Nag-iisip ka ba tungkol sa pagbibitiw sa iyong trabaho? Ito ay isang malaking desisyon at maaaring maging napakahirap na ilagay ang iyong mga saloobin sa mga salita. Sa kabutihang palad, maraming mga mapagkukunan na magagamit upang makatulong na gabayan ka sa prosesong ito. Sa artikulong ito, tatalakayin namin ang mga pasikot-sikot ng isang liham ng pagbibitiw at bibigyan ka ng template na magagamit mo para magsulat ng sarili mong sulat.

Pag-unawa sa Layunin ng Liham ng Pagbibitiw

Ang liham ng pagbibitiw ay isang pormal na liham na nagpapaalam sa iyong employer na balak mong umalis sa iyong trabaho. Ito ay nagsisilbing isang propesyonal na kagandahang-loob na magbigay ng abiso sa iyong pag-alis at upang pasalamatan ang iyong tagapag-empleyo para sa pagkakataong magtrabaho sa kanila. Ang liham na ito ay nagbibigay din ng talaan ng iyong pagbibitiw at maaaring magamit para sa sanggunian sa hinaharap.

Kailan Magsulat ng Liham ng Pagbibitiw

Mahalagang bigyan ang iyong employer ng sapat na paunawa ng iyong pagbibitiw. Ang karaniwang panahon ng paunawa ay dalawang linggo, ngunit ito ay maaaring mag-iba depende sa iyong kontrata o patakaran ng kumpanya. Dapat kang sumangguni sa iyong kontrata sa pagtatrabaho o departamento ng human resources upang matukoy ang panahon ng paunawa na kinakailangan.

Mga Bahagi ng Liham ng Pagbibitiw

Karaniwang kasama sa isang sulat ng pagbibitiw ang mga sumusunod na bahagi:

Heading

Dapat isama sa heading ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, at email address. Ang impormasyong ito ay dapat ilagay sa tuktok ng liham.

Petsa

Isama ang petsa kung kailan mo planong isumite ang sulat.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Employer

Isama ang pangalan at address ng iyong employer.

Pagpupugay

I-address ang sulat sa iyong employer o agarang superbisor.

Pambungad na Talata

Simulan ang liham sa isang pahayag ng iyong intensyon na magbitiw at ang petsa kung kailan mo planong umalis sa kumpanya.

Mga talata sa katawan

Sa katawan ng liham, dapat kang magpahayag ng pasasalamat sa pagkakataong magtrabaho kasama ang kumpanya, at magbigay ng maikling paliwanag para sa iyong pag-alis. Mahalagang mapanatili ang isang propesyonal na tono at iwasang punahin ang kumpanya o ang iyong mga kasamahan.

Pangwakas na Talata

Sa pangwakas na talata, dapat kang mag-alok na tumulong sa proseso ng paglipat at ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

lagda

Lagdaan ang sulat gamit ang iyong pangalan at titulo.

Template ng Liham ng Pagbibitiw

Narito ang isang sample na template ng sulat ng pagbibitiw na maaari mong gamitin bilang gabay:

[Iyong Pangalan] [Iyong Address] [Iyong Lungsod, Estado ZIP Code] [Iyong Numero ng Telepono] [Iyong Email Address]

[Petsa]

[Pangalan ng Employer] [Address ng Employer] [Employer's City, State ZIP Code]

Minamahal na [Pangalan ng Employer],

Sumulat ako upang ipaalam sa iyo ang aking desisyon na magbitiw sa aking posisyon bilang [Your Job Title] na may [Employer's Name], epektibo [Date of Resignation]. Nasiyahan ako sa aking oras sa kumpanya at pinahahalagahan ang pagkakataong magtrabaho kasama ang isang mahuhusay na grupo ng mga indibidwal.

Mangyaring ipaalam sa akin kung anong mga hakbang ang maaari kong gawin upang matiyak ang isang maayos na paglipat sa panahon ng aking natitirang oras sa kumpanya. Nakatuon ako sa pagkumpleto ng aking kasalukuyang mga proyekto at pagtulong sa proseso ng paglipat sa anumang paraan na posible.

Salamat sa iyong pag-unawa at suporta sa panahong ito. Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon akong anumang magagawa upang tumulong sa proseso ng paglipat.

Taos-puso,

[Your Name] [Your Job Title]

Mga Tip sa Pagsulat ng Liham ng Pagbibitiw

Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang magsulat ng isang epektibong sulat ng pagbibitiw:

  • Panatilihing propesyonal at positibo ang tono ng liham.
  • Iwasang talakayin ang iyong mga dahilan sa pag-alis nang detalyado, dahil ito ay maaaring makapinsala sa iyong relasyon sa iyong employer.
  • Mag-alok na tumulong sa proseso ng paglipat sa anumang paraan na posible.
  • Magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang ang iyong tagapag-empleyo ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan.
  • Sundin ang karaniwang panahon ng paunawa na nakabalangkas sa iyong kontrata sa pagtatrabaho o patakaran ng kumpanya.

Konklusyon

Ang pagsusulat ng isang liham ng pagbibitiw ay maaaring maging isang nakakatakot na gawain, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-iwan sa iyong trabaho sa mabuting kondisyon at pagpapanatili ng isang positibong relasyon sa iyong tagapag-empleyo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na nakabalangkas sa artikulong ito at paggamit ng template na ibinigay, maaari mong tiyakin na ang iyong sulat ng pagbibitiw ay propesyonal, maikli, at magalang.

Mga Madalas Itanong

Kailangan ko bang magbigay ng dahilan para sa aking pagbibitiw sa aking sulat?

Hindi, hindi kinakailangang magbigay ng detalyadong dahilan para sa iyong pagbibitiw sa sulat. Gayunpaman, maaari mong madaling banggitin na tinanggap mo ang isa pang posisyon, naghahabol ng pagbabago sa karera, o may mga personal na dahilan para umalis.

Dapat ko bang i-email o ihatid ng kamay ang aking liham ng pagbibitiw?

Pinakamainam na ihatid sa kamay ang sulat sa iyong superbisor o kinatawan ng human resources, kung maaari. Ito ay nagpapakita ng propesyonalismo at tinitiyak na ang liham ay natanggap sa isang napapanahong paraan. Kung hindi mo maihatid nang personal ang sulat, maaari kang mag-email ng kopya sa iyong superbisor o HR.

Maaari ko bang ipawalang-bisa ang aking pagbibitiw pagkatapos isumite ang sulat?

Posibleng bawiin ang iyong pagbibitiw, ngunit depende ito sa mga patakaran ng iyong tagapag-empleyo at mga kalagayan ng iyong pagbibitiw. Kung nagdadalawang-isip ka tungkol sa pag-alis sa iyong trabaho, pinakamahusay na talakayin ang iyong mga alalahanin sa iyong superbisor bago isumite ang sulat.

Ano ang dapat kong gawin kung hilingin sa akin ng aking employer na manatili pagkatapos kong isumite ang aking pagbibitiw?

Kung hilingin sa iyo ng iyong tagapag-empleyo na manatili, dapat mong pag-isipang mabuti ang alok at timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Kung magpasya kang manatili, siguraduhing i-update ang iyong sulat ng pagbibitiw at ipaalam ang pagbabago sa mga plano sa iyong employer.

Maaari ba akong gumamit ng template ng resignation letter kung aalis ako sa ilalim ng mahihirap na sitwasyon?

Oo, maaari ka pa ring gumamit ng template ng liham ng pagbibitiw kahit na aalis ka sa ilalim ng mahihirap na kalagayan. Gayunpaman, mahalagang mapanatili ang isang propesyonal na tono at iwasan ang paggawa ng anumang negatibo o nagpapasiklab na komento sa liham. Tumutok sa pagpapahayag ng pasasalamat para sa mga pagkakataon na mayroon ka sa kumpanya at pagbibigay ng maikling paliwanag para sa iyong pag-alis.