โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับนักแปลภาษาจีน-อารบิก พ.ศ. 2565

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและสันนิบาตอาหรับและฝึกอบรมนักแปลภาษาจีน-อารบิกที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศได้ตัดสินใจจัดตั้ง "โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับผู้แปลภาษาจีน-อารบิก" โปรแกรมนี้มุ่งเป้าไปที่พนักงานที่ทำงานเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภาครัฐ องค์กรและสถาบันสาธารณะในสันนิบาตอาหรับที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพในภาษาและวรรณคดีจีน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ต้องการประกอบอาชีพ ในการแปลภาษาจีน-อารบิก ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับการฝึกอบรมหนึ่งปีที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้.

หลักสูตรจะครอบคลุมความรู้และการใช้ภาษาจีนและความเข้าใจและการแสดงออกของกิจการของรัฐบาลในภาษาจีน เมื่อเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับคุณสมบัติการแปลภาษาจีน-อารบิกและผ่านการทดสอบ HSK ระดับ 6 ผู้สำเร็จการศึกษาจะติดต่อกับสำนักเลขาธิการสันนิบาตอาหรับอย่างใกล้ชิดหลังจากสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมจะเริ่มในปีการศึกษา 2022/2022 คาดว่านักเรียน 15 คนจะได้รับการฝึกอบรมทุกปีการศึกษา จำนวนนักเรียนจากประเทศเดียวถูก จำกัด ไว้ที่ 20% ของการรับเข้าเรียนทั้งหมดสำหรับหนึ่งปีการศึกษา

เวลาอบรมและหลักสูตร

  1. เวลาฝึก

โปรแกรมนี้จะใช้เวลาหนึ่งปีการศึกษารวมถึงสองภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษาประกอบด้วย 18 สัปดาห์การสอน ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน

  1. โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับนักแปลภาษาจีน-อารบิกที่ต้องการหน่วยกิตการศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการเปิดสอนหลักสูตรภาคบังคับ 10 หลักสูตร โดยแต่ละภาคการศึกษามี 5 หลักสูตร และหน่วยกิตการศึกษาทั้งหมดจะมีจำนวน 40 หน่วยกิต ผู้เข้าร่วมจะต้องเรียนจบหลักสูตรภาคบังคับทั้งหมดและได้รับหน่วยกิตการศึกษาทั้งหมด จะมีหลักสูตรให้เลือก 20 หลักสูตรในหนึ่งปีการศึกษา และหน่วยกิตการศึกษาทั้งหมดจะเพิ่มเป็น 40 หน่วยกิต ผู้เข้าร่วมควรได้รับ 4 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรเสริมในหนึ่งปีการศึกษา

  1. หลักสูตร
วิชาบังคับ
เทอมแรกภาคการศึกษาที่สอง
ตัวเลขหลักสูตรชั่วโมงเครดิตเครดิตหลักสูตรชั่วโมงเครดิตเครดิต
1ภาษาจีนแบบเร่งรัด18010ภาษาจีนแบบเร่งรัด18010
2การฟังและพูดภาษาจีนขั้นสูง724การฟังและการพูดภาษาจีนของกิจการราชการ724
3ภาษาจีนขั้นสูง การอ่านอย่างกว้างขวาง362หนังสือพิมพ์จีนและการอ่านวารสาร362
4เงื่อนไขแห่งชาติของจีน362การเขียนเชิงปฏิบัติ362
5แปลจีน-อารบิก(I)362แปลภาษาจีน-อารบิก (Ⅱ)362
Total3602036020
หลักสูตรเสริม
1การเลือกอ่านบทกวีโบราณ362ชื่นชมจิตรกรรมจีน362
2การเขียนอักษรจีน362ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่และร่วมสมัย362
3ภาษาจีนธุรกิจ362การประดิษฐ์ตัวอักษร362
4ประเพณีพื้นบ้านจีน362ตัดกระดาษ362
5ภาษาเซี่ยงไฮ้362ไทจิ362
6เลือกอ่านจากวรรณคดีจีนสมัยใหม่362ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม362
7ค้นพบเซี่ยงไฮ้362สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาจีน362
8HSK ระดับ 4362บทนำภาษาจีนโบราณ362
9HSK ระดับ 5362บทสวดจีน362
10HSK ระดับ 6362Advertising362
Total3602036020

โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับผู้แปลภาษาจีน-อารบิก

โปรแกรมนี้มอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุม การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าจ้าง ประกันสุขภาพแบบครอบคลุม และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ โปรดดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ CGS-Coverage และ Standard สำหรับรายละเอียดของแต่ละรายการ

 

คุณสมบัติ เวลาและขั้นตอนการสมัคร เอกสารที่จำเป็น และข้อมูลติดต่อ

  1. โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับนักแปลภาษาจีน-อารบิก

(1) ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งในสันนิบาตอาหรับ และเต็มใจที่จะรับใช้ประเทศบ้านเกิดของตน สันนิบาตอาหรับ และความร่วมมือระหว่างจีนกับสันนิบาตอาหรับ

(2) ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ อายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี และมีสุขภาพแข็งแรง

(3) ผู้สมัครจะต้องมี HSK ระดับ 5 (180 คะแนน) หรือเทียบเท่าความสามารถภาษาจีน

ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสามข้อข้างต้นพร้อมกัน ผู้สมัครที่ทำงานเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภาครัฐ วิสาหกิจ และสถาบันสาธารณะในสันนิบาตอาหรับจะให้ความสำคัญกับผู้สมัคร “ความสามารถภาษาจีนเทียบเท่า” ควรได้รับการพิสูจน์โดยจดหมายแนะนำตัวและใบรับรองการทดสอบที่ลงนามโดยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ในภาษาจีนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. ปิดรับสมัคร: 15 เมษายน 2565
  2. ขั้นตอนการสมัคร:

(1) สมัครโดยตรงกับสำนักเลขาธิการสันนิบาตอาหรับและรับคุณสมบัติสำหรับคำแนะนำ;

(2) ติดต่อมหาวิทยาลัยจีนที่กำหนดที่เสนอโปรแกรมนี้และรับจดหมายตอบรับล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัย

(3) กรอกขั้นตอนการสมัครออนไลน์ที่ CSC Online Application System for International Students (Visit http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ http://www.campuschina.org และคลิก "สมัครออนไลน์" เพื่อเข้าสู่ระบบ) ส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสำหรับทุนรัฐบาลจีนทางออนไลน์และพิมพ์เอกสาร โปรดปรึกษาสำนักเลขาธิการสันนิบาตอาหรับสำหรับหมายเลขหน่วยงาน

(4) ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของคุณไปยังสำนักเลขาธิการสันนิบาตอาหรับก่อนกำหนด

  1. เอกสารที่ต้องใช้ (ซ้ำ)

(1) แบบฟอร์มใบสมัครทุนรัฐบาลจีนพร้อมลายเซ็นของผู้สมัคร

(2) ผู้สมัครจะต้องส่งประกาศนียบัตรรับรองสูงสุดและใบรับรองผลการเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องส่งเอกสารราชการที่ออกโดยโรงเรียนปัจจุบันเพื่อพิสูจน์สถานะนักเรียนปัจจุบันหรือวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

(3) สำเนาใบรับรอง HSK ที่ถูกต้องหรือหลักฐานความสามารถเทียบเท่าภาษาจีน;

(4) สำเนาหนังสือเดินทาง;

(5) ผู้สมัครที่ทำงานเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภาครัฐ วิสาหกิจ และสถาบันสาธารณะในสันนิบาตอาหรับจะต้องยื่นหนังสือรับรองการจ้างงาน

(6) แบบฟอร์มตรวจร่างกายชาวต่างชาติ (สำเนา) (ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและดาวน์โหลดจาก http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ http://www.campuschina.org); การตรวจร่างกายต้องครอบคลุมรายการทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ แบบฟอร์มหรือแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์โดยไม่มีลายเซ็นของแพทย์ที่เข้าร่วมหรือตราประทับอย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลหรือรูปถ่ายที่ปิดสนิทของผู้สมัครถือเป็นโมฆะ โปรดวางแผนกำหนดการตรวจร่างกายอย่างรอบคอบ เนื่องจากผลการตรวจมีอายุเพียง 6 เดือน

(7) สำเนาจดหมายตอบรับล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยจีนที่กำหนดที่เสนอโปรแกรมนี้

เอกสารการสมัครจะไม่ถูกส่งกลับ

โครงการฝึกอบรมร่วมสำหรับนักแปลภาษาจีน-อารบิก ข้อมูลการติดต่อ

(1) มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้

โทร: +86-21-6536 0599/3537 2961/3537 2963

แฟกซ์:+86-21-6531 3756

อีเมล:oisa@shisu.edu.cn;เว็บไซต์:http://oisa.shisu.edu.cn/

ที่อยู่: ห้อง 202 อาคารเรียน 2, 550 Dalian Road (W),

Shanghai 202283 PR China

(2) สำนักเลขาธิการสันนิบาตอาหรับ

โทร: 002-0109-9999114

โทรสาร: 0020-2-2574-0331

Email: sawsansharak@hotmail.com