Ang Hangzhou Government Scholarship ay nag-isponsor ng mga mag-aaral na nag-aaral sa o nag-aaplay para mag-aral sa mga institusyong mas mataas na edukasyon (HEIs) sa Hangzhou.

MGA KATEGORYA NG MGA APPLICANT AT DURATION NG SCHOLARSHIP

Mga internasyonal na mag-aaral na nag-aaplay para mag-aral o nag-aaral sa HEI sa Hangzhou na naghahabol ng bachelor degree, master degree, doctoral degree o dalawa/tatlong taon na degree sa kolehiyo, o bilang isang pangmatagalang pangkalahatang iskolar.

Hangzhou Government Scholarship CRITERIA & ELIGIBILITY

1. Mga pangunahing kinakailangan:
a. Ang aplikante para sa bachelor's degree program o para sa dalawa/tatlong taon na degree sa kolehiyo ay dapat na nakakuha ng senior high school diploma o katumbas na edukasyon, at wala pang 30 taong gulang.
b. Ang aplikante para sa master's degree program ay dapat na nakakuha ng bachelor's degree o katumbas na edukasyon, kumuha ng mga sulat ng rekomendasyon mula sa 2 propesor/assistant professor at wala pang 35 taong gulang.
c. Ang aplikante para sa programa ng doctoral degree ay dapat na nakakuha ng master's degree o katumbas na edukasyon, kumuha ng mga sulat ng rekomendasyon mula sa 2 propesor/associate professor at wala pang 40 taong gulang.
d. Ang tagal ng scholarship para sa mga pangmatagalang pangkalahatang iskolar ay dapat na tatlong buwan o higit pa.
2. Iba pang mga kinakailangan:
a. Ang mga aplikante ay dapat na hindi mamamayang Tsino at nasa mabuting kalusugan.
b. Ang mga aplikante ay dapat sumunod sa mga batas at regulasyon sa China, at sumunod sa mga patakaran at disiplina sa host HEI.
c. Ang aplikante ay dapat magkaroon ng mahusay na kaalaman sa Chinese at magbigay ng mga patunay tulad ng mga sertipiko ng HSK o iba pang mga sertipiko ng pag-aaral ng Chinese o Chinese na pagsusulit. Para sa mga nag-aaplay para sa mga kursong itinuro sa Ingles, maaaring ibaba ang pamantayan.
d. Ang aplikante na nag-aaral na sa Hangzhou ay dapat magkaroon ng magandang akademikong rekord.
e. HINDI dapat igawad ang aplikante kasama ng iba pang Chinese Government Scholarships sa lahat ng antas.

MGA HALAGA NG Hangzhou Government Scholarship

Ang mga scholarship ay nahahati sa apat na kategorya: A, B, C, at D.
a. Class A Scholarship: 30,000 RMB/tao/taon.
Ang Class A Scholarship ay nag-isponsor ng mahuhusay na internasyonal na mag-aaral na naghahabol ng master's degree o mas mataas sa Hangzhou. Ang scholarship ay sumasaklaw sa registration fee, tuition fee, bayad para sa basic learning materials, accommodation fee, insurance, at living expense.
b. Class B Scholarship: 20,000 RMB/tao/taon.
Ang Class B Scholarship ay nag-sponsor ng mahuhusay na internasyonal na mag-aaral na naghahabol ng bachelor's degree sa Hangzhou. Ang scholarship ay sumasaklaw sa registration fee, tuition fee, bayad para sa basic learning materials, accommodation fee, insurance, at living expense.
c. Class C Scholarship: 12,000 RMB/tao/taon.
Ang Class C Scholarship ay nag-isponsor ng mahuhusay na internasyonal na mag-aaral na naghahabol ng dalawang taon o tatlong taong degree sa kolehiyo sa Hangzhou. Ang scholarship ay sumasaklaw sa registration fee, tuition fee, bayad para sa basic learning materials, accommodation fee, insurance, at living expense.
d. Class D Scholarship: 6,000 RMB/tao/taon. (3,000 RMB/tao/semester))
Ang Class D Scholarship ay nag-isponsor ng mahuhusay na pangmatagalang pangkalahatang iskolar na nag-aaplay para mag-aral o nag-aaral sa mga HEI sa Hangzhou.

APPLICATION ng Hangzhou Government Scholarship

Ang mga karapat-dapat na aplikante ay dapat mag-aplay sa HEI sa nakasulat na anyo bago ang mga deadline. Ang mga aplikante para sa Class A, Class B at Class C ay maaari lamang mag-apply isang beses sa isang taon. Ang mga aplikante para sa Class D ay maaaring mag-apply isang beses sa isang semestre. Ang mga karapat-dapat na aplikante ay maaaring mag-apply nang magkasunod.
Ang mga aplikasyon ay tinatanggap mula Enero hanggang Mayo. Para sa mga tiyak na deadline ng aplikasyon, dapat kumonsulta ang mga aplikante sa nauugnay na HEI.

Hangzhou Government Scholarship APPLICATION DOCUMENTS

Ang mga materyales sa aplikasyon ay dapat na duplicate, kabilang ang:
Application form para sa Hangzhou government scholarship.
Notarized pinakamataas na diploma at transcript.
Photocopy ng pasaporte.
Sertipiko ng kalusugan.
Mga kopya ng mga liham ng rekomendasyon.
HINDI ibabalik ang mga dokumento ng aplikasyon.
http://www.studyinzhejiang.com/Scholarship.html
http://ies.zust.edu.cn/en/Scholarships/Zhejiang_Provincial_Government_Scholarship.htm