ประเทศจีนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น ประเทศนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากมาย รวมถึงทุนการศึกษา China Scholarship Council (CSC) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนี้คือ China Agriculture University (CAU) ในบทความนี้ เราจะมาเจาะลึกกันว่าทุน CSC คืออะไร CAU คืออะไร และจะสมัครทุน CSC ที่ CAU ได้อย่างไร

ทุน CSC คืออะไร?

ทุนการศึกษา China Scholarship Council (CSC) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีนเพื่อส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทุนการศึกษามอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

เกี่ยวกับ China Agriculture University (CAU)

China Agriculture University (CAU) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขต Haidian กรุงปักกิ่ง และก่อตั้งขึ้นในปี 1905 CAU มีประชากรนักศึกษาที่หลากหลาย โดยมีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

Eligibility Requirements for CSC Scholarship at China Agriculture University 2024

ในการสมัครทุน CSC ที่ CAU ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนที่มีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท หรือ 40 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนที่ดี

Required Documents for CSC Scholarship Application at China Agriculture University

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการสมัครทุน CSC ที่ CAU:

How to Apply for the CSC Scholarship at China Agriculture University

หากต้องการสมัครทุน CSC ที่ CAU ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์การรับนักศึกษาต่างชาติของ CAU และสร้างบัญชี
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติและส่ง
 3. หลังจากส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์แล้ว ให้ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและลงนาม
 4. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่ลงนามแล้วและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปยังสำนักงานนักศึกษาต่างชาติที่ CAU ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง

China Agriculture University Selection and Notification Process

ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา CSC ที่ CAU นั้นมีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยประเมินผู้สมัครโดยพิจารณาจากผลการเรียน แผนการเรียนหรือข้อเสนอการวิจัย จดหมายแนะนำตัว และความสามารถทางภาษาอังกฤษ การคัดเลือกขั้นสุดท้ายดำเนินการโดย China Scholarship Council

CAU แจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทราบเกี่ยวกับรางวัลทุนการศึกษาทางอีเมลหรือไปรษณีย์ ผู้รับทุนจะได้รับจดหมายตอบรับและแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ประโยชน์ของทุน CSC ที่ CAU

ทุนการศึกษา CSC ที่ CAU มอบสิทธิประโยชน์มากมาย ได้แก่ :

 • สละสิทธิ์ค่าเล่าเรียน
 • ที่พักในมหาวิทยาลัย
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

คำถามที่ถามบ่อย

วันสุดท้ายของการสมัครทุนการศึกษา CSC ที่ CAU คืออะไร

วันสุดท้ายของการสมัครทุน CSC ที่ CAU จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ผู้สมัครควรตรวจสอบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือติดต่อสำนักงานนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องให้คะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครทุน CSC ที่ CAU?

ใช่ จำเป็นต้องให้คะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครทุน CSC ที่ CAU ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน TOEFL หรือ IELTS อย่างไรก็ตาม บางโปรแกรมอาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับทุน CSC ที่ CAU คืออะไร?

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับทุน CSC ที่ CAU ได้แก่ ผลการเรียน แผนการเรียนหรือข้อเสนอการวิจัย จดหมายแนะนำตัว และความสามารถทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยยังพิจารณาถึงศักยภาพของผู้สมัครสำหรับความสำเร็จด้านการเรียนและการมีส่วนร่วมในโครงการหรือสาขาวิชา

ฉันสามารถสมัครมากกว่าหนึ่งทุนที่ CAU ได้หรือไม่

ได้ ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้มากกว่าหนึ่งทุนที่ CAU อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับการสมัครทุนอื่น ๆ และระบุความต้องการทุนการศึกษา

มีวิชาเอกหรือโปรแกรมเฉพาะที่ทุนการศึกษา CSC ที่ CAU ครอบคลุมหรือไม่?

ทุนการศึกษา CSC ที่ CAU ครอบคลุมสาขาวิชาและโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูรายชื่อโปรแกรมที่ทุนการศึกษาครอบคลุม

ข้อสรุป

ทุนการศึกษา CSC ที่ China Agriculture University มอบโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน ในการสมัครขอรับทุน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเอกสารที่จำเป็น และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ หากคุณสนใจที่จะเรียนที่ China Agriculture University ลองพิจารณาสมัครทุน CSC