Nazwisko UniversityLink do listy wydziałów
Uniwersytet Wschodniochińskihttp://www.chem.ecnu.edu.cn
Południowochiński Uniwersytet Nauki i Technologiihttp://www.scut.edu.cn/ce/
Beijing Normal Universityhttp://www.chem.bnu.edu.cn/english/faculty/organic/
Northeastern Universityhttp://cos.neu.edu.cn/CollectionPage.aspx?newstype=32831c2b-6424-49f5-aad1-ac35d5683754
Normalny uniwersytet północno-zachodnihttps://rsc.nwnu.edu.cn/Cate.Action?Cate=7
Uniwersytet Fudanhttp://www.chemistry.fudan.edu.cn/
Uniwersytet Normalny w Hainanhttp://hgxy.hainnu.edu.cn/
Uniwersytet w Sihuanhttp://chem.scu.edu.cn/EnglishSite
Beijing Technology of Chemical Technologyhttp://sci.buct.edu.cn/szdw/jsml/index.htm
Uniwersytet w Nankiniehttp://chem.nju.edu.cn/english/Faculty.asp
Politechnika w Henan (HAUT)http://lysp.haut.edu.cn/szdw/yjsds.htm
http://jdxy.haut.edu.cn/xygk1/szdw/js.htm
http://tj.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm
http://computer.haut.edu.cn/szdw.htm
http://hxhgyhjxy.haut.edu.cn/xygk/jsfc.htm
http://swxy.haut.edu.cn/szdw.htm
http://mse.haut.edu.cn/info/1009/1040.htm
http://cee.haut.edu.cn/yjsjy/dsjj.htm
http://economics.haut.edu.cn/info/1098/6540.htm
http://sfl.haut.edu.cn/xygk/szdw.htm
http://law.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm
http://xwxy.haut.edu.cn/jyjx/msfc.htm
http://mks.haut.edu.cn/xygk/szjs.htm
Uniwersytet Zhengzhou
http://www.zzu.edu.cn/jiaoshi.htm
http://www.zzu.edu.cn/personal.htm
Chiński Uniwersytet Nauk o Ziemi (CUG)
http://www.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
http://www.cug.edu.cn/szdw/jxms.htm
http://rsc.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
Uniwersytet NANJINGhttps://hwxy.nju.edu.cn/_t486/4f/16/c6146a151318/page.htm
https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/wlowchart/list.htm
https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm
Uniwersytet Normalny Mudanjiangrsc.mdjnu.cn
Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Huazhonghttp://iso.hust.edu.cn/
http://english.hust.edu.cn/Faculty/Faculty_by_School.htm
Uniwersytet Leśny Północno-Wschodni (NEFU)
https://forestry.nefu.edu.cn/szdw/jzyg.htm
https://wildlife.nefu.edu.cn/szdw1.htm
http://cem.nefu.edu.cn/szdw.asp?id=14
http://cmee.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=232
https://wenfa.nefu.edu.cn/xygk/szdw.htm
http://zspgc.nefu.edu.cn/bks/szdw2/1786.htm
https://jtxy.nefu.edu.cn/szll/js.htm
https://life.nefu.edu.cn/szdw/xyjs1.htm
http://mks.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=179&classid=szdw
Uniwersytet Sunyatsunahttp://www.sysu.edu.cn/2012/en/academics/academics01/index.htm
Uniwersytet Technologiczny Dalianhttp://en.dlut.edu.cn/department/Schools_Departments.htm
Uniwersytet w SzanghajuApply.shu.edu.cn
Uniwersytet Normalny w Guizhou (GZNU)http://wxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://lzxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://esem.gznu.edu.cn/Faculty/Faculty.htm
http://jky.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://phy.gznu.edu.cn/szdw/bsfc.htm
http://sjxy.gznu.edu.cn/KYXS/szdw/szdw.htm
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
http://cmee.gznu.edu.cn/szdw.htm
Northwestern Politytechnical Universityhttp://en.nwpu.edu.cn/EnglishNew/Academics/Schools.htm
http://www.npu.edu/academics/faculty-profi
Uniwersytet Fudanhttp://www.fudan.edu.cn/en/channels/view/61
http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm#ywsk
Beijing Institute of Technologyhttp://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm
Południowochiński Uniwersytet Technologicznyhttp://www2.scut.edu.cn/hr/4287/list.htm
Uniwersytet Normalny w Chinach Południowych (SCNU)http://life.scnu.edu.cn/xueyuangaikuang/shizijianshe/dsjj/
http://jky.scnu.edu.cn/team/anxisuozuolan/jiaoyuxuexi/
Uniwersytet Normalny w Fujianie (FNU)http://jjxy.fjnu.edu.cn/3838/list.htm
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3839/list.htm
Uniwersytet Medyczny w Chongqinghttp://english.cqmu.edu.cn/s/64/t/292/p/1/c/3950/d/4028/list.htm

 

Lista wydziałów niektórych uniwersytetów. ( CSC )

1) Uniwersytet Normalny Wschodnich Chin
http://www.chem.ecnu.edu.cn

2) Południowochiński Uniwersytet Nauki i Technologii
http://www.scut.edu.cn/ce/

3) Uniwersytet Normalny w Pekinie
http://www.chem.bnu.edu.cn/english/faculty/organic/

4) Uniwersytet Północno-Wschodni
http://cos.neu.edu.cn/SinglePage.aspx...

5) Normalny uniwersytet północno-zachodni
https://www.nwnu.edu.cn/cate.do?cate=0942

6) Uniwersytet Fudan
http://www.chemistry.fudan.edu.cn/

7) Uniwersytet Normalny w Hainan
http://hgxy.hainnu.edu.cn/

? Uniwersytet w Sihuan
http://chem.scu.edu.cn/EnglishSite

9) Uniwersytet Technologii Chemicznej w Pekinie
http://sci.buct.edu.cn/szdw/jsml/index.htm

10) Uniwersytet w Nankinie
http://chem.nju.edu.cn/english/Faculty.asp

Politechnika w Henan (HAUT)
Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
Szkoła Zbóż, Olejów i Żywności
http://lysp.haut.edu.cn/szdw/yjsds.htm

Inżynieria mechaniczna i elektryczna
http://jdxy.haut.edu.cn/xygk1/szdw/js.htm

Szkoła Architektury Cywilnej i Architektonicznej
http://tj.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm

Wyższa Szkoła Informatyki i Inżynierii
http://computer.haut.edu.cn/szdw.htm

Szkoła Chemii, Chemii i Środowiska
http://hxhgyhjxy.haut.edu.cn/xygk/jsfc.htm

Wyższa Szkoła Bioinżynierii
http://swxy.haut.edu.cn/szdw.htm

Szkoła Inżynierii Materiałowej i Inżynierii Materiałowej
http://mse.haut.edu.cn/info/1009/1040.htm

Szkoła Elektrotechniki
http://cee.haut.edu.cn/yjsjy/dsjj.htm

Szkoła Ekonomii i Handlu
http://economics.haut.edu.cn/info/1098/6540.htm

Kolegium Języków Obcych
http://sfl.haut.edu.cn/xygk/szdw.htm

Szkoła prawnicza
http://law.haut.edu.cn/szdw/jsfc.htm

Instytut Wiadomości i Radia
http://xwxy.haut.edu.cn/jyjx/msfc.htm

Akademii Marksizmu
http://mks.haut.edu.cn/xygk/szjs.htm

Uniwersytet Zhengzhou
Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
http://www.zzu.edu.cn/jiaoshi.htm
http://www.zzu.edu.cn/personal.htm

Chiński Uniwersytet Nauk o Ziemi (CUG)
Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
http://www.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm
http://www.cug.edu.cn/szdw/jxms.htm
http://rsc.cug.edu.cn/szdw/zxys.htm

Uniwersytet NANJING

https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/4f/16/c6146a151318/page.htm
https://hwxy.nju.edu.cn/_t486/wlowchart/list.htm

Szkoły i wydziały
https://www.nju.edu.cn/EN/schools_departments/list.htm

Uniwersytet Normalny Mudanjiang
Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli

rsc.mdjnu.cn

Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Huazhong

http://iso.hust.edu.cn/

Szkoły i wydziały
http://english.hust.edu.cn/Acad…/Szkoły_i_Wydziały.htm

Wydziały różnych Katedr
http://english.hust.edu.cn/Faculty/Faculty_by_School.htm

Uniwersytet Leśny Północno-Wschodni (NEFU)
Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
Szkoła Leśna

https://forestry.nefu.edu.cn/szdw/jzyg.htm

Kolegium Zasobów Dzikiej Przyrody
https://wildlife.nefu.edu.cn/szdw1.htm

Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania
http://cem.nefu.edu.cn/szdw.asp?id=14

Wyższa Szkoła Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej
http://cmee.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=232

College of Law
https://wenfa.nefu.edu.cn/xygk/szdw.htm

Inżynieria i technologia uczelni
http://zspgc.nefu.edu.cn/bks/szdw2/1786.htm

College, jeśli ruch
https://jtxy.nefu.edu.cn/szll/js.htm

Wyższa Szkoła Nauk Przyrodniczych
https://life.nefu.edu.cn/szdw/xyjs1.htm

Kolegium Marksizmu
http://mks.nefu.edu.cn/tlist.asp?typeid=179&classid=szdw

Uniwersytet Sunyatsuna

http://www.sysu.edu.cn/…/academics/a…/academics03a/index.htm

Uniwersytet Technologiczny Dalian

Wydziały i Szkoły
http://en.dlut.edu.cn/department/Schools_Departments.htm

13: Uniwersytet w Szanghaju

Apply.shu.edu.cn

Uniwersytet Normalny w Guizhou (GZNU)
Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
Szkoła Języka i Literatury Chińskiej
http://wxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
Szkoła Historii i Nauk Politycznych
http://lzxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
Szkoła Ekonomii i Zarządzania
http://esem.gznu.edu.cn/Faculty/Faculty.htm
Szkoła Nauk o Edukacji
http://jky.gznu.edu.cn/szdw.htm
Szkoła Fizyki i Nauk Elektronicznych
http://phy.gznu.edu.cn/szdw/bsfc.htm
Szkoła Chemii i Nauki o Materiałach
http://chem.gznu.edu.cn/list.jsp...
Szkoła Nauk Przyrodniczych
http://sjxy.gznu.edu.cn/KYXS/szdw/szdw.htm
Szkoła Nauk Geograficznych i Środowiskowych
http://dhxy.gznu.edu.cn/szdw.htm
Szkoła Inżynierii Mechaniczno-Elektrycznej
http://cmee.gznu.edu.cn/szdw.htm
Szkoła Inżynierii Materiałowej i Architektonicznej
http://cjxy.gznu.edu.cn/list.jsp...

Program stypendialny rządu chińskiego Northwestern Polytechnical University
Szkoły
http://en.nwpu.edu.cn/EnglishNew/Academics/Schools.htm

Wydziały różnych szkół
http://www.npu.edu/academics/faculty-profiles

Uniwersytet Fudan

Wykazy wydziałów różnych szkół

1)http://www.fudan.edu.cn/en/channels/view/61
Proces przyjmowania do programów prowadzonych w języku angielskim
2) http://iso.fudan.edu.cn/xuewei.htm#ywsk

Beijing Institute of Technology

wydziały

http://english.buct.edu.cn/colleges/index.htm
Strona internetowa jest wciąż w budowie.
http://english.buct.edu.cn/identitycha…/facultynew/index.htm

Południowochiński Uniwersytet Technologiczny

Lista wydziałów

http://www2.scut.edu.cn/hr/4287/list.htm

Uniwersytet Normalny w Chinach Południowych (SCNU)

Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
Szkoła Nauk Przyrodniczych
http://life.scnu.edu.cn/xueyuangaikuang/shizijianshe/dsjj/
Wydział Edukacji
http://jky.scnu.edu.cn/team/anxisuozuolan/jiaoyuxuexi/

Uniwersytet Normalny w Fujianie (FNU)

Lista wydziałów wszystkich wydziałów i nauczycieli
Szkoła Ekonomii
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3838/list.htm
http://jjxy.fjnu.edu.cn/3839/list.htm
Kolegium Języków Obcych
http://cfl.fjnu.edu.cn/szdw/list.htm
Wyższa Szkoła Rozwoju Społecznego
http://csh.fjnu.edu.cn/3695/list.htm
Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki
http://math.fjnu.edu.cn/4820/list.htm
Wyższa Szkoła Inżynierii Fotonicznej i Elektronicznej
http://paee.fjnu.edu.cn/szdw/list.htm
Wyższa Szkoła Inżynierii Materiałowej
http://mater.fjnu.edu.cn/szdw/main.htm
Wyższa Szkoła Nauk Geograficznych
http://geo.fjnu.edu.cn/9732/list.htm
Wyższa Szkoła Oprogramowania
http://cse.fjnu.edu.cn/2680/list.htm
Wyższa Szkoła Chemii i Inżynierii Chemicznej
http://chce.fjnu.edu.cn/3497/list.htm
http://chce.fjnu.edu.cn/3499/list.htm
Wyższa Szkoła Nauk i Inżynierii Środowiska
http://env.fjnu.edu.cn/3307/list.htm
Wyższa Szkoła Nauk Przyrodniczych
http://life.fjnu.edu.cn/4523/list.htm

Uniwersytet Medyczny w Chongqing

http://english.cqmu.edu.cn/…/t/2…/p/1/c/3950/d/4028/list.htm