Tip sa Scholarship #4: Tandaan ang Mga Taunang Programa ng Scholarship 2022

Kung napalampas mo ang deadline ng scholarship o tinanggihan ang iyong aplikasyon sa scholarship sa unang pagkakataon, huwag mag-alala, palaging may isa pang pagkakataon. Ang pahayag na ito ay totoo kung ikaw ay nag-aaplay para sa taunang mga scholarship. ay nagtala ng mga iskolarsip na inaalok taun-taon.

Inaalok taun-taon, karamihan sa mga taunang programa ng iskolar ay mga iskolar na pinondohan nang husto, ibig sabihin, mayroon silang sapat na pondo upang mapanatili ang programa sa mahabang panahon at mayroon silang sapat na bilang ng mga iskolar na magagamit. Kaya, matalinong tandaan ang taunang mga programa sa iskolarsip.

Ang mga sikat na programa sa iskolar tulad ng Fulbright Scholarships, Commonwealth Scholarships, DAAD Scholarships, Erasmus Mundus Scholarships, at Australian Development Scholarships ay mga halimbawa ng taunang scholarship program ngunit marami pa. Tingnan ang buo listahan ng mga taunang scholarship.