Ang China ay isang tanyag na destinasyon para sa mga internasyonal na mag-aaral na naghahanap ng mga pagkakataon sa mas mataas na edukasyon. Nag-aalok ang bansa ng iba't ibang pagkakataon sa iskolar, kabilang ang iskolar ng China Scholarship Council (CSC). Isa sa mga unibersidad na nag-aalok ng scholarship na ito ay ang China Agriculture University (CAU). Sa artikulong ito, susuriin natin kung ano ang CSC scholarship, ano ang CAU, at kung paano mag-apply para sa CSC scholarship sa CAU.

Ano ang CSC Scholarship?

Ang iskolarship ng China Scholarship Council (CSC) ay isang programa na itinatag ng gobyerno ng China upang itaguyod ang internasyonal na edukasyon at pagpapalitan ng kultura. Ang scholarship ay nag-aalok ng tulong pinansyal sa mga internasyonal na mag-aaral na gustong mag-aral sa China. Ang scholarship ay sumasaklaw sa matrikula, tirahan, at mga gastos sa pamumuhay.

Tungkol sa China Agriculture University (CAU)

Ang China Agriculture University (CAU) ay isang nangungunang unibersidad sa China na dalubhasa sa agrikultura at mga kaugnay na agham. Ang unibersidad ay matatagpuan sa Haidian District, Beijing, at itinatag noong 1905. Ang CAU ay may magkakaibang populasyon ng mga mag-aaral, na may higit sa 30,000 mga mag-aaral, kabilang ang parehong undergraduate at graduate na mga mag-aaral.

Eligibility Requirements for CSC Scholarship at China Agriculture University 2024

Upang mag-aplay para sa CSC scholarship sa CAU, dapat matugunan ng mga aplikante ang sumusunod na pamantayan sa pagiging karapat-dapat:

 • Ang mga aplikante ay dapat na hindi mga mamamayang Tsino na may mabuting kalusugan.
 • Ang mga aplikante ay dapat magkaroon ng bachelor's o master's degree.
 • Ang mga aplikante ay hindi dapat mas matanda sa 35 taong gulang para sa master's degree programs o 40 taong gulang para sa doctoral degree programs.
 • Ang mga aplikante ay dapat magkaroon ng magandang akademikong rekord.

Required Documents for CSC Scholarship Application at China Agriculture University

Ang mga aplikante ay dapat magsumite ng mga sumusunod na dokumento para sa CSC scholarship application sa CAU:

How to Apply for the CSC Scholarship at China Agriculture University

Upang mag-aplay para sa CSC scholarship sa CAU, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Bisitahin ang CAU International Students Admissions website at gumawa ng account.
 2. Punan ang online application form para sa mga internasyonal na mag-aaral at isumite ito.
 3. Pagkatapos isumite ang online application form, i-download at i-print ang application form at lagdaan ito.
 4. Isumite ang nilagdaang application form at lahat ng kinakailangang dokumento sa International Students Office sa CAU sa pamamagitan ng koreo o nang personal.

China Agriculture University Selection and Notification Process

Ang proseso ng pagpili para sa CSC scholarship sa CAU ay lubos na mapagkumpitensya. Sinusuri ng unibersidad ang mga aplikante batay sa kanilang akademikong rekord, plano sa pag-aaral o panukala sa pananaliksik, mga sulat ng rekomendasyon, at kasanayan sa Ingles. Ang huling pagpili ay ginawa ng China Scholarship Council.

Inaabisuhan ng CAU ang mga napiling kandidato ng kanilang award sa scholarship sa pamamagitan ng email o koreo. Ang mga tatanggap ng scholarship ay makakatanggap ng isang admission letter at isang visa application form.

Mga benepisyo ng CSC Scholarship sa CAU

Ang CSC scholarship sa CAU ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo, kabilang ang:

 • Pagwawaksi ng tuition
 • Akomodasyon sa campus
 • Buhay na allowance
 • Komprehensibong segurong medikal

Mga Madalas Itanong

Ano ang deadline para sa CSC scholarship application sa CAU?

Ang deadline para sa CSC scholarship application sa CAU ay nag-iiba bawat taon. Dapat suriin ng mga aplikante ang website ng unibersidad o makipag-ugnayan sa International Students Office para sa pinaka-up-to-date na impormasyon.

Kailangan bang magbigay ng mga marka ng pagsusulit sa kasanayan sa Ingles para sa aplikasyon ng iskolarsip ng CSC sa CAU?

Oo, kinakailangang magbigay ng mga marka ng pagsusulit sa kasanayan sa Ingles para sa aplikasyon ng iskolarsip ng CSC sa CAU. Ang mga aplikante ay dapat magbigay ng katibayan ng kasanayan sa wikang Ingles, tulad ng mga marka ng TOEFL o IELTS. Gayunpaman, ang ilang mga programa ay maaaring may mga partikular na kinakailangan para sa mga marka ng kasanayan sa Ingles.

Ano ang mga pamantayan sa pagpili para sa CSC scholarship sa CAU?

Ang mga pamantayan sa pagpili para sa CSC scholarship sa CAU ay kinabibilangan ng akademikong rekord, plano sa pag-aaral o panukala sa pananaliksik, mga sulat ng rekomendasyon, at kahusayan sa Ingles. Isinasaalang-alang din ng unibersidad ang potensyal ng aplikante para sa akademikong tagumpay at kontribusyon sa programa o larangan ng pag-aaral.

Maaari ba akong mag-aplay para sa higit sa isang scholarship sa CAU?

Oo, ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay para sa higit sa isang scholarship sa CAU. Gayunpaman, dapat nilang ipaalam sa unibersidad ang kanilang iba pang mga aplikasyon sa scholarship at ipahiwatig ang kanilang mga kagustuhan sa scholarship.

Mayroon bang partikular na major o programa na saklaw ng CSC scholarship sa CAU?

Ang CSC scholarship sa CAU ay sumasaklaw sa iba't ibang majors at programa, kabilang ang agrikultura, engineering, at life sciences. Maaaring suriin ng mga aplikante ang website ng unibersidad para sa isang listahan ng mga programa na saklaw ng scholarship.

Konklusyon

Ang CSC scholarship sa China Agriculture University ay nagbibigay ng isang magandang pagkakataon para sa mga internasyonal na mag-aaral na gustong ituloy ang mas mataas na edukasyon sa China. Upang mag-aplay para sa scholarship, dapat matugunan ng mga aplikante ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat, isumite ang mga kinakailangang dokumento, at sundin ang proseso ng aplikasyon. Sinasaklaw ng scholarship ang tuition, accommodation, at living expenses, bukod sa iba pang benepisyo. Kung interesado kang mag-aral sa China Agriculture University, isaalang-alang ang pag-aplay para sa CSC scholarship.