The Yunnan University of Finance and Economics CSC Resulta 2024 ay inihayag. Taun-taon ay pinipili ng Yunnan University of Finance and Economics ang mag-aaral sa ilalim Chinese Government Scholarships.

Ang YUFE ay itinatag bilang Yunnan Financial Cadres Training School noong unang bahagi ng 1951. Ang layunin nito ay sanayin ang mga opisyal ng Partido Komunista sa mga pangunahing kasanayan sa pamamahala sa pananalapi at accounting. Noong 1958 ang paaralan ay pinagsama sa apat na iba pang institusyon ng pagsasanay upang maging Yunnan Institute of Finance and Trade (YIFT). Sa panahon ng Rebolusyong Pangkultura, ang paaralan ay isinara sa loob ng pitong taon, hindi ganap na ipinagpatuloy ang operasyon hanggang 1978. Nang sumunod na taon, inihayag ng pamahalaang panlalawigan ang isang plano na baguhin ang YIFT sa isang ganap na institusyon ng mas mataas na edukasyon, na pinalawak ang mga alok nito sa apat na taong bachelor's degrees.

Noong 1998, inihayag ng Pamahalaang Bayan ng Lalawigan ng Yunnan ang isang plano na pagsamahin ang Yunnan Economic Management Cadres College sa Yunnan Institute of Finance and Trade. Noong 1999 ang institusyon ay ginawaran ng buong katayuan sa unibersidad at pinalitan ng pangalan ang Yunnan University of Finance and Economics

kung may tanong ka patungkol sa CSC Result ng Yunnan University of Finance and Economics maaari kang mag-email sa ISO ng unibersidad.