คุณกำลังมองหาโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีนหรือไม่? Shanghai International Studies University (SISU) มอบทุนรัฐบาลจีน – โครงการมหาวิทยาลัยจีน (ทุน CSC) ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ในบทความนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies โดยละเอียด รวมถึงเกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร สิทธิประโยชน์ และคำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies

Shanghai International Studies University (SISU) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในจีนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาในภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ SISU เป็นที่รู้จักในด้านหลักสูตรนานาชาติที่แข็งแกร่ง คณาจารย์ระดับโลก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

What is the Shanghai International Studies University CSC Scholarship 2024?

ทุนรัฐบาลจีน – โครงการมหาวิทยาลัยจีน (ทุน CSC) เป็นโครงการทุนการศึกษาที่รัฐบาลจีนมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เป็นทุนการศึกษาที่มีการแข่งขันสูง และรับนักเรียนจำนวนจำกัดในแต่ละปีเท่านั้น

Eligibility Criteria of Shanghai International Studies University CSC Scholarship 2024

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีน
 • ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพที่ดี
 • ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาสำหรับโปรแกรมที่ต้องการสมัคร

Shanghai International Studies University CSC Scholarship 2024 Application Process

ขั้นตอนการสมัครทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. นำไปใช้กับ SISU: ขั้นแรก ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนที่ SISU ใบสมัครสามารถทำได้ทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับใบสมัคร
 2. สมัครทุน: หลังจากที่ผู้สมัครได้เข้าเรียนที่ SISU แล้ว พวกเขาสามารถสมัครทุน CSC ได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ China Scholarship Council (CSC)
 3. ส่งใบสมัคร: ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปยังสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลในประเทศของตนก่อนกำหนด

Required Documents for Shanghai International Studies University CSC Scholarship 2024

เอกสารต่อไปนี้จำเป็นสำหรับการสมัครทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies:

กระบวนการคัดเลือก

ขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. การตรวจสอบสิทธิ์: เอกสารการสมัครจะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ
 2. การตรวจสอบเบื้องต้น: ใบสมัครจะได้รับการตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครเหมาะสมกับโปรแกรมที่สมัครไว้หรือไม่
 3. Comprehensive Review: ใบสมัครจะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อเสนอการวิจัย และความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร
 1. การตัดสินใจขั้นสุดท้าย: การตัดสินใจขั้นสุดท้ายดำเนินการโดย China Scholarship Council (CSC) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแจ้งจาก ก.พ. และ SISU

Benefits of the Shanghai International Studies University CSC Scholarship 2024

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies มอบสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ให้กับนักเรียนที่เลือก:

 • ยกเว้นค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พัก
 • ค่าครองชีพรายเดือน
 • ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ทุนนี้ยังเปิดโอกาสให้มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา และงานสัมมนาอีกด้วย

ค่าที่พักและค่าครองชีพ

ทุนการศึกษาให้ค่าที่พักสำหรับนักเรียนที่เลือก ที่พักมักจะจัดไว้ให้ในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถเลือกพักในห้องเดี่ยวหรือห้องรวมก็ได้ ค่าครองชีพต่อเดือนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายพื้นฐานของนักเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

คำถามที่ถามบ่อย

 1. วันสุดท้ายของการสมัครทุนคืออะไร?

วันสุดท้ายของการสมัครทุน CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขอแนะนำให้ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SISU และ CSC สำหรับข้อมูลล่าสุด

 1. ฉันสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหลายแห่งภายใต้ทุน CSC ได้หรือไม่

ได้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลายมหาวิทยาลัยภายใต้ทุน CSC อย่างไรก็ตามพวกเขาจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครแยกต่างหากสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย

 1. มีทุนการศึกษากี่ทุน?

จำนวนทุนการศึกษาที่มีให้ภายใต้ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขอแนะนำให้ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SISU และ CSC สำหรับข้อมูลล่าสุด

 1. ฉันสามารถทำงานระหว่างเรียนภายใต้ทุนได้หรือไม่?

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่เลือกทำงานระหว่างเรียน ทุนการศึกษาให้ค่าเผื่อเพียงพอสำหรับค่าครองชีพของนักเรียน

 1. ระยะเวลาของทุนการศึกษาคืออะไร?

ระยะเวลาของทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่นักเรียนสมัคร โดยมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และสามถึงสี่ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก

ข้อสรุป

ทุนการศึกษา CSC ของมหาวิทยาลัย Shanghai International Studies เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพสำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เกณฑ์คุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครมีการแข่งขันสูง แต่ผลประโยชน์ก็คุ้มค่ากับความพยายาม หากคุณสนใจสมัครทุน โปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SISU และ CSC สำหรับข้อมูลล่าสุด