ZHENGZHOU ÜNİVERSİTESİ BAŞKAN BURSU

Uluslararası değişim ve işbirliğini geliştirmek ve daha mükemmel uluslararası öğrencileri okumaya teşvik etmek için, Zhengzhou Üniversitesi işbu belgeyle “Zhengzhou Üniversitesi Başkanlık Bursu” (bundan böyle burs olarak anılacaktır) sunmaktadır.

Burs, uluslararası yüksek lisans öğrencilerine Zhengzhou Üniversitesi'nde diplomalarını, özellikle de doktor derecelerini sürdürmeleri için sponsor olmayı amaçlamaktadır. Burs süresi, tam zamanlı yüksek lisans ve doktora programlarının süresine göre 3-4 yıl arasında değişmektedir. Bursun kapsamı aşağıda gösterilmiştir.

I Zhengzhou Üniversitesi Başkan Bursu Destek Kategorisi ve Süresi

programıProgramın SüresiDuration of Scholarship
Master2-3 okul yılı2-3 okul yılı
doktor3-4 okul yılı3-4 okul yılı

II Zhengzhou Üniversitesi Rektörü Burs Kapsamı ve Standardı

programıÖğrenim ücretiAccommodationStipend
MasterTam veya Kısmi öğrenimNoNo
doktorTam öğrenim750 CNY/ay3.500 CNY/ay
Not:Kayıt ücreti, ders kitapları, tez savunması, sağlık kontrolü, sağlık sigortası, sağlık klinikleri, oturma izni ve diğer masraflar öğrenciler tarafından karşılanır.

III Öğretim Dilleri

Genellikle öğretim dili Çince'dir ve bazı programlar İngilizce olarak öğretilir. Ayrıntılar için lütfen (http://international.zzu.edu.cn/) adresini ziyaret edin.

Zhengzhou Üniversitesi Rektörü Burs Başvurusunun IV Süresi

Bahar yarıyılı için: 15 Kasım'dan sonraki 15 Ocak'a kadar.

Güz dönemi için: 1 Mart'tan 30 Haziran'a kadar (tüm öğrenciler)

V Zhengzhou Üniversitesi Rektörü Burs Uygunluğu

1. Çin vatandaşı olmayan, fiziksel olarak sağlıklı, sabıka kaydı olmayan;

2. Çin Halk Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine ve ZZU yönetmeliklerine uyun;

3. İyi öğrenme tutumu ve akademik performans;

4. Başvuranın derecesi ve yaşı için gereklilikler:

1) Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans ve üzeri diploma veya dengi diplomaya sahip olması ve 35 yaşından gün almamış olması;

2) Doktora programına başvuran adayların yüksek lisans veya üzeri veya eşdeğeri diplomaya sahip olması ve 45 yaşından gün almamış olması;

5. Başvuru sahibinin dil yeterliliği için gerekli şartlar:

1) Çince öğretilen doktora ve yüksek lisans programlarına başvuran adayların, Yeni HSK Sınavında HSK Seviye 5 puanı 210 veya daha yüksek olması gerekir;

2) Çince öğretilen ön lisans programına başvuran adayların, Yeni HSK Sınavında Seviye 4'ten 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekir;

3) İngilizce öğretilen doktora ve yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, İngilizce konuşamayan ülkelerden geliyorlarsa, IELTS'de 6.5 veya daha yüksek (veya eşdeğeri) almış olmalıdırlar;

4) İngilizce eğitim veren doktora ve yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, örneğin IELTS veya TOFEL puanı yerine İngilizce seviyesi, İngilizce çalışma ve sınav sertifikası sağlamalıdır.

Not:Çin Devlet Bursu, Konfüçyüs Enstitüsü Bursları, yabancı yetkililerin bursları, yabancı işletmelerin bursları, Çin yerel yönetimlerinin bursları, Çin işletmelerinin bursları veya diğer tüm bursları kazanan adayların bu bursa başvurmalarına izin verilmez.

VI Zhengzhou Üniversitesi Rektörü Burs Başvuru Belgeleri

Başvuru sahipleri doldurmalıdırApplication Formve aşağıdaki destekleyici belgeleri gönderin:

1. En yüksek derecenin aslı veya noter tasdikli kopyaları (başvuru sahipleri, öğrenci veya çalışan ise, başvuranların okulları tarafından verilen çalışma belgesi veya çalışma belgesini ayrıca sunmalıdır). Çince veya İngilizce olmayan belgelere noter tasdikli Çince veya İngilizce tercümeleri eklenmemelidir;

2. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar, sırasıyla lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin orijinal veya noter tasdikli kopyalarını ve lisans ve yüksek lisans transkriptlerini sağlamalıdır. Çince veya İngilizce olmayan belgelere noter tasdikli Çince veya İngilizce tercümeleri eklenmemelidir;

3. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar, sırasıyla Çince veya İngilizce olarak yazılmış 800 kelimelik çalışma planları ve 1500 kelimelik araştırma önerisi sunmalıdır;

4. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar, doçent veya profesörlerden sırasıyla Çince veya İngilizce yazılmış iki tavsiye mektubu sağlamalıdır;

5. Sanat programlarına başvuranlar, ZZU'nun gerekliliklerinde belirtilen diğer belgeleri sunmalıdır;

6. Çince veya İngilizce dillerinin resmi olarak test sonuçları;

7. Çince veya İngilizce olarak doldurulmuş Yabancı Fizik Muayene Formu ve kan testi raporlarının aslı veya noter tasdikli kopyaları;

8. Adli sicil kaydı bulunmayan belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri. Çince veya İngilizce olmayan belgelere noter tasdikli Çince veya İngilizce tercümeleri eklenmelidir.

VII Başvuru Süreci

1. Program ve öğretim dili hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edin:http://international.zzu.edu.cn.

2. Tüm başvuru belgelerini “başvuru belgeleri” listesinde gerektiği gibi hazırlayın. Doktora programı son teslim tarihi sırasıyla Mart ve Eylül alımı için 15 Ocak ve 15 Haziran'dır; yüksek lisans programı için son tarih Eylül alımı için 15 Haziran'dır.

3. Online başvuru göndermek için “Uluslararası Öğrenciler için ZZU Online Başvuru Sistemi”nde oturum açın. http://apply.zzu.edu.cn

VIII Kabul Süreci

1. ZZU tüm başvuru belgelerini değerlendirir ve burs başvuru sonucunu son teslim tarihinden 4-6 hafta sonra çevrimiçi olarak duyurur.

IX Vize İşlemleri

Bursiyerlerin kendi ülkelerindeki Çin elçiliklerinde öğrenim vizeleri için kendi umuma mahsus pasaportları, Kabul Mektubu, Çin'de Eğitim Vize Başvurusu, Yabancı Fizik Muayene Formu ve kan testi raporları ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Çin'de diğer pasaport ve vize türleriyle okuyanlar Burs için uygun sayılmaz.

X Kayıt

Bursiyer, kampüse kaydolmalı ve ZZU son tarihinden önce kendi pasaportları, Kabul Mektubu ve Çin'de Eğitim Vize Başvurusu ile kayıt prosedürlerini tamamlamalıdır. Herhangi bir nedenle belirtilen tarihte kayıt yaptıramayanlar, kimlik bilgileriyle birlikte yazılı olarak ZZU'dan izin başvurusunda bulunmalıdır. İzin, prensip olarak iki haftadan az olmalıdır ve izin başvurusunda bulunmayanlar veya sürenin dışında kalanlar kayıt ve Burs niteliklerini kaybetmiş sayılırlar. Bursiyer, önceden kayıt yaptırdığı takdirde diğer masrafları karşılayacaktır.

XI Fizik Muayene ve İkamet Kaydı

1. Bursiyer, kampüste konaklama için kayıt yaptırmalı ve ZZU'ya vardıktan sonra 24 saat içinde idare altındaki bölgedeki yerel polis karakoluna rapor vermelidir;

2. Bursiyer, ZZU'ya geldikten sonra 7 gün içinde yerel sağlık karantina idaresinde sağlık muayenesinden geçmelidir. Sınavdan sonra sınava girmeyen veya Çin Halk Cumhuriyeti yasalarında belirtilen bazı hastalıklara sahip oldukları için Çin'e girişleri yasaklananların, son başvuru tarihinden önce Çin'den çıkmaları emredilir ve kendiliğinden Burs yeterliliklerinden yoksun bırakılırlar. ;

3. Bursiyer, sağlık kontrolünden geçtikten sonra, Çin'e geldiklerinden itibaren 30 gün içinde yerel çıkış ve giriş idaresinde ikamet izni işlemlerini yapmalıdır.

XII Büyük Değişiklik, Devir ve Uzatma

Bursiyerlerin Çin'e geldikten sonra ana dallarını değiştirmelerine, başka okullara geçiş yapmalarına veya eğitim sürelerini uzatmalarına izin verilmez. Anadalını değiştirmek, başka okullara yatay geçiş yapmak veya özel durumlarda öğrenim sürelerini uzatmak isteyen bursiyerler için okullarının il eğitim müdürlüğüne başvurmaları ve başvuruları onaylanır onaylanmaz talep ettikleri anadal değişikliği, öğrenim süresinin devri veya uzatılması yapılır. Anadal değiştirme, başka okullara yatay geçiş veya öğrenim sürelerini uzatma özgürlüğüne sahip olanlar bursiyerlik niteliklerini kaybederler.

XIII Yıllık Burs İncelemesi

Bursun teşvik işlevini geliştirmek için ZZU, öğrenim süresi 1 yıldan fazla olan bursiyerlerin yıllık incelemesini yapar ve bir sonraki öğretim yılında onlara maddi yardım sunmaya devam edip etmemeye karar verir.

XIV Kabul Departmanı

Zhengzhou Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Ofisi

Contact Information

Add:No.100 Science Avenue, Zhengzhou, Henan, PR. Çin

450001

Tel:+86-371-67780665

E-posta: [email protected]