วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้โอกาสแก่นักศึกษาและนักวิจัยในการศึกษาและวิจัยในสาขาเหล่านี้ ทุนการศึกษา ANSO เป็นโอกาสหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและนักวิจัยที่โดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนาในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบทความนี้ เราจะสำรวจรายละเอียดของโปรแกรมทุนการศึกษา ANSO รวมถึงสิทธิประโยชน์ เกณฑ์คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัคร

ทุนการศึกษา ANSO คืออะไร?

ทุนการศึกษา ANSO เป็นโครงการทุนการศึกษาที่ได้รับทุนเต็มจำนวนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและนักวิจัยที่โดดเด่นจากประเทศกำลังพัฒนาในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทุนการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจาก Alliance of International Science Organizations (ANSO) และมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการฝึกอบรมและการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์จากประเทศกำลังพัฒนา ANSO เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างองค์กรวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ

ทุนการศึกษา ANSO เป็นโครงการทุนการศึกษาอันทรงเกียรติที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแอฟริกา ทุนการศึกษานี้มอบให้โดย Alliance of International Science Organizations (ANSO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรและเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา

ทุนการศึกษา ANSO ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพสำหรับนักวิชาการที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ นักวิชาการสามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดทุนการศึกษา ANSO

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุน ANSO ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

สัญชาติและอายุ

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียหรือแอฟริกา
 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษาและความสามารถทางภาษา

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงโดยเห็นได้จากคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับ

การวิจัยและประสบการณ์วิชาชีพ

 • ผู้สมัครจะต้องมีประวัติการวิจัยและประสบการณ์วิชาชีพในสาขาที่ตนเลือก
 • ผู้สมัครจะต้องมีความสนใจอย่างมากในการติดตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศบ้านเกิดของตน

ผลประโยชน์ทุนการศึกษา ANSO

ทุนการศึกษา ANSO ให้ประโยชน์แก่นักวิชาการดังต่อไปนี้:

 • ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ค่าที่พัก
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าครองชีพ

มหาวิทยาลัยที่ยอมรับนักวิชาการ ANSO

ทุนการศึกษา ANSO เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีนเพื่อมอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคุณภาพสูงสำหรับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยอมรับนักวิชาการ ANSO ได้แก่ :

 • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน
 • มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน
 • มหาวิทยาลัยหนานจิง
 • มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
 • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศจีน
 • สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน

ขั้นตอนการสมัคร

ในการสมัครทุน ANSO ผู้สมัครจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิทธิ์

ก่อนสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติของตนเองได้ที่ เว็บไซต์ ANSO.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกโปรแกรมและมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครจะต้องเลือกโปรแกรมและมหาวิทยาลัยจากรายชื่อโปรแกรมและมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์บนเว็บไซต์ ANSO

ขั้นตอนที่ 3: เตรียมเอกสารการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 4: ส่งใบสมัคร

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ANSO

ขั้นตอนที่ 5: กระบวนการคัดเลือก

ขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับโครงการทุนการศึกษา ANSO รวมถึงการคัดเลือกเบื้องต้น การทบทวนทางวิชาการ และการสัมภาษณ์ การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัคร ข้อเสนอการวิจัย และผลการสัมภาษณ์

วันปิดรับสมัครสำหรับทุนการศึกษา ANSO คือในเดือนมีนาคมหรือเมษายนของทุกปี ผู้สมัครควรตรวจสอบเว็บไซต์ ANSO Scholarship สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกำหนดเวลาและขั้นตอนการสมัคร

เคล็ดลับสำหรับการสมัครทุน ANSO ที่ประสบความสำเร็จ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการสมัครทุน ANSO ของคุณ:

 1. อ่านและทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนสมัคร
 2. วิจัยมหาวิทยาลัยและหลักสูตรปริญญาที่เปิดสอนภายใต้โครงการทุนการศึกษา ANSO
 3. เตรียมข้อเสนอการวิจัยที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสนใจของคุณในสาขาที่เรียน
 4. ตอบคำถามการสมัครที่ชัดเจนและรัดกุม
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วนและถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนการศึกษาของ ANSO

ใครสามารถสมัครทุน ANSO ได้บ้าง

พลเมืองของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแอฟริกาที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี และมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี

สาขาวิชาใดบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับทุน ANSO

ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทุนการศึกษา ANSO ให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

ทุนการศึกษา ANSO ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพสำหรับนักวิชาการที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่ยอมรับนักวิชาการ ANSO

มหาวิทยาลัยบางแห่งที่ยอมรับนักวิชาการ ANSO ได้แก่ University of Science and Technology of China, University of Chinese Academy of Sciences, Nanjing University, Zhejiang University, University of Electronic Science and Technology of China และ Harbin Institute of Technology

ฉันจะสมัครทุน ANSO ได้อย่างไร

ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา ANSO ได้โดยลงทะเบียนบัญชีบนพอร์ทัลแอปพลิเคชัน ANSO Scholarship กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ และส่งใบสมัครก่อนกำหนด

ข้อสรุป

ทุนการศึกษา ANSO เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแอฟริกา เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ด้วยทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าครองชีพ นักศึกษาจึงสามารถมีสมาธิกับการเรียนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีน ทุน ANSO ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักวิชาการจะได้รับโอกาสทางการศึกษาและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง หากคุณสนใจสมัครทุน ANSO อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติ ข้อกำหนด และขั้นตอนการสมัครอย่างระมัดระวัง