Czy chcesz zdobyć tytuł magistra lub doktora prawa w Chinach? Jeśli tak, to stypendium China Scholarship Council (CSC) na Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa (CUPL) może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Stypendium przyznawane jest studentom zagranicznym, którzy chcą kontynuować studia podyplomowe z zakresu prawa, kryminologii i polityki na jednym z wiodących uniwersytetów w Chinach. W tym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik na temat ubiegania się o stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa.

1. Wstęp

CUPL to jeden z najlepszych uniwersytetów prawniczych w Chinach, oferujący programy z zakresu prawa, polityki i kryminologii na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uniwersytet cieszy się w Chinach dobrą reputacją dzięki kształceniu prawniczemu i wykształcił wielu wybitnych absolwentów, którzy zajmują wysokie stanowiska w rządzie, środowisku akademickim i w zawodach prawniczych. Stypendium CSC to świetna szansa dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować na tej prestiżowej uczelni.

2. China University of Political Science and Law CSC Scholarship Eligibility Criteria 2024

Aby kwalifikować się do stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa, musisz spełniać następujące kryteria:

 • Bądź zdrowym obywatelem spoza Chin
 • Posiadaj tytuł licencjata lub magistra prawa, kryminologii, polityki lub pokrewnej dziedziny
 • Mieć minimalną GPA 3,0 w skali 4,0 (lub równoważną)
 • Spełnij wymagania językowe programu, o który się ubiegasz (zwykle chiński lub angielski)
 • Być w wieku poniżej 35 lat w przypadku kandydatów na studia magisterskie i poniżej 40 lat w przypadku kandydatów na studia doktoranckie

3. Scholarship Benefits of China University of Political Science and Law CSC Scholarship 2024

Stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa zapewnia następujące korzyści:

 • Zwolnienie z czesnego
 • Miesięczne stypendium w wysokości 3000 CNY dla studentów studiów magisterskich i 3500 CNY dla doktorantów
 • Zakwaterowanie na kampusie
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne

4. How to apply for China University of Political Science and Law CSC Scholarship 2024

Proces ubiegania się o stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa dzieli się na trzy etapy:

Krok 1: Znalezienie opiekuna i przygotowanie materiałów aplikacyjnych

Pierwszym krokiem jest znalezienie promotora, który będzie chciał nadzorować Twoje badania w trakcie studiów na CUPL. Promotora możesz znaleźć przeglądając stronę internetową uczelni lub kontaktując się z odpowiednim wydziałem. Po znalezieniu promotora będziesz musiał przygotować materiały aplikacyjne, które zazwyczaj obejmują:

 • CV lub CV
 • Oświadczenie osobiste lub plan nauki
 • Projekt badawczy
 • Transkrypcje akademickie i dyplomy
 • Certyfikat znajomości języka
 • Dwa listy polecające

Krok 2: Złożenie wniosku online

Po przygotowaniu materiałów aplikacyjnych możesz ubiegać się o stypendium online za pośrednictwem strony internetowej China Scholarship Council. Będziesz musiał utworzyć konto i podać swoje dane osobowe oraz wykształcenie. Będziesz także musiał wybrać Chiński Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa jako instytucję przyjmującą i przesłać materiały aplikacyjne.

Krok 3: Przesyłanie wniosku

Po złożeniu wniosku online należy przesłać kopię materiałów aplikacyjnych do Biura Studentów Zagranicznych na CUPL. Termin nadsyłania aplikacji upływa zazwyczaj na początku kwietnia, dlatego warto sprawdzić dokładny termin na stronie uczelni

5. Required Documents for China University of Political Science and Law CSC Scholarship

Aby ubiegać się o stypendium CSC China University of Political Science and Law, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku chińskim lub angielskim. Jeśli Twoje dokumenty są w innym języku, będziesz musiał przedstawić tłumaczenie poświadczone notarialnie.

6. Wskazówki dotyczące udanej aplikacji

Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa, oto kilka wskazówek, o których warto pamiętać:

 • Rozpocznij składanie wniosku wcześniej, aby uniknąć przekroczenia jakichkolwiek terminów
 • Wybierz temat badawczy zgodny z Twoim wykształceniem i zainteresowaniami
 • Znajdź przełożonego, który ma wiedzę w Twojej dziedzinie badawczej i może zapewnić silne wsparcie i wskazówki
 • Napisz jasną i zwięzłą propozycję badań, w której określisz cele badawcze, metodologię i oczekiwane wyniki
 • Upewnij się, że materiały aplikacyjne są kompletne i wolne od błędów
 • Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ niektóre działy mogą jej wymagać w ramach procesu aplikacyjnego

7. Często zadawane pytania

 1. Czy mogę ubiegać się o stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa, jeśli nie mówię po chińsku? Tak, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim. Jednak nadal będziesz musiał spełnić wymagania dotyczące znajomości języka dla wybranego programu.
 2. Jaki jest termin składania wniosków o stypendium? Termin składania wniosków upływa zazwyczaj na początku kwietnia. Koniecznie sprawdź dokładny termin na stronie uczelni.
 3. Jak konkurencyjne jest stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa? Stypendium jest bardzo konkurencyjne i każdego roku tylko ograniczona liczba studentów otrzymuje stypendium.
 4. Czy mogę ubiegać się o kilka stypendiów jednocześnie? Tak, możesz ubiegać się o kilka stypendiów jednocześnie. Jeśli jednak otrzymasz wiele stypendiów, będziesz musiał wybrać, które z nich przyjąć.
 5. Czy mogę ubiegać się o stypendium, jeśli przekroczyłem wymagany wiek? Niestety nie. Granica wieku jest ściśle egzekwowana, a kandydaci, którzy przekroczyli tę granicę, nie będą brani pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium.

8. Wniosek

Stypendium CSC Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawa to świetna okazja dla studentów zagranicznych, którzy chcą kontynuować studia podyplomowe z zakresu prawa, kryminologii lub polityki w Chinach. Postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku i składając solidny wniosek, możesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium i studiowanie na jednym z wiodących chińskich uniwersytetów.