APasaporte ID carday kasing laki ng lisensya sa pagmamaneho at opisyal na patunay ng iyongpagkakakilanlanpagkamamamayan. Ang mga ito ay partikular na kapaki-pakinabang bilang pagkakakilanlan. kapag nag-a-apply ka para sa mga scholarship kailangan moPhotocopy ng pasaporte.ito ay napakadaling gawin ito.

Bago mag-apply para sa mga Scholarship kailangan mong gumawa ng passport id, at pagkatapos mong gawinPhotocopy ng pasaporteat isumite ito kasama ng iyong mga dokumento