Các Kết quả học bổng CSC của Đại học Beihang 2024 công bố. Đại học Beihang, trước đây gọi là BĐại học Hàng không và Du hành vũ trụ eijing (tiếng Trung giản thể: 北京航空航天大学; tiếng Trung phồn thể: 北京航空航天大學, viết tắt là BUAA hoặc Beihang) là một trường đại học nghiên cứu công lập lớn ở Bắc Kinh, Trung Quốc[1], chú trọng kỹ thuật, công nghệ và khoa học cứng.

Đại học Beihang được Bộ Giáo dục Trung Quốc chỉ định là trường đại học trọng điểm (nghĩa đen là “trường đại học hạng nhất” loại A[2]) bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc. Đây là một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc được tài trợ bởi “Dự án 985” và tài trợ của “Dự án 211″. Beihang được thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 1952, với diện tích hơn 100 ha

Kết quả học bổng CSC của Đại học Beihang (Danh sách chính thức Số sê-ri):

19BFDF5B53、19F888067A、19B6976C51、198F59D15D、19925FD4C5、1882343FA0、19A07C9508、17CCF4A412、18CED1A866、197EFA3B0F、1982C6E607、186D100D55、1976284EF6、190427AA46、198B2EA600、1955A3ABA1、187BF5A4CC、194C3B2F66、1943342B1B、198E2A9503、1915636A03、19FB0C2638、192802BF1B、19A42C70BB、191AA8FAFD、 19447D70E1、194EDD16AE、191C63A12C、192F3780AC、19D8438638、19F89BCC1A、19FDB0EDC9、1903F0F915196331E886、19CF8D50EB、183A35D1D9、19CF26EF38、198234BA83、1917FDE687、1972E852EA、19F5E540E3、1984238231、1948B5EBF3、19397D3AF4、18DD8837EE、1973F2E5DB、1989672C75、195E3FC031、1929956E06、1907491932、196C1960AA、 1921E25B2B、1949A2D814、19E4899506、199977371C、18E9299CE6、19C3F4B72B、199FE1B4CB、19AF52ED3F、19624B0E2F、199D2668D8、195F3FCC8A、18F255C22D、19A1038E43、1994240344、19247878E8、19B50EE6C6、19CA1E6C9C、1968376807、19C2A9F984、19352D725C、19AF695388、197733D40A、1904BA8092、19E9179220、19829EFC08、 19DCCD8CFC、19AECDF7A4、19A046C7F4、19B9E6FEB6、18DC0CD1F1、1907F6DAE8、197695D683、19112F4DC9、18E5BC10EC、1974731108、19999CEC6E、191A8FBCE7、193D5F3FFA、19C8F1442D、19A9700284、 1912FC05BD、1947C82F1E、92097F812

Danh sách chờ học bổng CSC của Đại học Beihang Số sê-ri:

19EEB5A58B、1965D0C6FB、1947C66F8F、190B93ED30、19DF9EC746、1995653FBF、19A674127C、19EDCB87B8、19735333CA、198310069E、19C148CE76、19EB4904FB、19393EE3A7、18ECF88C09、19825E5685、、19260C9E5F、19BB67E690、197C562533、19E666DDFE、19057168E1、19652AAA81、19EAF011C0、19FD94920E、195BB40B4D、19CF9A629E 、190AB9F175、19DDC29394、19E3DF9042、19F9D62D46、19E5473BCB、1912385E30、195A9D7DCA、1996094414、19ACB37A77、1875319BBB、1924669E8E、19F492BB85、19C7C2ADF7、19C2A8E06C、198D87869F、199FD827B9、198FF59A21、1926549766、199530EF94、19EC2C9F6C、19562BE1CE、19190C6D8C、19D7924F0D

  • Đối với các ứng viên khác, đơn đăng ký của bạn đã được trường đại học xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bạn đã không được nhận vào Đại học Beihang (Chương trình sau đại học của Đại học Học bổng Chính phủ Trung Quốc).
  • Bởi vì năm nay chất lượng chung của các ứng viên rất cao, do số lượng học bổng có hạn, chúng tôi không thể cung cấp cho tất cả các ứng viên giỏi và đã phải từ chối nhiều ứng viên có năng lực tốt.

Chúng tôi chúc mọi người thành công trong sự nghiệp học tập hoặc nghề nghiệp của bạn và Beihang luôn chào đón bạn.