Ang sertipiko ng karakter ng pulisya (tinatawag ding police clearance) ay isang opisyal na dokumento na nagsasaad na ang aplikante ay walang criminal record. Ang Sertipiko na ito ay kinakailangan sa maraming bansa upang patunayan ang disenteng pag-uugali at mabuting moral na mga prinsipyo kapag nag-aaplay para sa pagkamamamayan, paglalakbay sa ibang bansa, visa na naghahanap ng trabaho, o pangingibang-bansa.

Kinakailangan ang sertipiko ng karakter ng pulisya kung nag-a-apply ka para sa isang VISA para sa anumang bansa. Paano makukuha ang iyong Sertipiko ng karakter ng pulis? Maaari mong makita ang kumpletong pamamaraan dito. Kung naghahanap ka ng mga uri ng certificate ng character, dapat mong maunawaan na may pagkakaiba sa pagitan ng mga certificate ng character ng pulis at iba pang mga certificate ng character.

Sino ang nangangailangan ng Police Character Certificate?

Sa maraming bansa, kinakailangan ang Police Character Certificate para sa iba't ibang layunin, kabilang ang:

 • Pagtatrabaho: Ang ilang mga employer ay nangangailangan ng Police Character Certificate bilang bahagi ng proseso ng pagkuha, lalo na para sa mga posisyon na may kinalaman sa pagtatrabaho sa mga mahihinang populasyon o paghawak ng sensitibong impormasyon.
 • Immigration: Maraming bansa ang nangangailangan ng Police Character Certificate bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon ng visa, lalo na para sa pangmatagalan o permanenteng visa.
 • Paglilisensya: Ang ilang propesyon, gaya ng batas, pangangalaga sa kalusugan, at edukasyon, ay nangangailangan ng Police Character Certificate bilang bahagi ng proseso ng paglilisensya.
 • Trabaho ng boluntaryo: Ang ilang mga organisasyon ay nangangailangan ng Sertipiko ng Karakter ng Pulisya para sa mga boluntaryo, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa mga bata o iba pang mahihinang populasyon.

Anong impormasyon ang kasama sa Police Character Certificate?

Ang istruktura ng isang police character certificate ay ang mga sumusunod: pangalan ng organisasyong nagbibigay ng Certificate; petsa ng aplikasyon; mga pangalan at address ng mga cross-reference na tao (ang mga taong ito ay walang anumang mga kriminal na rekord); katayuan sa pag-aasawa; matalik na kamag-anak; paglalarawan na may nakalakip na larawan na nagpapakita ng petsa at lugar ng kapanganakan, taas, timbang, kulay ng mata/buhok/balat, atbp.; address kung saan nanirahan ang aplikante sa nakalipas na limang taon; anumang paghatol ng aplikante kasama ang petsa, lugar, at mga pagkakasalang nagawa.

Pamamaraan sa Pagkuha ng Sertipiko ng Karakter ng Pulisya

 1. Kumonsulta sa iyong lokal na sangay ng opisina ng DPO Security para sa “Police Character Certificate.”
  Bisitahin ang sangay na ito sa iyong lungsod at hilingin sa kanila na magpakita ng police character certificate para mabigyan ka nila ng application form.
 2. Punan ang application form na iyon, ilakip ang mga kinakailangang dokumento kasama ang form na iyon na nakalista sa hugis at bumalik sa sangay ng Security Office. Mamarkahan na nila ang form na ito sa iyong lokal na istasyon ng pulisya para sa pagsusuri.
 3. Ngayon ay kailangan mong dalhin ang form na ito sa iyong lokal na istasyon ng pulisya, kung saan bibigyan ka ng SHO at area DSP ng clearance pagkatapos suriin ang iyong mga dokumento
 4. Sa wakas, kailangan mong isumite ang iyong form pabalik sa Security Branch Office
 5. Tanggapin ang iyong Sertipiko sa susunod na tatlong araw ng negosyo.

Panatilihin ang iyong orihinal na NIC, Passport, at Property allotment letter o lease agreement na may mga larawang laki ng pasaporte na bumibisita sa security branch.

Kailangan ko ba ng Police Character Certificate?

Kung nakatira ka sa anumang bansa, suriin kung ang kanilang gobyerno ay nangangailangan ng sertipiko ng karakter ng pulisya o hindi upang patunayan ang mga prinsipyo ng mabuting moral. Kung ayaw mo ng anumang problema kapag naglalakbay sa ibang bansa o nag-aaplay para sa isang visa na naghahanap ng trabaho, palaging mas mabuting kunin ang Sertipiko na ito.

Ano ang mangyayari kung walang nakitang tala?

Maaaring matagpuan ng isang tao ang sitwasyong ito kapag pinatutunayan ang kanilang mga prinsipyo sa moral para sa paglalakbay sa ibang bansa o pangingibang-bansa. Ito ay maaaring mangyari kapag ang aplikante ay hindi nakatira sa isang lugar sa loob ng maraming taon o ipinanganak sa isang bansa kung saan walang mga rekord na magagamit, o siya ay nakatira sa ibang bansa noong nakaraan. Ang isang paraan sa labas ng sitwasyong ito ay ang pagkakaroon ng dalawang tao na malaya rin sa mga kriminal na rekord at kilala ang aplikante upang i-refer sila sa isang malinis na mamamayan.

Gaano katagal nananatiling valid ang Police Character Certificate?

Ang sertipiko ng karakter ng pulisya ay nananatiling may bisa lamang pagkatapos itong magamit nang isang beses. Kailangan mo ng isa pang police character certificate kung gusto mong patunayan muli ang iyong moral na mga prinsipyo pagkaraan ng ilang panahon.

Bakit mahalaga ang Police Character Certificate?

Mahalaga ang Police Character Certificate dahil nakakatulong ito sa pag-verify ng background at criminal history ng isang indibidwal. Magagamit ito upang matiyak na ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga mahihinang populasyon, humahawak ng sensitibong impormasyon, o nakikibahagi sa iba pang mga aktibidad na may mataas na peligro ay hindi nagdudulot ng banta sa iba. Maaari din itong gamitin upang matiyak na ang mga indibidwal na lumilipat sa isang bagong bansa ay walang kasaysayan ng krimen na maaaring makapinsala sa kaligtasan at seguridad ng bansang iyon.

Anong impormasyon ang nilalaman ng Police Character Certificate?

Ang isang Police Character Certificate ay karaniwang naglalaman ng impormasyon tungkol sa anumang kriminal na paghatol o nakabinbing kaso laban sa indibidwal, pati na rin ang anumang iba pang nauugnay na impormasyong nauugnay sa kanilang kasaysayan ng krimen. Ang sertipiko ay maaari ding maglaman ng impormasyon tungkol sa anumang mga nakaraang aplikasyon para sa isang Police Character Certificate.

Gaano katagal valid ang isang Police Character Certificate?

Ang bisa ng isang Police Character Certificate ay nag-iiba depende sa bansa kung saan ito inilabas at ang layunin kung saan ito ginagamit. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga Police Character Certificate ay may bisa sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Gayunpaman, ang ilang mga bansa ay maaaring mangailangan ng isang bagong sertipiko upang makuha para sa bawat bagong aplikasyon.

Magkano ang halaga ng Police Character Certificate?

Ang halaga ng isang Police Character Certificate ay nag-iiba depende sa bansa kung saan ito ibinibigay at sa oras ng pagproseso. Sa ilang bansa, maaaring walang bayad ang sertipiko, habang sa iba, maaaring may bayad na mula sa ilang dolyar hanggang daan-daang dolyar. Mahalagang suriin ang mga partikular na kinakailangan at bayarin sa bansa kung saan ka nag-a-apply.

Gaano katagal bago makakuha ng Police Character Certificate?

Ang oras ng pagproseso para sa isang Police Character Certificate ay nag-iiba depende sa bansa kung saan ito ibinibigay at ang paraan ng pagproseso. Sa ilang mga kaso, maaaring tumagal ng ilang araw upang makuha ang sertipiko, habang sa iba, maaari itong tumagal ng ilang linggo o kahit na buwan. Mahalagang suriin ang mga partikular na oras ng pagproseso sa bansa kung saan ka nag-a-apply at magplano nang naaayon.

Mayroon bang anumang mga alternatibo sa isang Sertipiko ng Character ng Pulisya?

Sa ilang mga kaso, maaaring may mga alternatibong dokumento na maaaring gamitin bilang kapalit ng Police Character Certificate. Halimbawa, sa ilang bansa, maaaring tanggapin ang isang criminal record check o background check sa halip na isang Police Character Certificate. Mahalagang suriin ang mga partikular na kinakailangan sa bansa kung saan ka nag-a-apply at upang matiyak na ang anumang mga alternatibong dokumento ay nakakatugon sa kinakailangang pamantayan.

Paano kung may mga isyu sa iyong Police Character Certificate?

Kung may mga isyu sa iyong Police Character Certificate, tulad ng hindi tama o hindi kumpletong impormasyon, mahalagang makipag-ugnayan sa may-katuturang awtoridad ng pulisya upang maitama ang isyu. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin na magbigay ng karagdagang dokumentasyon o impormasyon upang linawin ang anumang mga pagkakaiba. Mahalagang matugunan ang anumang mga isyu sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa proseso ng aplikasyon.

Maaari ka bang mag-apela sa isang desisyong ginawa batay sa isang Police Character Certificate?

Kung ang isang desisyon ay ginawa batay sa isang Police Character Certificate na hindi mo sinasang-ayunan, tulad ng isang visa denial o isang pag-withdraw ng alok sa trabaho, maaaring posible na iapela ang desisyon. Ang partikular na proseso para sa pag-apela sa isang desisyon ay nag-iiba depende sa bansa at sa uri ng desisyon na inaapela. Mahalagang humingi ng legal na payo at sundin ang mga wastong pamamaraan kapag nag-apela ng desisyon.

Maaari bang gamitin ang isang Police Character Certificate sa ibang mga bansa?

Sa maraming kaso, ang isang Police Character Certificate na ibinigay sa isang bansa ay maaaring gamitin sa ibang mga bansa. Gayunpaman, mahalagang suriin ang mga partikular na kinakailangan sa bansa kung saan ka nag-a-apply upang matiyak na ang sertipiko ay nakakatugon sa kinakailangang pamantayan. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin na kumuha ng bagong sertipiko o isalin ang sertipiko sa wika ng bansa kung saan ito ginagamit.

Ano ang ilang tip para sa pagkuha ng Police Character Certificate?

Ang ilang mga tip para sa pagkuha ng Police Character Certificate ay kinabibilangan ng:

 • Magsaliksik ng mga partikular na kinakailangan at bayad sa bansa kung saan ka nag-a-apply.
 • Magplano nang maaga at magbigay ng sapat na oras para sa pagproseso at anumang potensyal na pagkaantala.
 • Tiyakin na ang lahat ng impormasyong ibinigay sa aplikasyon ay tumpak at kumpleto.
 • Tugunan ang anumang mga isyu sa sertipiko sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga pagkaantala sa proseso ng aplikasyon.
 • Humingi ng legal na payo kung kinakailangan.

Konklusyon

Ang Police Character Certificate ay isang mahalagang dokumento na nagpapatunay sa kasaysayan ng kriminal ng isang indibidwal. Ito ay kinakailangan para sa iba't ibang layunin, kabilang ang trabaho, imigrasyon, paglilisensya, at boluntaryong trabaho. Ang proseso para sa pagkuha ng Police Character Certificate ay nag-iiba-iba depende sa bansa kung saan ka nag-a-apply, at mahalagang tiyakin na ang lahat ng mga kinakailangan ay natutugunan at anumang mga isyu ay natugunan sa lalong madaling panahon.

Mga Madalas Itanong

Ano ang Police Character Certificate?

Ang Police Character Certificate ay isang opisyal na dokumento na nagpapatunay sa kasaysayan ng krimen ng isang indibidwal. Ito ay inisyu ng isang awtoridad ng pulisya sa bansa kung saan ang indibidwal ay naninirahan o naninirahan sa nakaraan.

Sino ang nangangailangan ng Police Character Certificate?

Ang mga taong nag-aaplay para sa ilang partikular na trabaho, visa, lisensya, o boluntaryong trabaho ay maaaring kailanganin na kumuha ng Police Character Certificate. Ang mga partikular na kinakailangan ay nag-iiba depende sa bansa at sa layunin ng aplikasyon.

Gaano katagal valid ang isang Police Character Certificate?

Ang panahon ng bisa ng isang Police Character Certificate ay nag-iiba depende sa bansa kung saan ito ibinigay at ang layunin ng aplikasyon. Sa ilang mga kaso, maaaring may bisa ito sa loob ng ilang buwan, habang sa iba, maaaring may bisa ito sa loob ng ilang taon. Mahalagang suriin ang tiyak na panahon ng bisa sa bansa kung saan ka nag-a-apply.

Magkano ang halaga ng Police Character Certificate?

Ang halaga ng isang Police Character Certificate ay nag-iiba depende sa bansa kung saan ito ibinibigay at sa oras ng pagproseso. Sa ilang bansa, maaaring walang bayad ang sertipiko, habang sa iba, maaaring may bayad na mula sa ilang dolyar hanggang daan-daang dolyar. Mahalagang suriin ang mga partikular na kinakailangan at bayarin sa bansa kung saan ka nag-a-apply.

Maaari bang gamitin ang isang Police Character Certificate sa ibang mga bansa?

Sa maraming kaso, ang isang Police Character Certificate na ibinigay sa isang bansa ay maaaring gamitin sa ibang mga bansa. Gayunpaman, mahalagang suriin ang mga partikular na kinakailangan sa bansa kung saan ka nag-a-apply upang matiyak na ang sertipiko ay nakakatugon sa kinakailangang pamantayan. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin na kumuha ng bagong sertipiko o isalin ang sertipiko sa wika ng bansa kung saan ito ginagamit.