Các Jiangxi Normal University CSC Scholarship Program là một học bổng cho sinh viên quốc tế. The scholarship application process is the same as the admissions application process. The Đại học Sư phạm Giang Tây có chương trình học bổng để khuyến khích sinh viên du học trung quốc. The scholarships are available for students from various countries who have been accepted by the university, and the application process is the same for all applicants.

The Jiangxi Normal University CSC Scholarship Program is a scholarship for international students. They offer a monthly stipend in addition to a yearly tuition waiver. Candidates need to meet eligibility requirements and will be evaluated on their English proficiency, academic performance, and extracurricular activities, among other things.

The Jiangxi Normal University (JXNU) CSC Scholarship is offered by JXNU every year to help outstanding students with outstanding academic performance, strong leadership qualities, and excellent moral character.

Hội đồng Học bổng Trung Quốc chọn người nhận từ các quốc gia khác nhau hàng năm và chi trả học phí, nhà ở và trợ cấp hàng tháng cho họ. Nó cũng cung cấp cho họ một giáo viên dạy tiếng Anh tại chỗ trong một học kỳ học ở Trung Quốc.

Jiangxi Normal University is one of the best universities in China and offers many specializations, including education, social sciences, law, management, and more.

Xếp hạng Thế giới của Đại học Sư phạm Giang Tây

Jiangxi Normal University is ranked #1322 in the Best Global Universities. Schools are ranked according to their performance across a set of widely accepted indicators of excellence.

Jiangxi Normal University CSC Scholarship 2024

Thẩm quyền: Học bổng Chính phủ Trung Quốc 2024 thông qua Hội đồng Học bổng Trung Quốc (CSC)
Tên trường đại học: Đại học Sư phạm Giang Tây
Danh mục sinh viên: Sinh viên đại học, sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ. sinh viên đại học
Loại học bổng: Học bổng được tài trợ hoàn toàn (Mọi thứ đều miễn phí)
Trợ cấp hàng tháng Học bổng Đại học Sư phạm Giang Tây: 2500 cho sinh viên có bằng cử nhân, 3000 RMB cho sinh viên có bằng thạc sĩ và 3500 RMB cho bằng tiến sĩ. sinh viên đại học

 • Học phí sẽ được chi trả bởi học bổng CSC
 • Trợ cấp Sinh hoạt sẽ được cung cấp tại Tài khoản Ngân hàng của bạn
 • Accommodation (two beds for undergraduates and one for graduate students)
 • Bảo hiểm y tế toàn diện (800RMB)

Áp dụng Phương pháp Học bổng Đại học Sư phạm Giang Tây: Chỉ Cần Đăng Ký Trực Tuyến (Không Cần Gửi Bản Cứng)

Danh sách Khoa của Đại học Sư phạm Giang Tây

When you are applying for a scholarship, you just need to get an acceptance letter to maximize your scholarship approval, so for that, you need faculty links from your department. Go to the university’s website, then click on the department, and then click on the faculty link. You must contact only relevant professors, which means they are closest to your research interests. Once you find a relevant professor, There are two main things you need

 1. Làm thế nào để viết một email cho thư chấp nhận Bấm vào đây (7 mẫu email gửi giáo sư xin học bổng CSC). Once Professor agrees to get you under his supervision, you need to follow the second step.
 2. Bạn cần thư chấp nhận để được người giám sát của bạn ký, Nhấp vào đây để nhận Mẫu thư chấp nhận

Tiêu chí đủ điều kiện nhận học bổng tại Đại học Sư phạm Giang Tây

Các eligibility criteria of Đại học Sư phạm Giang Tây for the CSC Scholarship 2024 are mentioned below. 

 1. Tất cả sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng CSC của Đại học Sư phạm Giang Tây
 2. Age limits for Undergraduate Degree is 30 year, for Masters degree, 35 year, and For ph.d. degrees, 40 Years
 3. applicant must be in good health
 4. Không tiền án tiền sự
 5. You can apply for English Proficiency Certificate

Tài liệu cần thiết cho Đại học Sư phạm Giang Tây 2024

During the CSC Scholarship online application, you need to upload documents; without uploading, your application is incomplete. Below is the list you need to upload during the Chinese Government Scholarship Application for Jiangxi Normal University.

 1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến CSC(Jiangxi Normal University Agency Number; Nhấn vào đây để có được)
 2. Đơn đăng ký trực tuyến của Đại học Sư phạm Giang Tây
 3. Bằng cấp cao nhất (Bản sao có công chứng)
 4. Bảng điểm của giáo dục cao nhất (Bản sao có công chứng)
 5. Văn bằng đại học
 6. bảng điểm đại học
 7. nếu bạn đang ở Trung Quốc Thì thị thực hoặc giấy phép cư trú gần đây nhất ở Trung Quốc (Tải lên lại Trang chủ Hộ chiếu trong tùy chọn này trên Cổng thông tin Đại học)
 8. Một Kế hoạch học tập hoặc đề xuất nghiên cứu
 9. Hai Thư giới thiệu
 10. Bản sao hộ chiếu
 11. Chứng minh kinh tế
 12. Phiếu khám sức khỏe (Báo Sức Khỏe)
 13. Chứng chỉ năng lực tiếng Anh (IELTS không bắt buộc)
 14. Không có hồ sơ chứng nhận hình sự (Hồ sơ chứng nhận giải phóng mặt bằng của cảnh sát)
 15. Lá thư được chấp nhận (Không bắt buộc)

Làm thế nào để đăng ký Học bổng CSC của Đại học Sư phạm Giang Tây 2024

There are a few steps you need to follow for the CSC scholarship application.

 1. (Sometimes optional and sometimes must be needed.) Try to get Supervisor and Acceptance letter from him in your hand
 2. You should fill out the Đơn xin học bổng CSC trực tuyến.
 3. Second, You Should fill out the Đại học sư phạm Giang Tây Đơn xin học bổng CSC trực tuyến 2024
 4. Tải lên tất cả các tài liệu cần thiết cho học bổng Trung Quốc trên trang web CSC
 5. Không có lệ phí nộp đơn trong Đơn xin học bổng chính phủ Trung Quốc trực tuyến
 6. Print both application forms along with your documents and send them by email or courier service to the university address.

Hạn chót nộp đơn xin học bổng của Đại học Sư phạm Giang Tây

Các Cổng thông tin học bổng trực tuyến opens from November, which means you can start applying from November. The application deadline is April 30 each year.

Phê duyệt & Thông báo

After receiving the application materials and payment document, the University Admission Committee for the program will assess all the application documents and provide the China Scholarship Council with the nominations for approval. Applicants will be informed of the final admission decision made by CSC.

Jiangxi Normal University CSC Scholarship Result 2024

The result of the Jiangxi Normal University CSC Scholarship will be announced at the end of July. Please visit the Kết quả học bổng CSC phần ở đây. Bạn có thể tìm Học bổng CSC và các trường đại học Tình trạng nộp đơn trực tuyến và ý nghĩa của chúng tại đây.

If you have any questions, you can ask them in the comment below.