Shandong University of Science and Technology (SDUST) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมืองชิงเต่า ประเทศจีน เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาอันหลากหลาย รวมถึงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการ กฎหมาย และศิลปะ China Scholarship Council (CSC) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนที่ SDUST ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทุนการศึกษา SDUST CSC รวมถึงสิทธิประโยชน์ เกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร และคำถามที่พบบ่อย

ประโยชน์ของทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง 2024

ทุนการศึกษา SDUST CSC มอบสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้แก่นักศึกษาต่างชาติ:

 • การสละสิทธิ์ค่าเล่าเรียน: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
 • ที่พัก: ทุนการศึกษาจะมอบที่พักฟรีในหอพักนักศึกษานานาชาติในวิทยาเขต
 • ค่าจ้างรายเดือน: ทุนการศึกษามอบค่าตอบแทนรายเดือน 3,000 RMB สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและ 3,500 RMB สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 • การประกันสุขภาพที่ครอบคลุม: ทุนการศึกษานี้มอบการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมเพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนต่างชาติในประเทศจีน

ทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง เกณฑ์คุณสมบัติปี 2024

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา SDUST CSC นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนมีสุขภาพที่ดี
 • ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาโทหรือเทียบเท่าสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาของโปรแกรมที่สมัคร ตัวอย่างเช่น หลักสูตรที่สอนภาษาจีนต้องมีใบรับรอง HSK 4 ขึ้นไป ในขณะที่โปรแกรมที่สอนภาษาอังกฤษต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องไม่ลงทะเบียนในโครงการทุนการศึกษาอื่นใดในปัจจุบัน

วิธีสมัครทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง 2024

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน SDUST CSC มีดังนี้:

 1. เลือกโปรแกรมของคุณ: นักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกจากหลักสูตรอันหลากหลายที่นำเสนอโดย SDUST รวมถึงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการ กฎหมาย และศิลปะ รายชื่อโปรแกรมมีอยู่ในเว็บไซต์ SDUST
 2. สมัครเข้าเรียน: นักศึกษาต่างชาติจะต้องส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในโปรแกรมที่ตนเลือกผ่านระบบการสมัครออนไลน์ของ SDUST
 3. สมัครทุนการศึกษา: หลังจากส่งใบสมัครเข้าศึกษาแล้ว นักศึกษาต่างชาติจะต้องสมัครขอรับทุนผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ของ CSC
 4. ส่งเอกสารที่จำเป็น: นักศึกษาต่างชาติจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นไปยังทั้ง SDUST และ CSC รายการเอกสารที่จำเป็นมีดังต่อไปนี้
 5. รอผล: หลังจากหมดเขตการสมัคร SDUST และ CSC จะตรวจสอบใบสมัครและแจ้งให้ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จทราบ

เอกสารที่จำเป็นสำหรับทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง 2024

เอกสารต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการสมัครทุนการศึกษา SDUST CSC:

เกณฑ์การคัดเลือกทุนการศึกษา CSC มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตงปี 2024

การคัดเลือกผู้รับทุน SDUST CSC ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • ความเป็นเลิศทางวิชาการ: ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นและผลงานวิจัยโดดเด่นจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
 • ศักยภาพในการวิจัย: ผู้สมัครที่มีศักยภาพในการวิจัยที่แข็งแกร่งและแผนการวิจัยที่ชัดเจนจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
 • ความสามารถทางภาษา: ผู้สมัครที่มีความสามารถทางภาษาที่ดีในภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
 • ความเข้ากันได้: จะพิจารณาความเข้ากันได้ของความสนใจในการวิจัยของผู้สมัครกับจุดแข็งด้านการวิจัยของ SDUST ด้วย

เคล็ดลับสำหรับการสมัครที่ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับบางประการสำหรับการสมัครให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้

 1. ค้นคว้าโปรแกรม: ก่อนสมัคร ให้ศึกษาโปรแกรมอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความสนใจด้านวิชาการและการวิจัยของคุณ สิ่งนี้จะช่วยคุณปรับแต่งข้อความส่วนตัวและแผนการศึกษาของคุณให้สอดคล้องกัน
 2. ปฏิบัติตามแนวทาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางสำหรับทั้งกระบวนการสมัคร SDUST และ CSC ข้อมูลใดที่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การปฏิเสธการสมัคร
 3. เน้นความสำเร็จของคุณ: เน้นความสำเร็จทางวิชาการและศักยภาพในการวิจัยของคุณในข้อความส่วนตัวและแผนการศึกษาของคุณ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของคุณสำหรับโปรแกรมและเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือก
 4. เลือกผู้แนะนำของคุณอย่างระมัดระวัง: เลือกผู้แนะนำที่สามารถยืนยันความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของคุณ พวกเขาควรจะสามารถยกตัวอย่างความสำเร็จและคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่งได้
 5. วางแผนล่วงหน้า: อย่าลืมส่งใบสมัครของคุณก่อนถึงกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในนาทีสุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวลาเพียงพอในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดและได้รับการรับรองที่จำเป็น

คำถามที่พบบ่อย

 1. ฉันสามารถสมัครทุนการศึกษา SDUST CSC ได้หรือไม่ หากฉันกำลังลงทะเบียนในโครงการทุนการศึกษาอื่นอยู่

ไม่ ผู้สมัครจะต้องไม่ลงทะเบียนในโครงการทุนการศึกษาอื่นใดในปัจจุบันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา SDUST CSC

 1. ทุนการศึกษาได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเท่าใด?

ทุนการศึกษานี้มอบค่าตอบแทนรายเดือน 3,000 หยวนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3,500 หยวนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 1. ฉันจำเป็นต้องส่งใบรับรองความสามารถทางภาษาพร้อมกับใบสมัครหรือไม่?

ใช่ คุณต้องส่งใบรับรองความสามารถทางภาษาพร้อมกับใบสมัครของคุณ หลักสูตรที่สอนภาษาจีนต้องมีใบรับรอง HSK 4 ขึ้นไป ในขณะที่โปรแกรมที่สอนภาษาอังกฤษต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

 1. ฉันจะได้รับแจ้งผลทุนการศึกษาได้อย่างไร?

SDUST และ CSC จะตรวจสอบใบสมัครและแจ้งให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทราบผ่านทางอีเมลหรือโพสต์

 1. ฉันสามารถสมัครมากกว่าหนึ่งโปรแกรมโดยใช้ใบสมัครทุนการศึกษาเดียวกันได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณสามารถสมัครได้เพียงโปรแกรมเดียวที่มีใบสมัครทุนการศึกษาเดียวกันเท่านั้น หากคุณต้องการสมัครหลายโปรแกรม คุณจะต้องส่งใบสมัครแยกกันสำหรับแต่ละโปรแกรม

สรุป

ทุนการศึกษา SDUST CSC มอบโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาต่อด้านวิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำในประเทศจีน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เน้นความสำเร็จของคุณ และเลือกผู้แนะนำของคุณอย่างระมัดระวัง เราหวังว่าคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการสมัครขอรับทุนการศึกษา SDUST CSC