Stypendium CSC Uniwersytetu Renmin w Chinach to świetna okazja dla studentów z całego świata do kontynuowania studiów w Chinach. Stypendium rządu chińskiego zapewnia pełne pokrycie czesnego, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i miesięcznego stypendium dla wybranych kandydatów. Jest to doskonała okazja dla studentów zagranicznych, aby poznać chińską kulturę i system edukacji.

Stypendium CSC Uniwersytetu Renmin w Chinach jest otwarte zarówno dla studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich, którzy są zainteresowani kontynuowaniem studiów w Chinach. Stypendium zapewni im niezbędną pomoc finansową, a także środowisko sprzyjające doskonałości akademickiej. Jest to świetna szansa dla tych, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie w jednej z wiodących na świecie instytucji edukacyjnych.

Światowy ranking uniwersytetu Renmin

Światowy ranking Uniwersytetu Renmin to #520 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie wyników osiąganych za pomocą zestawu powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Stypendium CSC Uniwersytetu Renmin 2024

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2024 za pośrednictwem chińskiej Rady Stypendialnej (CSC)
Nazwisko University: Uniwersytet Renmin
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Typ stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Miesięczne stypendium Renmin University Scholar: 2500 RMB dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na życie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Nocleg (Pokój z dwoma łóżkami dla studentów i pokój jednoosobowy dla studentów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj stypendium uniwersyteckie metody Renmin: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Uniwersytetu Renmin

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy uzyskać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zgodę na stypendium, dlatego potrzebujesz linków do wydziału swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link do wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są oni najbliżej Twoich zainteresowań badawczych. Kiedy już znajdziesz odpowiedniego profesora, potrzebujesz dwóch głównych rzeczy

 1. Jak napisać wiadomość e-mail zawierającą list akceptacyjny Kliknij tutaj (7 próbek wiadomości e-mail do profesora w sprawie przyjęcia na stypendia CSC). Gdy profesor wyrazi zgodę na objęcie Cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugi krok.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikacyjne do stypendium na Uniwersytecie Renmin

Połączenia Kryteria kwalifikowalności Uniwersytet Renmin dla stypendium CSC 2024 jest wymienione poniżej. 

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Uniwersytetu Renmin
 2. Granice wieku w przypadku studiów licencjackich wynoszą 30 lat, w przypadku studiów magisterskich – 35 lat, a w przypadku studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Osoba ubiegająca się o wizę musi cieszyć się dobrym zdrowiem
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz ubiegać się o certyfikat znajomości języka angielskiego

Dokumenty wymagane do Uniwersytet Renmin 2024

Podczas składania wniosku online o stypendium CSC musisz przesłać dokumenty, bez przesyłania wniosek jest niekompletny. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego dla Uniwersytetu Renmin.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC (Numer Agencji Uniwersytetu Renmin, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy on-line Uniwersytet Renmin
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypcje szkolnictwa wyższego (kopia potwierdzona notarialnie)
 5. Dyplom licencjata
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie najnowszą wizę lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów or Wniosek Badania
 9. dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak wpisu do rejestru karnego (Zapis świadectwa odprawy policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Uniwersytetu Renmin 2024

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Spróbuj dostać od niego do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja internetowa Uniwersytetu Renmin na stypendium CSC 2024
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty dotyczące stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Podczas składania wniosku online o stypendium rządu Chinse nie jest pobierana żadna opłata za złożenie wniosku
 6. Wydrukuj oba formularze zgłoszeniowe wraz z dokumentami przesłanymi e-mailem lub przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Uniwersytetu Renmin

Połączenia Portal stypendialny online otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz rozpocząć składanie wniosków od listopada, a ostateczny termin składania wniosków upływa: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże Chińskiej Radzie Stypendialnej nominacje do zatwierdzenia. O ostatecznej decyzji o przyjęciu na studia podjętą przez CSC kandydaci zostaną poinformowani.

Wynik stypendialny CSC Uniwersytetu Renmin 2024

Wyniki stypendium CSC Uniwersytetu Renmin zostaną ogłoszone pod koniec lipca. Zapraszamy do odwiedzenia strony Wynik stypendium CSC sekcję tutaj. Możesz znaleźć Status aplikacji stypendialnej CSC i uniwersytetów online oraz ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.