Jako student międzynarodowy, studiowanie w Chinach może być fascynującym i zmieniającym życie doświadczeniem. Jednak koszt edukacji może być istotną barierą dla wielu studentów, którzy marzą o studiach za granicą. Na szczęście chiński rząd oferuje różne programy stypendialne, aby pomóc zagranicznym studentom w finansowaniu studiów w Chinach, a jednym z najbardziej prestiżowych stypendiów jest stypendium CSC.

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o stypendium CSC Chongqing Medical University, w tym jego kryteria kwalifikacyjne, proces składania wniosków i korzyści.

O Uniwersytecie Medycznym Chongqing

Chongqing Medical University (CQMU) to wszechstronny uniwersytet medyczny z siedzibą w Chongqing w Chinach. Założona w 1956 roku firma CQMU jest zaangażowana w zapewnianie wysokiej jakości edukacji medycznej i badań w celu promowania zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi na całym świecie. Jest uznawany za jeden z wiodących uniwersytetów medycznych w Chinach, cieszący się dobrą reputacją dzięki doskonałości akademickiej i badaniom.

Co to jest stypendium CSC?

Stypendium CSC, znane również jako Stypendium Rządu Chińskiego, to program stypendialny finansowany przez chiński rząd w celu wspierania wybitnych międzynarodowych studentów w studiowaniu na chińskich uniwersytetach. Program jest zarządzany przez China Scholarship Council (CSC), organizację non-profit powiązaną z chińskim Ministerstwem Edukacji. Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie, koszty utrzymania oraz kompleksowe ubezpieczenie medyczne na czas trwania stypendium.

Kryteria kwalifikacyjne do stypendium CSC Chongqing Medical University

Aby kwalifikować się do stypendium CSC Chongqing Medical University, musisz spełniać następujące kryteria:

Wymagania akademickie

 • Musisz mieć minimalny GPA 3.0 w skali 4.0 lub równoważny.
 • Musisz mieć tytuł licencjata lub równoważny w przypadku programu studiów magisterskich oraz tytuł magistra lub równoważny w przypadku programu studiów doktoranckich.

Wymagania językowe

 • Musisz mieć ważny certyfikat HSK dla programów nauczania języka chińskiego lub certyfikat IELTS/TOEFL dla programów nauczania języka angielskiego. Minimalny wymóg biegłości językowej to HSK poziom 4 lub równoważny w przypadku programów prowadzonych w języku chińskim oraz IELTS 6.0 lub TOEFL 80 w przypadku programów prowadzonych w języku angielskim.

Limit wieku

 • Musisz mieć mniej niż 35 lat na studia magisterskie i mniej niż 40 lat na studia doktoranckie.

Jak ubiegać się o stypendium CSC Uniwersytetu Medycznego w Chongqing 2024

Proces ubiegania się o stypendium CSC Chongqing Medical University wygląda następująco:

Krok 1: Rejestracja online

 • Odwiedź stronę internetową Chińskiej Rady Stypendialnej (http://www.csc.edu.cn/studyinchina), aby utworzyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy online.
 • Wybierz Chongqing Medical University jako preferowaną uczelnię i program studiów.
 • Uzyskaj list przed przyjęciem z Chongqing Medical University, kontaktując się z odpowiednim wydziałem.

Krok 2: Przesyłanie wymaganych dokumentów

Prześlij następujące dokumenty do internetowego systemu aplikacji China Scholarship Council:

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Numer Agencji Uniwersytetu Medycznego Chongqing, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Uniwersytet Medyczny Chongqing
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia poświadczona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie najnowszą wizę lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. ZAPlan studiówlubProjekt badawczy
 9. DwaListy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego(Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego(IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak zaświadczenia o popełnieniu przestępstwa(Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy(Nieobowiązkowe)

Krok 3: Przegląd CSC i ocena uniwersytetu

 • Chińska Rada Stypendialna dokona przeglądu materiałów aplikacyjnych i wybierze kandydatów do dalszego rozpatrzenia.
 • Chongqing Medical University oceni kandydatów i podejmie ostateczną decyzję na podstawie ich kwalifikacji akademickich, osiągnięć badawczych i ogólnego potencjału.

Krok 4: Wstęp i powiadomienie

 • Chongqing Medical University powiadomi wybranych kandydatów i wyda dokumenty wstępne, w tym formularz wniosku wizowego, zawiadomienie o przyjęciu i formularz JW202.
 • Kandydaci powinni złożyć wniosek o wizę studencką w najbliższej chińskiej ambasadzie lub konsulacie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

Korzyści ze stypendium CSC Uniwersytetu Medycznego w Chongqing 2024

Stypendium CSC Chongqing Medical University zapewnia nagrodzonym następujące korzyści:

Pokrycie czesnego

Stypendium pokrywa pełne czesne za czas trwania programu.

Zasiłek do zakwaterowania

Nagrodzeni mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w międzynarodowym akademiku uczelni lub miesięcznego dodatku na zakwaterowanie w wysokości 1000 CNY.

Miesięczny zasiłek na utrzymanie

Laureaci otrzymają miesięczny zasiłek na utrzymanie w wysokości 3000 CNY dla studentów studiów magisterskich i 3500 CNY dla doktorantów.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne

Laureaci mają zapewnione kompleksowe ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w Chinach.

Wnioski

Stypendium CSC Chongqing Medical University zapewnia studentom z zagranicy doskonałą okazję do realizacji swoich marzeń akademickich w Chinach. Dzięki korzyściom stypendialnym, w tym pełnemu pokryciu czesnego, zasiłkowi na zakwaterowanie, miesięcznemu zasiłkowi na utrzymanie i kompleksowemu ubezpieczeniu medycznemu, studenci mogą skupić się na nauce i badaniach bez martwienia się o ograniczenia finansowe. Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne, zachęcamy do ubiegania się o stypendium i zapoznania się z możliwościami, jakie ma do zaoferowania Chongqing Medical University.

FAQ

 1. Czy mogę ubiegać się o stypendium CSC Chongqing Medical University, jeśli przekroczyłem limit wieku?
 • Nie, musisz spełnić wymóg limitu wieku, aby kwalifikować się do stypendium.
 1. Jaki jest termin składania wniosków o stypendium?
 • Termin może się różnić w zależności od programu, o który się ubiegasz. Proszę sprawdzić stronę Chongqing Medical University, aby sprawdzić konkretny termin.
 1. Czy mogę ubiegać się o wiele programów na Chongqing Medical University?
 • Tak, możesz ubiegać się o wiele programów, ale musisz złożyć osobne wnioski dla każdego programu.
 1. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku o stypendium?
 • Czas przetwarzania może się różnić w zależności od liczby otrzymanych wniosków i konkretnego programu. Z reguły cały proces trwa 2-3 miesiące.
 1. Czy stypendium CSC Chongqing Medical University jest odnawialne?
 • Tak, stypendium jest odnawialne na czas trwania programu, jeśli laureat spełnia wymagania akademickie i wydajnościowe.