Yunnan Agricultural University (YAU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมชั้นนำในประเทศจีน สภาทุนการศึกษาแห่งประเทศจีน (CSC) กำลังมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ YAU ทุนการศึกษานี้เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนที่ต้องการประกอบอาชีพทางวิชาการในสาขาเกษตรกรรม

บริษัท

Yunnan Agricultural University (YAU) ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน YAU เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาชีพที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 80 ปี และมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยในสาขาเกษตรกรรม ชีววิทยา และสัตวแพทยศาสตร์

ทุนการศึกษาของ CSC เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับทุนเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการประกอบอาชีพด้านวิชาการที่ YAU ทุนการศึกษานี้เปิดสำหรับนักเรียนที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน

เกณฑ์การมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน 2024

จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุน CSC ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและมีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาโทเพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก โปรแกรม
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดี
 • ผู้สมัครจะต้องมีความสนใจอย่างมากในด้านการเกษตร

วิธีการสมัครทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน 2024

ขั้นตอนการสมัครเพื่อรับทุน CSC ที่ YAU มีดังต่อไปนี้:

 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ CSC
 2. ผู้สมัครควรเลือก Yunnan Agricultural University เป็นตัวเลือกแรก
 3. ผู้สมัครควรดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร YAU และแบบฟอร์มใบสมัคร CSC
 4. ผู้สมัครควรส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นไปยัง CSC ภายในกำหนดเวลา

เอกสารที่จำเป็นในการมอบทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน

ผู้สมัครควรส่งเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมกับใบสมัคร:

ขั้นตอนการคัดเลือก

กระบวนการคัดเลือกทุนการศึกษา CSC ที่ YAU นั้นมีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยประเมินผู้สมัครโดยพิจารณาจากผลการเรียน, ศักยภาพในการวิจัย และคุณสมบัติส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยยังพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของผู้สมัครและความเข้ากันได้ของความสนใจในการวิจัยกับสาขาการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ของทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา CSC มอบสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่ผู้รับ:

 • การยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ค่าที่พัก
 • ค่าครองชีพ 3,000 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3,500 หยวนต่อเดือนสำหรับปริญญาเอก นักเรียน
 • ประกันสุขภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

Yunnan Agricultural University มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ​​รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์กีฬาที่ทันสมัย, สระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย วิทยาเขตมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และนักศึกษาสามารถเข้าถึง Wi-Fi ในทุกพื้นที่ของวิทยาเขต

ชีวิตที่ YAU

Yunnan Agricultural University ตั้งอยู่ในคุนหมิง เมืองที่มีสภาพอากาศดีและมีมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนาน วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยล้อมรอบด้วยเนินเขาเขียวขจีและมีสภาพแวดล้อมอันเงียบสงบ ภายในวิทยาเขตมีร้านอาหารและร้านกาแฟมากมายที่ให้บริการอาหารจีนและอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา และทัศนศึกษาเพื่อสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

โอกาสในการวิจัย

Yunnan Agricultural University เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัยโดยมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและศูนย์หลายแห่งที่ทำการวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่งและมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ

ผู้ได้รับทุน CSC มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ในมหาวิทยาลัยและทำงานร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารนานาชาติและมีส่วนร่วมในการประชุมและสัมมนา

สมาคมนักศึกษา

Yunnan Agricultural University มีชุมชนนักศึกษาที่มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยชมรมและชมรมนักศึกษาหลายแห่ง มหาวิทยาลัยมีสมาพันธ์นักศึกษาที่จัดกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแข่งขันกีฬา เทศกาลวัฒนธรรม และการแสดงความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหลายแห่ง เช่น สมาคมอารักขาพืช สมาคมสัตวศาสตร์ และสมาคมพืชไร่

มหาวิทยาลัยยังมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ, ดนตรีและวรรณกรรม เช่น สมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษร, ชมรมดนตรี และสมาคมวรรณกรรม สมาคมนักศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ติดตามความสนใจและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน

อนาคตของอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Yunnan Agricultural University มีโอกาสทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับองค์กรเกษตรกรรมและสถาบันวิจัยหลายแห่ง ซึ่งมอบโอกาสในการทำงานให้กับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์อาชีพที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานฝึกงานและโอกาสในการทำงาน

ผู้ได้รับทุน CSC มีข้อได้เปรียบในตลาดงาน เนื่องจากพวกเขามีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติและพัฒนาทักษะการวิจัยของตน ผู้ได้รับทุนยังมีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติมในตลาดงานทั่วโลก

สรุป

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการประกอบอาชีพทางวิชาการในสาขาเกษตรกรรม ทุนการศึกษานี้จะให้ทุนเต็มจำนวนสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยและชุมชนนักศึกษาที่มีชีวิตชีวา ผู้ได้รับทุนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่และพัฒนาทักษะการวิจัยของตนเอง ผู้สำเร็จการศึกษาจาก YAU มีโอกาสทางอาชีพที่ดีเยี่ยมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

คำถามที่พบบ่อย

 1. วันปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา YAU CSC คือเมื่อใด
 • โดยปกติวันปิดรับสมัครคือในเดือนเมษายน ผู้สมัครควรตรวจสอบเว็บไซต์ CSC เพื่อดูกำหนดเวลาที่แน่นอน
 1. จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาจีนเพื่อรับทุนการศึกษาหรือไม่
 • ไม่ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียน
 1. สามารถต่ออายุทุนการศึกษาได้หรือไม่?
 • ใช่ สามารถต่ออายุทุนการศึกษาได้ทุกปีโดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษา
 1. ผู้ได้รับทุนสามารถทำงานนอกเวลาระหว่างการศึกษาได้หรือไม่?
 • ไม่ได้ ผู้รับทุนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลาระหว่างการศึกษา
 1. ฉันจะติดต่อสำนักงานต่างประเทศ YAU เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร
 • ผู้สมัครสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานต่างประเทศของ YAU หรือส่งอีเมลไปที่สำนักงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม