Stypendium Liaoning Shihua University CSC to hojny program stypendialny zapewniany przez rząd chiński. Jest dostępny dla studentów zagranicznych, którzy chcą kontynuować naukę w Chinach. Stypendium pokrywa czesne i koszty utrzymania studentów studiujących na Uniwersytecie Liaoning Shihua, jednym z najlepszych uniwersytetów w Chinach. Stypendium zapewnia również szereg dodatkowych świadczeń, takich jak bezpłatne zakwaterowanie i ubezpieczenie medyczne. Dzięki temu stypendium zagraniczni studenci mogą mieć dostęp do światowej klasy możliwości edukacyjnych po przystępnej cenie.

Liaoning Shihua University to znana w Chinach instytucja oferująca wysokiej jakości edukację studentom z całego świata. Uniwersytet jest wysoko ceniony za swoje programy badawcze i akademickie, które obejmują szeroki zakres dyscyplin, w tym inżynierię, zarządzanie, nauki ścisłe i humanistyczne. Zagranicznym studentom, którzy chcą studiować w Chinach, Liaoning Shihua University oferuje kilka stypendiów, w tym stypendium CSC i stypendium Liaoning Shihua University.

Stypendium CSC to prestiżowe stypendium oferowane przez chiński rząd studentom zagranicznym, którzy chcą kontynuować naukę w Chinach. Liaoning Shihua University jest jednym z uniwersytetów oferujących to stypendium. Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Stypendium CSC jest wysoce konkurencyjne, a kandydaci muszą spełniać określone wymagania akademickie, aby zostać wziętym pod uwagę.

Uniwersytet Liaoning Shihua oferuje również własne stypendium dla studentów zagranicznych, stypendium Uniwersytetu Liaoning Shihua. Stypendium jest dostępne zarówno dla studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich i obejmuje czesne oraz miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Aby kwalifikować się do tego stypendium, kandydaci muszą spełniać określone wymagania akademickie i wykazać potrzebę finansową.

Dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować w Chinach, ubieganie się o stypendia może znacznie zmniejszyć obciążenie finansowe związane z kontynuowaniem studiów wyższych. Stypendium Liaoning Shihua University i stypendium CSC to doskonałe opcje dla studentów, którzy chcą studiować na jednym z najlepszych chińskich uniwersytetów.

Światowy ranking Liaoning Shihua University

Światowy ranking Liaoning Shihua University zajmuje 2710 miejsce w rankingu najlepszych światowych uniwersytetów. Szkoły są klasyfikowane na podstawie ich wyników w zestawie powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Stypendium CSC Liaoning Shihua University 2023

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2023 za pośrednictwem Rady Stypendialnej Chin (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Uniwersytet Liaoning Shihua
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Stypendium miesięczne Liaoning Shihua University: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj stypendium Method Liaoning Shihua University: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Liaoning Shihua University

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikujące do stypendium na Liaoning Shihua University

The Kryteria kwalifikacji Uniwersytet Liaoning Shihua dla CSC Scholarship 2023 jest wymieniony poniżej.

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Liaoning Shihua University
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Dokumenty wymagane do Uniwersytet Liaoning Shihua 2023

Podczas aplikacji online na stypendium CSC musisz przesłać dokumenty, bez załadowania aplikacja jest niekompletna. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego na Liaoning Shihua University.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Numer Agencji Uniwersytetu Liaoning Shihua, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Uniwersytet Liaoning Shihua
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia notarialna)
 5. Dyplom licencjacki
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak rejestru karnego (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Uniwersytetu Liaoning Shihua 2023

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja online Liaoning Shihua University na stypendium CSC 2023
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Uniwersytetu Liaoning Shihua

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Wynik stypendium CSC Liaoning Shihua University 2023

Wynik stypendium Liaoning Shihua University CSC zostanie ogłoszony pod koniec lipca, odwiedź stronę Wynik Stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.