China has become a sought-after destination for international students who are looking for quality higher education at an affordable cost. However, for many students, the application fee can be a significant hurdle, ranging from $50 to $150. Fortunately, there are several Chinese universities that have waived this fee, making the application process more accessible to students from all backgrounds. In this article, we will explore the top Chinese universities that do not charge an application fee in 2023, as well as provide important information for prospective students who are considering studying in China.
KHÔNGtrường đại học
1Đại học Trùng Khánh
2Đại học Đông Hoa Thượng Hải
3Đại học Giang Tô
4Đại học Sư phạm thủ đô
5Đại học Công nghệ Đại Liên
6Đại học Bách Khoa Tây Bắc
7Đại học Nanjing
8đại học đông nam
9Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc
10Đại học Tứ Xuyên
11Đại học Giao thông Tây Nam
12Đại học công nghệ Vũ Hán
13Đại học Sơn Đông
14Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh
15Đại học Thiên Tân
16đại học phúc kiến
17Đại học Tây Nam
18Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh
19Đại học Vũ Hán
20Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
21Đại học Khoa học và Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
22Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang
23Đại học Yanshan
24Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
25Đại học Nông nghiệp Huazhong
26Đại học Tây Bắc A&F
27Đại học Sơn Đông
28Đại học Nhân dân Trung Quốc
28Đại học Sư phạm Đông Bắc
30Đại học Tây Bắc A & F
31Đại học Sư phạm Thiểm Tây
32ĐIỀU KHIỂN
33Đại học Zeijang
Có rất nhiều trường đại học Trung Quốc cung cấp học bổng CSC, còn được gọi là Học bổng của chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên nước ngoài. Thời gian nộp đơn trực tuyến của học bổng CSC bắt đầu hàng năm cho các dự án cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ cung cấp các khoản trợ cấp cao.