The มหาวิทยาลัยปักกิ่งแห่งเทคโนโลยีเคมี CSC และผลทุนการศึกษาเส้นทางสายไหม 2022 ประกาศ. ได้รับการอนุมัติจาก Beijing University of Chemical Technology สำหรับการสอบวัดคุณสมบัติและการประเมินการสัมภาษณ์ และได้รับการอนุมัติจาก Beijing University of Chemical Technology China Government Awards สำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง ทีมประเมินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อทุนรัฐบาลจีนสำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเองในประเทศจีนในปี 2022 มีดังนี้

รายการสุดท้ายขึ้นอยู่กับรายชื่อสภาทุนการศึกษาของจีน

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกของโครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเส้นทางสายไหม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน