Ang sertipiko ng karakter ng pulisya (tinatawag ding police clearance) ay isang opisyal na dokumento na nagsasaad na ang aplikante ay walang criminal record. Ang Sertipiko na ito ay kinakailangan sa maraming bansa upang patunayan ang disenteng pag-uugali at mabuting moral na mga prinsipyo kapag nag-aaplay para sa pagkamamamayan, naglalakbay sa ibang bansa, naghahanap ng trabaho na visa, o pangingibang-bansa.

Kinakailangan ang sertipiko ng karakter ng pulisya kung nag-a-apply ka para sa isang VISA para sa anumang bansa. Paano makukuha ang iyong Sertipiko ng karakter ng pulis? Maaari mong makita ang kumpletong pamamaraan dito. Kung naghahanap ka ng mga uri ng certificate ng character, dapat mong maunawaan na may pagkakaiba sa pagitan ng mga certificate ng character ng pulis at iba pang mga certificate ng character.

Sino ang nangangailangan ng Police Character Certificate?

Maraming bansa ang nag-aatas sa mga aplikante na magpakita ng mga police character certificate kapag nag-a-apply para sa citizenship, naglalakbay sa ibang bansa, job-seeking visa, o emigration. Kapag ang isang organisasyon ay naghahanap ng mga empleyado, ito rin ay nangangailangan ng Sertipiko na ito upang patunayan na ang aplikante ay walang kriminal na rekord at walang mapanirang pag-uugali.

Anong impormasyon ang kasama sa Police Character Certificate?

Ang istruktura ng isang police character certificate ay ang mga sumusunod: pangalan ng organisasyong nagbibigay ng Certificate; petsa ng aplikasyon; mga pangalan at address ng mga cross-reference na tao (ang mga taong ito ay walang anumang mga kriminal na rekord); katayuan sa pag-aasawa; matalik na kamag-anak; paglalarawan na may nakalakip na larawan na nagpapakita ng petsa at lugar ng kapanganakan, taas, timbang, kulay ng mata/buhok/balat, atbp.; address kung saan nanirahan ang aplikante sa nakalipas na limang taon; anumang paghatol ng aplikante kasama ang petsa, lugar, at mga pagkakasalang nagawa.

Pamamaraan sa Pagkuha ng Sertipiko ng Karakter ng Pulisya

  1. Kumonsulta sa iyong lokal na sangay ng opisina ng DPO Security para sa “Police Character Certificate.”
    Bisitahin ang sangay na ito sa iyong lungsod at hilingin sa kanila na magpakita ng police character certificate para mabigyan ka nila ng application form.
  2. Punan ang application form na iyon, ilakip ang mga kinakailangang dokumento kasama ang form na iyon na nakalista sa hugis at bumalik sa sangay ng Security Office. Mamarkahan na nila ang form na ito sa iyong lokal na istasyon ng pulisya para sa pagsusuri.
  3. Ngayon ay kailangan mong dalhin ang form na ito sa iyong lokal na istasyon ng pulisya, kung saan bibigyan ka ng SHO at area DSP ng clearance pagkatapos suriin ang iyong mga dokumento
  4. Sa wakas, kailangan mong isumite ang iyong form pabalik sa Security Branch Office
  5. Tanggapin ang iyong Sertipiko sa susunod na tatlong araw ng negosyo.

Panatilihin ang iyong orihinal na NIC, Passport, at Property allotment letter o lease agreement na may mga larawang laki ng pasaporte na bumibisita sa security branch.

Kailangan ko ba ng Police Character Certificate?

Kung nakatira ka sa anumang bansa, suriin kung ang kanilang gobyerno ay nangangailangan ng sertipiko ng karakter ng pulisya o hindi upang patunayan ang mga prinsipyo ng mabuting moral. Kung ayaw mo ng anumang problema kapag naglalakbay sa ibang bansa o nag-aaplay para sa isang visa na naghahanap ng trabaho, palaging mas mabuting kunin ang Sertipiko na ito.

Ano ang mangyayari kung walang nakitang tala?

Maaaring matagpuan ng isa ang sitwasyong ito kapag pinatutunayan ang kanilang mga prinsipyo sa moral para sa paglalakbay sa ibang bansa o pangingibang-bansa. Ito ay maaaring mangyari kapag ang aplikante ay hindi nakatira sa isang lugar sa loob ng maraming taon o ipinanganak sa isang bansa kung saan walang mga rekord na magagamit, o siya ay nakatira sa ibang bansa noong nakaraan. Ang isang paraan sa labas ng sitwasyong ito ay ang pagkakaroon ng dalawang tao na malaya rin sa mga kriminal na rekord at kilala ang aplikante upang i-refer sila sa isang malinis na mamamayan.

Gaano katagal nananatiling valid ang Police Character Certificate?

Ang sertipiko ng karakter ng pulisya ay nananatiling may bisa lamang pagkatapos itong magamit nang isang beses. Kailangan mo ng isa pang police character certificate kung gusto mong patunayan muli ang iyong moral na mga prinsipyo pagkaraan ng ilang panahon.