณสมัครขอรับทุนการศึกษาที่คุณต้องการ สำเนาหนังสือเดินทาง  มันง่ายมากที่จะทำ

ก่อนสมัครขอรับทุนการศึกษา คุณต้องจัดทำบัตรประจำตัวหนังสือเดินทาง และหลังจากนั้นจึงจะสมัครได้ สำเนาหนังสือเดินทาง และส่งมาพร้อมกับเอกสารของคุณ