China University of Petroleum (CUP) เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยชั้นนำด้านปิโตรเลียมและวิศวกรรมเคมีในประเทศจีน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาอันหลากหลาย รวมถึงระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาเอกในสาขาต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การจัดการและมนุษยศาสตร์ CUP ยังมีชื่อเสียงในการมอบทุนการศึกษามากมายให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงทุนรัฐบาลจีน (CSC) ที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ในบทความนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน สิทธิประโยชน์ เกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร และเคล็ดลับสำหรับผู้สมัครที่คาดหวัง

บทนำ: ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีนคืออะไร?

ทุนรัฐบาลจีน (CSC) เป็นทุนการศึกษาเต็มรูปแบบที่จัดทำโดยรัฐบาลจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพที่ครอบคลุม China University of Petroleum (CUP) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มอบทุนการศึกษา CSC ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่ CUP ทุนการศึกษานี้เปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ

ประโยชน์ของทุนการศึกษา CSC ปิโตรเลียมของมหาวิทยาลัยจีน

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีนมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับนักศึกษาต่างชาติ รวมไปถึง:

 • การยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
 • ค่าที่พัก: ทุนการศึกษาจะมอบค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับค่าที่พัก
 • ค่าครองชีพ: ทุนการศึกษาจะจ่ายค่าครองชีพเป็นรายเดือน
 • การประกันสุขภาพที่ครอบคลุม: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
 • โอกาสในการศึกษาในสถาบันชั้นนำ: CUP เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านปิโตรเลียมและวิศวกรรมเคมีที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน และทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาในสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับโลก

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน

จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • เป็นพลเมืองที่ไม่ใช่คนจีนและมีสุขภาพที่ดี
 • มีวุฒิการศึกษาที่แข็งแกร่งและมีผลการเรียนดีเด่น
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับโปรแกรมที่พวกเขาต้องการสมัคร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี ขึ้นอยู่กับภาษาการสอนของโปรแกรม
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านอายุสำหรับโปรแกรมที่พวกเขาต้องการสมัคร

เอกสารที่ต้องการ

 1. แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของ CSC (หมายเลขหน่วยงานปิโตรเลียมของมหาวิทยาลัยจีน คลิกที่นี่เพื่อรับ)
 2. แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยปิโตรเลียมจีน
 3. ประกาศนียบัตรระดับสูงสุด (สำเนารับรอง)
 4. ใบรับรองผลการเรียนการศึกษาสูงสุด (สำเนารับรอง)
 5. อนุปริญญาระดับปริญญาตรี
 6. ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี
 7. หากคุณอยู่ในประเทศจีน จากนั้นวีซ่าหรือใบอนุญาตผู้พำนักล่าสุดในประเทศจีน (อัปโหลดหน้าแรกของหนังสือเดินทางอีกครั้งในตัวเลือกนี้บนพอร์ทัลมหาวิทยาลัย)
 8. แผนการเรียน or ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย
 9. สอง จดหมายแนะนำ
 10. สำเนาหนังสือเดินทาง
 11. หลักฐานทางเศรษฐกิจ
 12. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (รายงานสุขภาพ)
 13. ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS ไม่บังคับ)
 14. ไม่มีบันทึกประวัติอาชญากรรม (บันทึกใบรับรองความประพฤติตำรวจ)
 15. จดหมายตอบรับ (ไม่บังคับ)

จะสมัครทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีนปี 2024 ได้อย่างไร

ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกโปรแกรม: ผู้สมัครควรเลือกโปรแกรมที่ต้องการสมัครจากเว็บไซต์ CUP
 2. ส่งใบสมัครออนไลน์: ผู้สมัครควรกรอกใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ CUP และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
 3. ส่งใบสมัคร CSC: ผู้สมัครควรส่งใบสมัครออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษา CSC บนเว็บไซต์ China Scholarship Council และเลือก CUP เป็นสถาบันที่ต้องการ
 4. รอผล: ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครโดย CUP และ China Scholarship Council

เคล็ดลับสำหรับผู้สมัครที่คาดหวัง

คำแนะนำบางประการสำหรับผู้สมัครที่ต้องการสมัครทุน CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน:

 • เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ: กระบวนการสมัครอาจใช้เวลานาน และสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ และเผื่อเวลาให้เพียงพอในการกรอกและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
 • เลือกโปรแกรมที่เหมาะสม: ผู้สมัครควรเลือกโปรแกรมที่สอดคล้องกับความสนใจทางวิชาการและเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขา พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการสำหรับโปรแกรม
 • เตรียมเอกสารการสมัครที่แข็งแกร่ง: ผู้สมัครควรเตรียมคำชี้แจงส่วนตัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างดีและเอกสารการสมัครอื่น ๆ ที่เน้นถึงความสำเร็จทางวิชาการ เป้าหมายทางอาชีพ และเหตุใดพวกเขาจึงเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่งสำหรับทุนนี้
 • พัฒนาทักษะทางภาษา: ผู้สมัครควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนของตนเอง โดยขึ้นอยู่กับภาษาการสอนของโปรแกรมที่ต้องการสมัคร สามารถทำได้ผ่านหลักสูตรภาษาหรือการศึกษาด้วยตนเอง
 • ติดต่อ CUP และ CSC: ผู้สมัครสามารถติดต่อ CUP และ China Scholarship Council เพื่อสอบถามข้อมูลหรือชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย

 1. ใครสามารถสมัครทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมแห่งประเทศจีนได้บ้าง
 • พลเมืองที่ไม่ใช่ชาวจีนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถสมัครขอรับทุนได้
 1. ทุนการศึกษาครอบคลุมอะไรบ้าง?
 • ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
 1. มีโปรแกรมอะไรบ้างสำหรับทุนการศึกษา?
 • ทุนการศึกษานี้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ
 1. วันปิดรับสมัครเพื่อรับทุนคือเมื่อใด
 • วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรม ผู้สมัครที่คาดหวังควรตรวจสอบเว็บไซต์ CUP เพื่อดูกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจง
 1. ทุนการศึกษามีการแข่งขันสูงเพียงใด?
 • ทุนการศึกษานี้มีการแข่งขันสูง และผู้สมัครจะได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ข้อความส่วนตัว และเอกสารการสมัครอื่นๆ

สรุป

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัยปิโตรเลียมจีนเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำในประเทศจีน ทุนการศึกษามอบสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ผู้สนใจสมัครควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ เลือกโปรแกรมที่เหมาะสม และเตรียมเอกสารการสมัครที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดดูส่วนคำถามที่พบบ่อยหรือติดต่อ CUP และ CSC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม