Sertipiko ng polio ay hindi isang rocket science at madali mo itong makukuha mula sa iyong Mga Konseho ng Distrito, mga ospital ng Distrito o mula sa mga ospital na kinokontrol ng Pederal. Ang ministeryo sa kalusugan ng Pakistan ay gumagawa ng iba't ibang mga sentro ng pagbibigay ng sertipiko ng Polio sa mga distrito, mga ospital ng distrito, mga ospital na kinokontrol ng pederal at mga paliparan ng lahat ng mga Lalawigan ng Pakistan.

Kaya, bumisita lang sa opisina ng konseho ng distrito, district hospital o federal control hospital tulad ng PIMS kasama ang iyong pasaporte at kumuha kaagad ng Polio certificate. Kailangan mo lang uminom ng 3 patak ng pagbabakuna sa Polio at bibigyan ka ng doktor ng Polio certificate na walang bayad kasama ng iyong passport number.

Ang huling bagay ay tungkol sa halaga ng sertipiko ng Polio. Ang mga kagawaran ng kalusugan ay nagbibigay ng Polio certificate na walang bayad. Kaya, hindi mo kailangang magbayad ng pera sa sinuman para sa sertipiko ng Polio.

Isang sample ng Polio certificate: