The Scholarship ng Pangulo ng Gansu Agricultural University 2022 bukas na mag-apply ngayon. Matatagpuan ang Gansu Agricultural University (GAU) sa magandang pampang ng Yellow River sa Anning District ng Lanzhou. Ang hinalinhan nito ay ang National Veterinary College na itinatag sa Lanzhou noong Oktubre 1946.

Ang GAU ay mayroong 23 kolehiyo, 1 Pangunahing Disiplina ng Estado, 1 Pangunahing Disiplina ng Ministri ng Agrikultura ng Estado at 13 Pang-probinsiyal na Pangunahing Disiplina, 5 Post-Doctoral Research Stations, 26 Ph. D na programa, 66 Masters Degree programs, at 58 Bachelor's Degree programs. Ang GAU ay mayroong 33 mga instituto ng pananaliksik at mga lab na nagbibigay ng malaking suporta sa mga aktibidad na pang-akademiko.

Ang GAU ay mayroong 1400 full-time na guro. Kasama sa kasalukuyang pagpapatala ang 16,000 undergraduates at 2,600 post-graduates.

Ang GAU ay nagbigay ng malaking pansin sa mga internasyonal na pagpapalitan ng akademiko, at nagtatag ng mapagkaibigang pakikipagtulungang pang-akademiko sa halos 60 unibersidad at institusyon sa higit sa 20 bansa tulad ng USA, Canada, Australia, New Zealand, UK, Germany, France, Ghana at Sudan atbp ..

Ang GAU ay aktibong bumuo ng International exchange at kooperasyon, na nagtatakda ng "GAU President Scholarship" upang maakit ang mahusay na internasyonal na mag-aaral.

Ang pagpasok para sa internasyonal na mag-aaral sa GAU ng 2018 ay nagsimula na. Para sa mga detalye, mangyaring basahin ang sumusunod:

1. Uri ng Pagpasok:

(1)Self-finance na estudyante:

Non-degree: Pagsasanay sa wikang Chinese, Visiting Student (Long term above 6 month and short term), Bachelor's, Master's o Doctoral Degrees, Quotas: walang limitasyon

(2) GAU President Scholarship: Doctoral Degree(priority), Master's degree.

2. Mga Disiplina at Majors:

Lahat ng mga disiplina at major na awtorisadong magbigay ng mga degree (sumangguni sa annex)

3. Mode at Haba ng Pag-aaral

Mode: Full-time

Haba ng Pag-aaral: Batsilyer: 4 na taon; Master: 3 taon; Doctoral: 3 taon

Ang isang epektibong HSK certificate (level 4) ay kinakailangan para sa isang aplikante para sa Degree program. Ang mga walang ganitong sertipikasyon ay dapat dumalo sa 1 semestre ng malawakang pagsasanay sa wikang Tsino, bago simulan ang mga major.

4. Pagiging Karapat-dapat sa Scholarship ng Pangulo ng Gansu Agricultural University

(1) Ang aplikante ay dapat na hindi Chinese na may valid na pasaporte, nasa mabuting kalusugan at walang kriminal na rekord, ay susunod sa lahat ng mga batas ng China pati na rin ang mga patakaran at regulasyon ng GAU.

(2) Ang mga aplikante para sa pag-aaral ng wikang Tsino ay dapat makatapos ng diploma sa mataas na paaralan o katumbas nito.

Ang mga aplikante para sa pag-aaral ng Bachelor Degree ay dapat makatapos ng diploma sa mataas na paaralan o katumbas nito at may edad na wala pang 30.

Ang mga aplikante para sa pag-aaral ng Master Degree ay dapat makatapos ng Bachelor's Degree o katumbas nito at may edad na wala pang 40.

Ang mga aplikante para sa pag-aaral ng Doctoral Degree ay dapat makatapos ng Master's Degree o katumbas nito at may edad na wala pang 45.

5. Gansu Agricultural University President Scholarship Application Materials

Ang mga sumusunod na materyales ay kailangan (2 kopya para sa bawat isa)

(1) Application Form para sa mga Internasyonal na Estudyante na pinunan sa Chinese o English (sumangguni sa annex)

(2) Pinakamataas na Diploma at transcript na may notaryo

(3) Sertipiko sa Pagtatrabaho o Pag-aaral

(4) Sertipiko ngHSK

(5) Plano ng pag-aaral o pananaliksik sa Chinese o sa English

(6) Dalawang liham ng rekomendasyon sa Chinese o English ng iba't ibang propesor o associate professor

(7) Form ng Physical Examination ng Dayuhan(refer sa annex) at ulat ng pagsusuri sa dugo. Ang mga orihinal na form ay dapat ipakita pagdating mo para magparehistro. Dapat saklawin ng mga medikal na eksaminasyon ang lahat ng mga bagay na nakalista sa Form ng Pisikal na Pagsusuri ng Dayuhan. Ang mga hindi kumpletong rekord o mga walang pirma ng dumadating na manggagamot, opisyal na selyo ng ospital o isang sead na litrato ng mga aplikante ay hindi wasto.

(8) Photocopy ng pasaporte

6. Deadline ng Application

Ang lahat ng mga materyales sa aplikasyon ay kinakailangang ma-scan at isumite sa pamamagitan ng Email bago ang 30thNobyembre 2017.

Email: faogau@gsau.edu.cncindytl@163.com

Post address: Office of International Relations, Gansu Agicultural University, No.1 Yingmen Village, Anning District, Lanzhou, Gansu Province, 730070, China

7. Pag-apruba, Abiso at Pagpapatala:

Ang GAU ay mag-oorganisa ng isang komite upang suriin ang lahat ng mga materyales sa aplikasyon, gagawa ng desisyon kung tatanggapin o hindi ang mga aplikante. Pagkatapos nito, ilalabas ng GAU ang listahan ng mga matriculated na mag-aaral at ipapadala sa kanila ang Admission Notice ng GAU at Visa Application for Study in China (ie: JW202 Form) para sa “X” visa application sa Chinese embassy. Ang lahat ng mga internasyonal na mag-aaral na matriculated sa GAU ay responsable para sa kanilang visa application sa kanilang sarili.

Pagpapatala: Spring semester: 2ndMarso 2018; ang tiyak na oras ay ipapaalam sa Admission Notice. Ang lahat ng mga matriculated na mag-aaral ay dapat na nakatala sa GAU sa oras ayon sa Admission Notice.

8. Bayad

(1) Self-paid na mag-aaral mangyaring hanapin ang mga detalye mula sa attachment.

(2) Itinakda ng GAU ang GAU President Scholarship para sa Mater at Doctoral (priority) na mga aplikante na kinabibilangan ng:

– libreng pagsasanay sa wikang Tsino (isang semestre), kasama ang tuition at tuluyan

– libreng Mater o Doctoral degree na pag-aaral(3 taon), kasama ang tuition at tuluyan

– living subsidy: 1000RMB/buwan (kabuuang 10 buwan/taon, maliban sa summer at winter holiday, 3 taon)

9. Makipag-ugnayan sa Amin

Address: Office of International Relations, Gansu Agricultural University, No.1 Yingmen Village, Anning District, Lanzhou, Gansu Province, 730070, China

Tel/Fax: +86-931-7631125, +86-931-7632459

Email: faogau@gsau.edu.cn, kongxf@gsau.edu.cn

Websitehttp://www.gsau.edu.cn

http:// wsc.gsau.edu.cn

Maligayang pagdating sa Gansu Agricultural University!

Annex

1. Mga listahan ng mga disiplina at major ng GAU para sa mga dayuhang estudyante

2. Application Form

3. Record ng Physical Examination para sa Dayuhan

4. Bayarin para sa mga dayuhang estudyante