มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย (HUEB) มอบทุนรัฐบาลจีน (CSC) ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ทุนการศึกษาของ CSC ถือเป็นโอกาสอันทรงเกียรติที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ในบทความนี้ เราจะสำรวจรายละเอียดของทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สมัครที่คาดหวัง

1. ทุนการศึกษา CSC คืออะไร?

ทุนการศึกษา CSC เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนเต็มที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีนเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถให้มาศึกษาที่ประเทศจีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพรายเดือนให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

2. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย

Hebei University of Economics and Business ตั้งอยู่ในเมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านคณาจารย์ที่ยอดเยี่ยม, สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ​​และการเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

3. เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย 2024

จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ Hebei ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • เป็นพลเมืองที่ไม่ใช่คนจีนและมีสุขภาพที่ดี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับหลักสูตรปริญญาโท) หรือปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก)
 • ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของโปรแกรมที่เลือก
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาจีน (เว้นแต่จะสมัครสำหรับโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพในการวิจัย

เอกสารที่จำเป็นทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครรับทุน:

 1. แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของ CSC (หมายเลขหน่วยงานมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย คลิกที่นี่เพื่อรับ)
 2. ใบสมัครออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย
 3. ประกาศนียบัตรระดับสูงสุด (สำเนารับรอง)
 4. ใบรับรองผลการเรียนการศึกษาสูงสุด (สำเนารับรอง)
 5. อนุปริญญาระดับปริญญาตรี
 6. ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี
 7. หากคุณอยู่ในประเทศจีน จากนั้นวีซ่าหรือใบอนุญาตผู้พำนักล่าสุดในประเทศจีน (อัปโหลดหน้าแรกของหนังสือเดินทางอีกครั้งในตัวเลือกนี้บนพอร์ทัลมหาวิทยาลัย)
 8. แผนการเรียน or ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย
 9. สอง จดหมายแนะนำ
 10. สำเนาหนังสือเดินทาง
 11. หลักฐานทางเศรษฐกิจ
 12. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (รายงานสุขภาพ)
 13. ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS ไม่บังคับ)
 14. ไม่มีบันทึกประวัติอาชญากรรม (บันทึกใบรับรองความประพฤติตำรวจ)
 15. จดหมายตอบรับ (ไม่บังคับ)

4. วิธีสมัครทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย 2024

ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา CSC ที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ยเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ CSC Scholarship
 • การสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ยผ่านระบบการสมัครออนไลน์
 • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงใบรับรองผลการศึกษา จดหมายแนะนำตัว แผนการศึกษา และข้อเสนอการวิจัย
 • การเข้าร่วมการสัมภาษณ์ (ถ้าจำเป็น)
 • รอการตัดสินใจเข้าศึกษาขั้นสุดท้าย

5. โปรแกรมและสาขาวิชาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ยเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาเอกอันหลากหลายสำหรับผู้สมัครทุน CSC สาขาวิชายอดนิยมบางส่วน ได้แก่ :

 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การเงิน
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • การบัญชี
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการสารสนเทศและระบบ
 • สถิติประยุกต์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ผู้สมัครสามารถเลือกโปรแกรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพของตนเองได้

6 ประโยชน์ของทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย 2024

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ Hebei จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่:

 • การสละสิทธิ์ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ที่พักในมหาวิทยาลัยหรือเงินอุดหนุนที่อยู่อาศัย
 • ค่าครองชีพรายเดือน.
 • ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
 • การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
 • โอกาสในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • การสนับสนุนและคำแนะนำทางวิชาการ

7. สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ Hebei มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรวิทยาเขตที่ทันสมัยเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดที่มีอุปกรณ์ครบครัน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา และองค์กรนักศึกษา สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการเติบโตทางวิชาการและการพัฒนาตนเอง

8. ชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ย

มหาวิทยาลัยมอบชีวิตนักศึกษาที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายวัฒนธรรม นักเรียนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในสโมสร องค์กร และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ มหาวิทยาลัยจัดสัมมนา เวิร์คช็อป และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยเสริมประสบการณ์ของพวกเขาและขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของพวกเขา

9. เครือข่ายศิษย์เก่าและโอกาสในการทำงาน

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ Hebei มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งซึ่งครอบคลุมในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่างๆ มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบัณฑิตและให้บริการสนับสนุนด้านอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก HUEB มีโอกาสในการทำงานที่ดีเยี่ยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากจากนายจ้างในประเทศจีนและทั่วโลก

10. คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

คำถามที่ 1: ฉันสามารถสมัครทุน CSC ได้หรือไม่ หากไม่พูดภาษาจีน A1: ใช่ บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม บางหลักสูตรอาจจำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาจีน

คำถามที่ 2: ฉันจะตรวจสอบสถานะการสมัครของฉันได้อย่างไร A2: คุณสามารถติดตามสถานะการสมัครของคุณผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ Hebei หรือติดต่อสำนักงานรับสมัครของมหาวิทยาลัย

คำถามที่ 3: มีการจำกัดอายุในการสมัครขอรับทุน CSC หรือไม่ A3: ไม่มีการจำกัดอายุสำหรับทุน CSC อย่างไรก็ตามผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการและคุณสมบัติ

คำถามที่ 4: มีทุนการศึกษาหรือโอกาสความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมหรือไม่? A4: นอกเหนือจากทุนการศึกษา CSC แล้ว มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ยยังเสนอทุนการศึกษาอื่นๆ และตัวเลือกความช่วยเหลือทางการเงินอีกด้วย ผู้สมัครสามารถสำรวจโอกาสเหล่านี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

คำถามที่ 5: ฉันสามารถทำงานนอกเวลาระหว่างเรียนกับทุน CSC ได้หรือไม่ A5: โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนต่างชาติที่ได้รับทุน CSC จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลา ทุนการศึกษาจะมอบค่าครองชีพรายเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

11 ข้อสรุป

ทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเหอเป่ยมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการแสวงหาแรงบันดาลใจด้านวิชาการและอาชีพในประเทศจีน ด้วยโปรแกรมที่มีชื่อเสียง สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน และผลประโยชน์ด้านทุนการศึกษามากมาย HUEB ดึงดูดนักศึกษาจากภูมิหลังที่หลากหลาย ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์และมีคุณค่าสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา