Nếu bạn dự định theo đuổi một dự án nghiên cứu, thì một đề xuất nghiên cứu được viết tốt là rất quan trọng đối với thành công của bạn. Một đề xuất nghiên cứu phục vụ như một lộ trình cho nghiên cứu của bạn, phác thảo các mục tiêu, phương pháp và kết quả tiềm năng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình viết đề xuất nghiên cứu, bao gồm các loại, mẫu, ví dụ và mẫu khác nhau.

1. Giới thiệu

Đề xuất nghiên cứu là một tài liệu phác thảo các mục tiêu nghiên cứu, phương pháp và kết quả tiềm năng của bạn. Nó thường được gửi đến một tổ chức học thuật, cơ quan tài trợ hoặc người giám sát nghiên cứu để được phê duyệt và tài trợ cho dự án nghiên cứu của bạn.

Viết một đề xuất nghiên cứu có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sự hướng dẫn và nguồn lực phù hợp, nó có thể là một quá trình đơn giản. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ đề cập đến các loại đề xuất nghiên cứu khác nhau, các yếu tố chính của đề xuất nghiên cứu, mẫu đề xuất nghiên cứu, ví dụ và mẫu.

2. Các loại đề xuất nghiên cứu

Có ba loại đề xuất nghiên cứu chính:

2.1 Đề xuất nghiên cứu được trưng cầu

Các đề xuất nghiên cứu được chào mời là các yêu cầu đề xuất (RFP) do các cơ quan hoặc tổ chức tài trợ đưa ra để thu hút các đề xuất nghiên cứu về các chủ đề cụ thể. RFP sẽ phác thảo các yêu cầu, kỳ vọng và tiêu chí đánh giá cho đề xuất.

2.2 Đề xuất nghiên cứu tự nguyện

Các đề xuất nghiên cứu không được yêu cầu là các đề xuất được gửi đến các cơ quan hoặc tổ chức tài trợ mà không có yêu cầu cụ thể. Những đề xuất này thường được gửi bởi các nhà nghiên cứu có ý tưởng nghiên cứu sáng tạo mà họ tin rằng đáng để theo đuổi.

2.3 Các đề xuất nghiên cứu tiếp tục hoặc không cạnh tranh

Các đề xuất nghiên cứu tiếp tục hoặc không cạnh tranh là các đề xuất được đệ trình sau khi đề xuất nghiên cứu ban đầu đã được chấp nhận và tài trợ đã được cung cấp. Những đề xuất này thường cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ của dự án nghiên cứu và yêu cầu tài trợ thêm để tiếp tục dự án.

3. Các yếu tố chính của một đề xuất nghiên cứu

Bất kể loại đề xuất nghiên cứu nào, có một số yếu tố chính cần được đưa vào:

3.1 Tiêu đề

Tiêu đề phải ngắn gọn, mô tả và cung cấp thông tin. Nó sẽ cung cấp một chỉ dẫn rõ ràng về chủ đề nghiên cứu và trọng tâm của đề xuất.

3.2 Tóm tắt

Phần tóm tắt phải là một bản tóm tắt ngắn gọn về đề xuất, thường không quá 250 từ. Nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mục tiêu nghiên cứu, phương pháp và kết quả tiềm năng.

3.3 Giới thiệu

Phần giới thiệu nên cung cấp nền tảng và bối cảnh cho dự án nghiên cứu. Nó nên phác thảo vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết.

3.4 Tổng quan tài liệu

Tổng quan tài liệu nên cung cấp một phân tích quan trọng của các tài liệu hiện có về chủ đề nghiên cứu. Nó nên xác định những lỗ hổng trong tài liệu và giải thích dự án nghiên cứu được đề xuất sẽ đóng góp như thế nào vào kiến ​​thức hiện có.

3.5 Phương pháp luận

Phương pháp nên phác thảo thiết kế nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu. Nó nên giải thích dự án nghiên cứu sẽ được tiến hành như thế nào và dữ liệu sẽ được phân tích như thế nào.

3.6 Kết quả

Phần kết quả nên phác thảo các kết quả mong đợi và kết quả tiềm năng của dự án nghiên cứu. Nó cũng nên giải thích các kết quả sẽ được trình bày và phổ biến như thế nào.

3.7 Thảo luận

Phần thảo luận nên giải thích các kết quả và giải thích chúng liên quan như thế nào đến các mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu. Nó cũng nên thảo luận về bất kỳ hạn chế tiềm ẩn nào của dự án nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai.

3.8 Kết luận

Phần kết luận nên tóm tắt những điểm chính của đề xuất và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án nghiên cứu. Nó cũng nên đưa ra lời kêu gọi hành động rõ ràng, phác thảo các bước tiếp theo và tác động tiềm ẩn của dự án nghiên cứu.

3.9 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo nên cung cấp một danh sách tất cả các nguồn được trích dẫn trong đề xuất. Nó phải tuân theo một phong cách trích dẫn cụ thể, chẳng hạn như APA, MLA hoặc Chicago.

4. Mẫu đề xuất nghiên cứu

Có một số mẫu đề xuất nghiên cứu có sẵn trực tuyến có thể hướng dẫn bạn trong quá trình viết đề xuất nghiên cứu. Các mẫu này cung cấp khuôn khổ cho các yếu tố chính của đề xuất nghiên cứu và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.

5. Ví dụ về đề xuất nghiên cứu

Đây là một ví dụ về đề xuất nghiên cứu thể hiện các yếu tố chính được thảo luận trong bài viết này:

Tiêu đề: Tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần: Một nghiên cứu về các phương pháp hỗn hợp

Trừu tượng: Dự án nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp. Nghiên cứu sẽ bao gồm một cuộc khảo sát định lượng về việc sử dụng mạng xã hội và các triệu chứng sức khỏe tâm thần, cũng như các cuộc phỏng vấn định tính với những cá nhân đã trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Kết quả dự kiến ​​của nghiên cứu này bao gồm hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần, cũng như các khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai và các biện pháp can thiệp tiềm năng để giảm thiểu tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần.

Giới thiệu: Mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, với hơn 3,8 tỷ người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới. Mặc dù mạng xã hội có nhiều lợi ích, chẳng hạn như tăng cường kết nối xã hội và tiếp cận thông tin, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó đối với sức khỏe tâm thần. Mục đích của dự án nghiên cứu này là điều tra mối quan hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai và các biện pháp can thiệp tiềm năng.

Đánh giá văn học: Các tài liệu hiện có về mạng xã hội và sức khỏe tâm thần cho thấy rằng việc sử dụng mạng xã hội quá mức có thể dẫn đến gia tăng lo lắng, trầm cảm, cảm giác cô đơn và cô lập. Mặc dù các cơ chế chính xác vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng sự so sánh xã hội và nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) có thể đóng một vai trò nào đó. Tuy nhiên, cũng có những nghiên cứu cho rằng mạng xã hội có thể có những tác động tích cực đến sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như tăng cường hỗ trợ xã hội và khả năng thể hiện bản thân.

phương pháp luận: Nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp, bao gồm khảo sát định lượng và phỏng vấn định tính. Cuộc khảo sát sẽ được phân phối trực tuyến và sẽ bao gồm các câu hỏi về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các triệu chứng sức khỏe tâm thần. Các cuộc phỏng vấn định tính sẽ được thực hiện với những cá nhân đã trải qua các vấn đề về sức khỏe tâm thần liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Các cuộc phỏng vấn sẽ được ghi âm và phiên âm để phân tích.

Các kết quả: Kết quả mong đợi của nghiên cứu này bao gồm sự hiểu biết tốt hơn về mối quan hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần. Kết quả khảo sát định lượng sẽ được phân tích bằng phần mềm thống kê và các cuộc phỏng vấn định tính sẽ được phân tích bằng phân tích chuyên đề.

Cuộc thảo luận: Cuộc thảo luận sẽ giải thích các kết quả và đưa ra các khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai và các biện pháp can thiệp tiềm năng. Nó cũng sẽ thảo luận về bất kỳ hạn chế tiềm năng nào của nghiên cứu, chẳng hạn như kích thước mẫu và phương pháp tuyển dụng.

Phần kết luận: Dự án nghiên cứu này có khả năng cung cấp những hiểu biết có giá trị về mối quan hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần. Nó cũng có thể cung cấp thông tin cho các nghiên cứu trong tương lai và các biện pháp can thiệp tiềm năng để giảm thiểu tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần.

6. Các mẫu đề xuất nghiên cứu được viết tốt

Dưới đây là một số mẫu đề xuất nghiên cứu được viết tốt:

  • “Khám phá vai trò của các can thiệp dựa trên chánh niệm trong việc cải thiện sức khỏe tâm thần: Đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp”
  • “Điều tra tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp: Nghiên cứu điển hình về nông dân sản xuất nhỏ ở Tanzania”
  • “Một nghiên cứu so sánh về hiệu quả của liệu pháp nhận thức-hành vi và thuốc trong điều trị trầm cảm”

Những đề xuất nghiên cứu này chứng minh các yếu tố chính được thảo luận trong bài viết này, chẳng hạn như câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, đánh giá tài liệu, phương pháp luận và kết quả mong đợi.

Kết luận

Viết một đề xuất nghiên cứu có vẻ khó khăn, nhưng đó là một bước thiết yếu trong quá trình nghiên cứu. Một đề xuất nghiên cứu được viết tốt có thể tăng cơ hội nhận được tài trợ, được sự chấp thuận của các ủy ban đạo đức và cuối cùng là tiến hành một dự án nghiên cứu thành công.

Bằng cách làm theo các yếu tố chính được nêu trong bài viết này, chẳng hạn như xác định một câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, tiến hành đánh giá tài liệu kỹ lưỡng và phác thảo một phương pháp mạnh mẽ, bạn có thể viết một đề xuất nghiên cứu hấp dẫn thể hiện tầm quan trọng của dự án nghiên cứu của bạn và tác động tiềm năng của nó.

Câu hỏi thường gặp

Mục đích của một đề xuất nghiên cứu là gì?

Mục đích của một đề xuất nghiên cứu là phác thảo một dự án nghiên cứu và chứng minh tầm quan trọng, tính khả thi và tác động tiềm năng của nó. Nó cũng được sử dụng để đảm bảo tài trợ, đạt được sự chấp thuận của các ủy ban đạo đức và hướng dẫn quá trình nghiên cứu.

Một đề xuất nghiên cứu nên dài bao lâu?

Độ dài của một đề xuất nghiên cứu có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ quan tài trợ hoặc tổ chức nghiên cứu. Tuy nhiên, nó thường dao động từ 5 đến 15 trang.

Sự khác biệt giữa một đề xuất nghiên cứu và một bài nghiên cứu là gì?

Một đề xuất nghiên cứu phác thảo một dự án nghiên cứu và tác động tiềm năng của nó, trong khi một bài báo nghiên cứu báo cáo về kết quả của một dự án nghiên cứu đã hoàn thành.

Các yếu tố chính của một đề xuất nghiên cứu là gì?

Các yếu tố chính của đề xuất nghiên cứu bao gồm một câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, đánh giá tài liệu kỹ lưỡng, phương pháp mạnh mẽ, kết quả mong đợi và thảo luận về tầm quan trọng của dự án nghiên cứu.

Tôi có thể sử dụng mẫu đề xuất nghiên cứu không?

Có, có một số mẫu đề xuất nghiên cứu có sẵn trực tuyến có thể hướng dẫn bạn trong quá trình viết đề xuất nghiên cứu. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tùy chỉnh mẫu để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của dự án nghiên cứu của bạn.