Plan studiów | Szablon planu nauki | Przykładowy plan studiów | Przykład planu nauki

Wykształcenie: I have completed my undergraduate studies in Electrical engineering from “ABCDUniversity of Engineering and Technology”, Pakistan, in March 2022, with a CGPA of 3.86 out of 4.00. I was an active somehow indulgent student among others during my undergraduate studies, very often involved in many curricular and co-curricular activities. In fact, I was up to the mark and honored in the top 1’slist of 120 students in my undergraduate class. If observed by the meritorious efforts I remain very competent and I have passed all entrance tests conducted by the academic institution of my education with high achievements and secured overall 4th place in the whole district. I did my final year thesis project on “Design, development, and fabrication of under/over voltage relay using static devices” with the group of five members in which I was made the Group Leader. The fabricated relay can be used for the automatic protection of household appliances and power system against voltage related problems. In this project, I learned and researched automated control and protection using Circuit Breakers and Relays along with other high-speed automatic control and protecting equipment’s involved in automation of the modern systems. While working on this project I found strong motivation in myself towards graduate study and research in the area of power system automation. At present, I am working as a Maintenance Engineer in Dawlance Group of Companies(the leading household appliances company in Pakistan); my job’s major responsibilities include; Maintenance and Automation of industry’s power system and machines along with the planning and the proper allocation of available resources to achieve the smooth and efficient operation of the plant by conducting routine and reactive preventive maintenance activities. Here, inDawlance, I have learned, researched and practically implemented the applications of electrical automation engineering in manufacturing process along with the extensive knowledge of Electrical automation devices like digital relays, vacuum and oil circuit breakers, Programmable logic controllers, Programmable automation controllers, Human Machine Interface and instrumentation devices. Furthermore, I Led the project “Energy saving by the optimization of electric motor usage” with annual savings of 1.2 Million PKR by conducting efficiency analysis, Right-sizing of installed motors, formulating the saving calculations and obtaining USAID OFFER by negotiations with vendors and USAID audit authorities. Also because of ardent interest and motivation towards power system automation, I have selected for 16 weeks internship in National Transmission & DispatchCompany; the sole electric power transmission company of Pakistan. Where I gained quality level knowledge and working experience of Grid SystemOperations (GSO), Protection and Instrumentation (P & I), SCADA, Metering and Testing (M & T). Along with these technical aspects I also earned practical knowledge about transmission system planning including Power Flow Studies, Reactive power compensation studies, Reliability, and Stability Analysis with respect to the interconnection of distributed generation with the transmission system. My work at NTDC was highly praised and I was awarded the certificate of appreciation by the senior management.
Moja osobowość: W rzeczywistości jestem osobą aktywną społecznie o przyjaznym charakterze, naprawdę dobrym komunikatorem, obdarzonym wieloma przyjaciółmi. Uważnie patrzę na realia życia, dlatego podchodzę do ludzi z pozytywnym umysłem i nastawieniem i zawsze okazuję pomoc w uczciwych wysiłkach i prawdziwym poświęceniu. Poza tym zawsze czuję się bardzo radosny i szczęśliwy spotykając i pozdrawiając ludzi należących do różnych środowisk i kultur. Ponieważ takie spotkania są zawsze ważne, ponieważ okazały się korzystne w przyszłości, ułatwiają też radzenie sobie bez względu na to, czy pracuje się lub studiuje we własnym kraju, czy poza nim.
Plan studiów w Chinach:Chciałbym ubiegać się o studia magisterskie wSystem elektroenergetyczny i jego automatykaw Chinach ze względu na moje obecne doświadczenie w pracy w przemyśle, odbyty staż i projekt na ostatnim roku, poznałem szerokie praktyczne zastosowania inżynierii automatyki, przykuło to moją uwagę i wzbudziło we mnie pragnienie wiedzy, aby studiować wybrany kierunek. Moją dewizą jest praca w międzynarodowej dziedzinie związanej z elektrotechniką. Dlatego chciałbym pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie uruchamiania i zarządzania najbardziej innowacyjnymi projektami. Podczas studiów, mając w sobie wielkie ukryte zdolności, będę starał się wymyślić wszystko to, co najlepsze; towarzyszyć profesorom i kolegom z uniwersytetu w prowadzeniu badań i odkrywaniu ogromnych ekscytujących tajemnic przemysłowych w dziedzinie automatyzacji systemów energetycznych. Mam nadzieję, że po ukończeniu studiów magisterskich będę mógł brać udział w maksymalizacji technologii badawczej mojego kraju w takich dziedzinach, aby przynosić korzyści gospodarce i podnosić poziom życia moich rodaków. Wierzę, że ten program magisterski zapewni mi szansę poznania systemów elektrycznych i zrzesza mnie z oddaniem w branżach, które są żywymi przykładami sztuki inżynierii elektrycznej i automatyki. Mam nadzieję, że zdobędę więcej doświadczenia w radzeniu sobie z sytuacjami, ludźmi, systemami i wymaganiami, które będą bardzo pomocne w mojej przyszłej karierze.
Powody, dla których warto studiować w Chinach:Teraz pojawia się pytanie: „Dlaczego Chiny? Czytając książki, oglądając wiadomości, analizując i obserwując ludność Chin, jestem naprawdę pod wrażeniem sposobu, w jaki te osoby okazały się oddane swojej pracy i dzięki prawdziwym wysiłkom ustanowiły Chiny jako udany przykład dla innego trzeciego świata lub kraje rozwinięte. Szybko rozwijająca się gospodarka, postęp technologiczny i światowe instytuty edukacyjne w Chinach o wysokiej reputacji stanowią wielką aspirację studentów i specjalistów do lepszych perspektyw zawodowych. Tak więc tego rodzaju pozytywne nastawienie jeszcze bardziej dodało mi pewności siebie i jestem bardzo zadowolony z podjętej decyzji. Co więcej, różnorodne normy i wartości kulturowe Chin, słynna łagodna gościnność ich mieszkańców i od dawna przyjazne stosunki między Pakistanem a Chinami w celu promowania dwustronnego handlu, akceptacji i pokoju dla obu stron sprawiają, że czuję się w Chinach jako moja druga ojczyzna; również moja rodzina w pełni popiera mój wybór Chin, ponieważ preferuję studia podyplomowe. Wszystkie te powody razem wzięte sprawiają, że Chiny są dla mnie idealnym miejscem do ukończenia studiów magisterskich. Podsumowując, z wielką nadzieją wierzę, że ta aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona i z przyjemnością udzielę wszelkich dodatkowych informacji, których możesz potrzebować. Liczę na Państwa odpowiedź.