Chiny są popularnym kierunkiem dla studentów zagranicznych poszukujących możliwości zdobycia wyższego wykształcenia. Kraj oferuje różne możliwości stypendialne, w tym stypendium China Scholarship Council (CSC). Jednym z uniwersytetów oferujących to stypendium jest China Agriculture University (CAU). W tym artykule zagłębimy się w to, czym jest stypendium CSC, czym jest CAU i jak ubiegać się o stypendium CSC w CAU.

Co to jest stypendium CSC?

Stypendium China Scholarship Council (CSC) to program ustanowiony przez chiński rząd w celu promowania międzynarodowej edukacji i wymiany kulturalnej. Stypendium zapewnia pomoc finansową studentom zagranicznym, którzy chcą studiować w Chinach. Stypendium pokrywa koszty czesnego, zakwaterowania i utrzymania.

O Chińskim Uniwersytecie Rolniczym (CAU)

China Agriculture University (CAU) to wiodący uniwersytet w Chinach specjalizujący się w rolnictwie i naukach pokrewnych. Uniwersytet znajduje się w dzielnicy Haidian w Pekinie i został założony w 1905 roku. CAU ma zróżnicowaną populację studentów, obejmującą ponad 30 000 studentów, w tym studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Eligibility Requirements for CSC Scholarship at China Agriculture University 2024

Aby ubiegać się o stypendium CSC w CAU, kandydaci muszą spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Kandydaci muszą być obywatelami spoza Chin i mieć dobry stan zdrowia.
 • Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata lub magistra.
 • Kandydaci nie mogą mieć więcej niż 35 lat w przypadku studiów magisterskich lub 40 lat w przypadku studiów doktoranckich.
 • Kandydaci muszą mieć dobre wyniki w nauce.

Required Documents for CSC Scholarship Application at China Agriculture University

Kandydaci muszą złożyć następujące dokumenty do wniosku o stypendium CSC w CAU:

How to Apply for the CSC Scholarship at China Agriculture University

Aby ubiegać się o stypendium CSC w CAU, wykonaj następujące kroki:

 1. Odwiedź stronę internetową CAU International Students Admissions i utwórz konto.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online dla studentów zagranicznych i prześlij go.
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego online należy pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy oraz podpisać go.
 4. Prześlij podpisany formularz wniosku i wszystkie wymagane dokumenty do Biura Studentów Międzynarodowych CAU pocztą lub osobiście.

China Agriculture University Selection and Notification Process

Proces selekcji stypendium CSC w CAU jest wysoce konkurencyjny. Uniwersytet ocenia kandydatów na podstawie ich osiągnięć akademickich, planu studiów lub propozycji badań, listów rekomendacyjnych i znajomości języka angielskiego. Ostatecznego wyboru dokonuje Chińska Rada Stypendialna.

CAU powiadamia wybranych kandydatów o przyznaniu stypendium pocztą elektroniczną lub pocztą. Stypendyści otrzymają list powitalny i formularz wniosku wizowego.

Korzyści ze stypendium CSC w CAU

Stypendium CSC w CAU oferuje kilka korzyści, w tym:

 • Zwolnienie z czesnego
 • Zakwaterowanie na kampusie
 • Pozwolenie na mieszkanie
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne

FAQ

Jaki jest termin składania wniosków o stypendium CSC w CAU?

Termin składania wniosków o stypendium CSC w CAU zmienia się każdego roku. Kandydaci powinni sprawdzić stronę internetową uczelni lub skontaktować się z Biurem Studentów Zagranicznych w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

Czy konieczne jest podanie wyników testów znajomości języka angielskiego w celu złożenia wniosku o stypendium CSC w CAU?

Tak, konieczne jest dostarczenie wyników testów znajomości języka angielskiego do wniosku o stypendium CSC w CAU. Kandydaci muszą przedstawić dowód znajomości języka angielskiego, taki jak wyniki TOEFL lub IELTS. Jednak niektóre programy mogą mieć szczególne wymagania dotyczące wyników znajomości języka angielskiego.

Jakie są kryteria wyboru stypendium CSC w CAU?

Kryteria wyboru stypendium CSC w CAU obejmują osiągnięcia akademickie, plan studiów lub propozycję badań, listy rekomendacyjne i znajomość języka angielskiego. Uczelnia bierze również pod uwagę potencjał kandydata do osiągnięcia sukcesu akademickiego oraz wkład w program lub kierunek studiów.

Czy mogę ubiegać się o więcej niż jedno stypendium w CAU?

Tak, kandydaci mogą ubiegać się o więcej niż jedno stypendium w CAU. Muszą jednak poinformować uczelnię o swoich innych wnioskach o stypendium i wskazać swoje preferencje stypendialne.

Czy istnieje konkretny kierunek lub program, który obejmuje stypendium CSC w CAU?

Stypendium CSC w CAU obejmuje różne kierunki i programy, w tym rolnictwo, inżynierię i nauki przyrodnicze. Kandydaci mogą sprawdzić na stronie internetowej uniwersytetu listę programów objętych stypendium.

Wnioski

Stypendium CSC na China Agriculture University stanowi doskonałą okazję dla studentów zagranicznych, którzy chcą kontynuować studia wyższe w Chinach. Aby ubiegać się o stypendium, kandydaci muszą spełnić kryteria kwalifikacyjne, złożyć wymagane dokumenty i postępować zgodnie z procesem składania wniosków. Stypendium obejmuje między innymi czesne, zakwaterowanie i koszty utrzymania. Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem na China Agriculture University, rozważ ubieganie się o stypendium CSC.