Stypendium Changchun University CSC to program stypendialny oferowany przez chiński rząd studentom zagranicznym. Zapewnia pełne i częściowe stypendia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, którzy chcą kontynuować naukę na Uniwersytecie Changchun. Stypendium pokrywa czesne, opłaty za zakwaterowanie, koszty utrzymania i inne powiązane wydatki. Zapewnia również ubezpieczenie medyczne dla studentów zagranicznych podczas ich pobytu w Chinach. Ten program stypendialny jest otwarty dla wszystkich zagranicznych studentów, którzy chcą studiować w Chinach i spełniają kryteria kwalifikacyjne określone przez chiński rząd.

Changchun University (CCU) to renomowany uniwersytet w Chinach, który oferuje różne możliwości stypendialne dla studentów zagranicznych. Uniwersytet zapewnia stypendia, takie jak Stypendium CSC, Stypendium Uniwersytetu Changchun i Stypendium rządu chińskiego dla kwalifikujących się studentów, którzy chcą kontynuować studia licencjackie lub podyplomowe na uniwersytecie.

Stypendium CSC jest oferowane przez China Scholarship Council (CSC) i jest otwarte dla studentów zagranicznych, którzy chcą kontynuować studia magisterskie lub doktoranckie. stopień naukowy na Uniwersytecie Changchun. Stypendium obejmuje czesne, koszty zakwaterowania oraz miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Wnioskodawcy muszą mieć doskonałe wyniki w nauce i muszą spełniać minimalne wymagania określone przez CSC i CCU.

Stypendium Changchun University ma na celu wspieranie zagranicznych studentów, którzy chcą kontynuować studia licencjackie lub podyplomowe na uniwersytecie. Stypendium zapewnia zwolnienie z czesnego i miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. Wnioskodawcy muszą mieć doskonałe wyniki w nauce i muszą spełniać minimalne wymagania określone przez CCU.

Światowy ranking uniwersytetów Changchun

Światowy ranking Changchun University jest #1809 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie ich wyników w zestawie powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Changchun University CSC Scholarship 2024

Autorytet: Stypendium rządu chińskiego 2024 za pośrednictwem chińskiej Rady Stypendialnej (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Uniwersytet Changchun
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Miesięczny zasiłek Stypendium Uniwersytetu Changchun: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj stypendium Uniwersytetu Changchun w metodzie: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Uniwersytetu Changchun

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikujące do stypendium na Uniwersytecie Changchun

The Kryteria kwalifikacji Uniwersytet Changchun dla stypendium CSC 2024 jest wymienione poniżej.

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Uniwersytetu Changchun
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Dokumenty wymagane do Uniwersytet Changchun 2024

Podczas aplikacji online na stypendium CSC musisz przesłać dokumenty, bez załadowania aplikacja jest niekompletna. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego na Uniwersytet Changchun.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Numer Agencji Uniwersytetu Changchun, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Uniwersytet Changchun
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia notarialna)
 5. Dyplom licencjacki
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak rejestru karnego (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Uniwersytetu Changchun 2024

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Changchun University Wniosek online o stypendium CSC 2024
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Uniwersytetu Changchun

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Changchun University CSC Scholarship Result 2024

Wynik stypendium Changchun University CSC zostanie ogłoszony pod koniec lipca, odwiedź stronę Wynik Stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Podsumowując, Changchun University oferuje różne możliwości stypendialne dla zagranicznych studentów, którzy chcą kontynuować studia licencjackie lub podyplomowe na uniwersytecie. Stypendium CSC, Stypendium Uniwersytetu Changchun i Stypendium rządu chińskiego to tylko niektóre z dostępnych programów stypendialnych. Kwalifikujący się studenci muszą spełniać minimalne wymagania określone przez uniwersytet i program stypendialny, aby móc ubiegać się o stypendium.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.