Stypendium CSC Nanjing Normal University jest jednym z najbardziej prestiżowych stypendiów w Chinach. Jest oferowany przez rząd chiński i jest dostępny dla studentów z zagranicy, którzy chcą kontynuować naukę na Nanjing Normal University. Stypendium zapewnia pełne czesne, zakwaterowanie, zasiłek na utrzymanie, ubezpieczenie medyczne i inne świadczenia dla wybranych kandydatów. Stypendium to świetna okazja dla zagranicznych studentów, aby uzyskać dostęp do światowej klasy edukacji i doświadczyć życia w Chinach.

Nanjing Normal University jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Chinach, przyciągającym studentów z całego świata. Uniwersytet oferuje kilka stypendiów, w tym stypendium CSC Nanjing Normal University, stypendium Nanjing Normal University oraz stypendium rządu chińskiego. Te stypendia pokrywają czesne, zakwaterowanie i koszty utrzymania dla studentów zagranicznych. W tym artykule omówimy, jak zabezpieczyć te stypendia.

Stypendium CSC Nanjing Normal University jest w pełni finansowanym stypendium zapewnianym przez Chińską Radę Stypendialną. Stypendium to obejmuje czesne, zakwaterowanie i dodatek na utrzymanie dla studentów zagranicznych realizujących studia magisterskie lub doktoranckie na Nanjing Normal University. Oto kilka kroków, aby zabezpieczyć to stypendium.

Stypendium Nanjing Normal University to stypendium oparte na zasługach, które pokrywa czesne dla studentów zagranicznych realizujących studia magisterskie lub doktoranckie na uniwersytecie. Oto kilka kroków, aby zabezpieczyć to stypendium.

Światowy ranking Nanjing Normal University

Światowy ranking Nanjing Normal University to #702 w najlepszych światowych uniwersytetach. Szkoły są klasyfikowane na podstawie ich wyników w zestawie powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości.

Nanjing Normal University CSC Scholarship 2024

Autorytet: Chinese Government Scholarship 2024 Through China Scholarship Council (CSC)
Nazwa uniwersytetu: Uniwersytet Normalny w Nanjing
Kategoria studencka: Studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci studiów
Rodzaj stypendium: Stypendium w pełni finansowane (wszystko jest bezpłatne)
Stypendium miesięczne Nanjing Normal University: 2500 dla studentów studiów licencjackich, 3000 RMB dla studentów studiów magisterskich i 3500 RMB dla doktorantów. Studenci studiów

 • Czesne zostanie pokryte ze stypendium CSC
 • Zasiłek na utrzymanie zostanie przekazany na Twoje konto bankowe
 • Zakwaterowanie?Pokój z 2 łóżkami pojedynczymi dla studentów i pokój jednoosobowy dla doktorantów)
 • Kompleksowe ubezpieczenie medyczne (800RMB)

Zastosuj stypendium Nanjing Normal University: Wystarczy złożyć wniosek online (nie ma potrzeby wysyłania kopii papierowych)

Lista wydziałów Nanjing Normal University

Kiedy ubiegasz się o stypendium, wystarczy otrzymać list akceptacyjny, aby zmaksymalizować zatwierdzenie stypendium, więc do tego potrzebujesz linków wydziałowych swojego wydziału. Wejdź na stronę uczelni, kliknij na wydział, a następnie na link wydziału. Musisz kontaktować się tylko z odpowiednimi profesorami, co oznacza, że ​​są najbliżej twoich zainteresowań badawczych. Po znalezieniu odpowiedniego profesora są 2 główne rzeczy, których potrzebujesz

 1. Jak napisać wiadomość e-mail z prośbą o akceptację Kliknij tutaj (7 Przykłady wiadomości e-mail do profesora o przyjęcie w ramach stypendiów CSC). Kiedy profesor wyrazi zgodę na objęcie cię swoim nadzorem, musisz wykonać drugie kroki.
 2. Potrzebujesz listu akceptacyjnego, który zostanie podpisany przez twojego przełożonego. Kliknij tutaj, aby go otrzymać Próbka listu akceptacyjnego

Kryteria kwalifikujące do stypendium na Nanjing Normal University

The Kryteria kwalifikacji Normalny Uniwersytet w Nanjing for CSC Scholarship 2024 is mentioned below. 

 1. Wszyscy studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendium CSC Nanjing Normal University
 2. Limity wiekowe dla studiów licencjackich to 30 lat, dla studiów magisterskich to 35 lat, a dla studiów doktoranckich. ma 40 lat
 3. Wnioskodawca musi być w dobrym stanie zdrowia
 4. Brak rejestru karnego
 5. Możesz aplikować z certyfikatem biegłości w języku angielskim

Dokumenty wymagane do Normalny Uniwersytet w Nanjing 2024

Podczas aplikacji online na stypendium CSC musisz przesłać dokumenty, bez załadowania aplikacja jest niekompletna. Poniżej znajduje się lista, którą należy przesłać podczas składania wniosku o stypendium rządu chińskiego na Nanjing Normal University.

 1. Formularz zgłoszeniowy online CSC(Nanjing Normalny numer agencji uniwersyteckiej, Kliknij tutaj, aby uzyskać)
 2. Formularz zgłoszeniowy online Normalny Uniwersytet w Nanjing
 3. Certyfikat najwyższego stopnia (kopia potwierdzona notarialnie)
 4. Transkrypty szkolnictwa wyższego (kopia notarialna)
 5. Dyplom licencjacki
 6. Transkrypcja licencjacka
 7. jeśli jesteś w Chinach Następnie ostatnia wiza lub zezwolenie na pobyt w Chinach (Prześlij ponownie stronę główną paszportu w tej opcji na Portalu Uniwersyteckim)
 8. A Plan studiów lub Projekt badawczy
 9. Dwa Listy rekomendacyjne
 10. Kopia paszportu
 11. Dowód ekonomiczny
 12. Formularz badania fizykalnego (Raport dotyczący zdrowia)
 13. Certyfikat znajomości języka angielskiego (IELTS nie jest obowiązkowy)
 14. Brak rejestru karnego (Rekord zaświadczenia o odprawie policyjnej)
 15. List akceptujacy (Nieobowiązkowe)

Jak ubiegać się o Stypendium CSC Uniwersytetu Nanjing Normal 2024

Aby złożyć wniosek o stypendium CSC, należy wykonać kilka kroków.

 1. (Czasami opcjonalne, a czasami konieczne) Postaraj się wziąć do ręki przełożonego i list akceptacyjny
 2. Powinieneś wypełnić Formularz wniosku o stypendium CSC online.
 3. Po drugie, powinieneś wypełnić Aplikacja online Nanjing Normal University na stypendium CSC 2024
 4. Prześlij wszystkie wymagane dokumenty do stypendium w Chinach na stronie internetowej CSC
 5. Nie ma opłaty za wniosek podczas składania wniosku online o stypendium rządu chińskiego
 6. Wydrukuj Obie karty aplikacyjne wraz z dokumentami wyślij e-mailem oraz przesyłką kurierską na adres Uczelni.

Termin składania wniosków o stypendium Nanjing Normal University

The Stypendialny portal internetowy otwiera się od listopada, oznacza to, że możesz zacząć składać wnioski od listopada, a termin składania wniosków to: 30 kwietnia każdego roku

Zatwierdzenie i powiadomienie

Po otrzymaniu materiałów aplikacyjnych i dokumentu płatności, Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna do programu oceni wszystkie dokumenty aplikacyjne i przekaże China Scholarship Council nominacje do zatwierdzenia. Kandydaci zostaną poinformowani o ostatecznej decyzji o przyjęciu podjętej przez CSC.

Nanjing Normal University CSC Scholarship Result 2024

Wynik stypendium CSC Uniwersytetu Nanjing Normal zostanie ogłoszony pod koniec lipca, odwiedź stronę Wynik Stypendium CSC sekcja tutaj. Możesz znaleźć Stypendium CSC i uniwersytety Status aplikacji online i ich znaczenie tutaj.

Zabezpieczenie stypendium CSC Nanjing Normal University, stypendium Nanjing Normal University i stypendium rządu chińskiego może być szansą na zmianę życia dla studentów zagranicznych. Postępując zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi i procesem składania wniosków, możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie tych stypendiów. Te stypendia mogą pomóc Ci w zdobyciu wyższego wykształcenia w Chinach i spełnieniu marzeń.

Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać w komentarzu poniżej.