ทุนการศึกษา Forbidden City เป็นทุนการศึกษาอันทรงเกียรติที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies ในประเทศจีน ทุนการศึกษานี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงขั้นตอนการสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ของทุน Forbidden City ประจำปี 2023

1. บทนำ

ทุน Forbidden City ก่อตั้งโดย Beijing Foreign Studies University ร่วมกับ Palace Museum ทุนนี้ตั้งชื่อตามพระราชวังต้องห้าม พระราชวังที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิจีนเกือบ 500 ปี ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นซึ่งต้องการศึกษาต่อที่ Beijing Foreign Studies University ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านภาษาและวัฒนธรรม

2. เกณฑ์คุณสมบัติ

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Forbidden City ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดทางวิชาการ

 • ผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการของโปรแกรมที่ต้องการสมัคร

ข้อกำหนดด้านภาษา

 • ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี (HSK ระดับ 5 ขึ้นไป) หรือภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS)
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาของโปรแกรมที่ต้องการสมัคร

ข้อกำหนดด้านสัญชาติ

 • ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีน
 • ผู้สมัครจะต้องไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศจีน

3. ขั้นตอนการสมัคร

ในการสมัครทุน Forbidden City ผู้สมัครจะต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

เอกสารการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 • สร้างบัญชีในระบบการสมัครออนไลน์ของ Beijing Foreign Studies University
 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น
 • ส่งใบสมัครออนไลน์
 • ชำระค่าสมัคร.
 • รอการตัดสินการรับเข้าเรียน

ปิดรับสมัคร

วันปิดรับสมัครสำหรับ Forbidden City Scholarship 2023 คือวันที่ 31 มีนาคม 2023

4. สวัสดิการทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Forbidden City มอบสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้กับนักเรียนที่เลือก:

สละสิทธิ์ค่าเล่าเรียน

 • ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับโปรแกรมที่นักเรียนสมัคร

ที่พัก

 • ทุนการศึกษาให้ที่พักในมหาวิทยาลัยฟรีตลอดระยะเวลาของโปรแกรม

เบี้ยเลี้ยงรายเดือน

 • ทุนการศึกษามอบเงินช่วยเหลือรายเดือน RMB 3,000 (ประมาณ USD 460) สำหรับค่าครองชีพ

ประกันสุขภาพ

 • ทุนการศึกษามอบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของโปรแกรม

5. รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนพระราชวังต้องห้าม

ทุนการศึกษา Forbidden City เป็นโครงการทุนการศึกษาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies ในประเทศจีน ดังนั้นจึงมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เท่านั้น มหาวิทยาลัยอื่นไม่มีทุนการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม มีโครงการทุนการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน และผู้สมัครที่สนใจสามารถสำรวจตัวเลือกเหล่านี้ได้ผ่านการวิจัยและปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่เลือก

6. บทสรุป

ทุนการศึกษา Forbidden City เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในประเทศจีนและสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าประกันสุขภาพ ทำให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาในประเทศจีนได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนการสมัครไม่ซับซ้อน และหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2023

7. คำถามที่พบบ่อย

ไตรมาสที่ 1 ทุนการศึกษาพระราชวังต้องห้ามคืออะไร?

ทุนการศึกษา Forbidden City เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies ในประเทศจีน

ไตรมาสที่ 2 เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษาเมืองต้องห้ามคืออะไร?

เกณฑ์การมีสิทธิ์ได้รับทุน Forbidden City ได้แก่ ข้อกำหนดด้านวิชาการ ข้อกำหนดด้านภาษา และข้อกำหนดด้านสัญชาติ ผู้สมัครจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนดีเยี่ยม และสามารถใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ดี พวกเขาจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศจีน

ไตรมาสที่ 3 ทุนการศึกษาพระราชวังต้องห้ามมีประโยชน์อย่างไร?

ทุนการศึกษา Forbidden City ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

ไตรมาสที่ 4 วันปิดรับสมัครสำหรับทุนการศึกษาเมืองต้องห้าม 2023 คือเมื่อใด

วันปิดรับสมัครสำหรับ Forbidden City Scholarship 2023 คือวันที่ 31 มีนาคม 2023

Q5. ฉันจะสมัครทุนพระราชวังต้องห้ามได้อย่างไร

ในการสมัครทุน Forbidden City ผู้สมัครจะต้องสร้างบัญชีในระบบการสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร อัปโหลดเอกสารที่จำเป็น ส่งใบสมัครออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร และรอ การตัดสินใจรับเข้าเรียน

โดยสรุปแล้ว ทุนการศึกษา Forbidden City เป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจศึกษาในประเทศจีนและสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนาน ด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุม ทุนการศึกษาจะให้การสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาและใช้เวลาอย่างเต็มที่ในประเทศจีน หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และสนใจที่จะศึกษาต่อที่ Beijing Foreign Studies University อย่าลืมสมัครทุน Forbidden City ก่อนหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2023

สร้างการตอบสนองใหม่