Хятад улсын ?М?ЗОрны тэтгэлгээр суралцах т?с?л гэдэг нь Хятад улсын ?М?ЗОрон болон Монгол улсын боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамтай гарын ?сэг зурсан Монгол улсаас Хятад улсад ирж суралцах болон Монгол улсад хятад хэлний багш томилох тухай з?вл?лц??рийн нэгэн хэсэг б?г??д Монгол улсаас ?М?ЗОрны их дээд сургуулиудад дээд боловсрол эзэмших оюутнуудад тэтгэлгээр хангах асуудлыг хэлнэ.
Монгол улсаас ирж суралцагчдын болзолыг Хятад улсын ?М?ЗОрны боловсролын удирдах байгууллагууд тогтоох б?г??д Монгол улсаас ирж суралцагдын эрхийг Хятад улсын ?М?ЗОрны боловсролын байгууллага болон Хятад улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам хамтран хянаж элсэлтийн ?мн?х б?хий л ажлыг Хятад улсын ?М?ЗОрны боловсролын удирдах байгууллагын найдлагаар Хятад улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам г?йцэтгэнэ.

Элсэлтийн т?р?л ба тэтгэлэг олгох хугацааны хязгаар

Суралцуулах т?р?л: -?ндсэн анги
Мэргэжил суралцах хугацаа: – сурлагын 4жил
Хаятад хэлний бэлтгэлийн хугацаа: сурлагын 1 жил
Тэтгэлэг олгох хязгаар: сурлагын 4-5 жил
Жич: Хаятад хэлний бэлтгэлийг зайлшг?й ?ндсэн ангид орохоос ?мн? г?йцэтгэнэ.

Тэтгэлэгт хамрагдахыг эрмэлзэгчдийн ?рг?д?л ба хугацаа

Тэтгэлэгт хамрагдахыг эрмэлзэн ?рг?д?л гаргагчид заасан хугацаанд Монгол улсын боловсрол соёл щинжлэх ухааны яманд ?рг?дл?? ?гн?. ?рг?длийг 2022 оны 4-р сард ?г?х ба тодорхой хугацааг холбогдох байгууллагуудаас лавлаж мэдэж болно.

?рг?д?л гаргагчдаас зайлшг?й шаардах з?йл

1. ?рг?д?л гаргагч зайлшг?й Монгол улсын иргэн байх б?г??д эр??л мэндийн талаар ямар нэг асуудалг?й
2.?рг?д?л гаргагчдын боловсролын т?вшин ба насны хязгаар: ?ндсэн ангид ирж суралцагчид зайлшг?й дунд сургууль т?гсс?н тэрг??ний сурлагатай байх ба 18 наснаас дээш 25 наснаас доош насны х?н байна .

Тэтгэлгийн агуулга ба баримжаа

Хаятад-Монгол хоёр талын з?вл?лц??рийг ?ндэслэж Хятадын талаас монголын оюутнуудад олгох тэтгэлэг нь сурлагын т?лб?р, сурах бичгийн зардал, байрны т?лб?р, степент, эмнэлгийн болон даатгалын ?ндс эн зард хамаарагдана. Бусад зардлыг оюутан ??р?? хариуцах больно.
1.Тэтгэлэгт багтах степентийг оюутан суралцаж байгаа тухайн сургулиас тухайн х?нд сар б?р олгоно. Степентийн баримжаа нь х?н б?р сард 1400 юань болно.
2.Эмнэлгийн болон даатгалын ?ндсэн т?лб?р гэдэг нь: Хатадын талаас Монголоос ирж суралцагчдын хамт олноор нь “эмнэлэгт хэвтэж эмчл??лэх, гэнэтийн ослын даатгал, юулг?й байдлын даатгал” зэрэг багтана.
Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутан х?нд ?вчилж эмнэлэгт хэвтэх буюу гэнэтийн осолд орсон зардалыг тэрх?? оюутны суралцаж байгаа сургууль нь б?хий л баримт бичгийг ?ндэслэж даатгалын компанаар зохих заалтын дагуу т?лб?р олгохыг хэлнэ.
3.Монгол улсаас ирж суралцагчид хил нэвтрех эр??л мэндийн зардал, оршин суух болон визийн зардалыг ??р?? хариуцна.

?рг?д?лд хамрагдах материал

1.?рг?д?л гаргагч дараах материалуудыг ?нэн з?в цэвэр бичиж тушаах хэрэгтэй. ??нд: 1. Хятад улсын ?М?ЗОрны тэтгэлэгт хамрагдахыг х?ссэн х?снэгт /?в?р Монголын боловсролын тэнхимийн нэгдэлтэй дармалдсан. /-ийг эх хувь ба хуулбар тус б?р нэг хувь байх б?г??д х?снэгтийг б?гл?хд?? хятад-англи хэл дээр буулгасан байна.
2. Дунд сургууль т?гсс?н атестатын нотириатын баталгаатай байх б?г??д энэ нь хятад-англи хэл дээр байна.
3. ?ндсэн ангид сурч судлах т?л?вл?г??г хятад-англи хэл дээр 200 ?сгээс доошг?й бичсэн байна.
4. Урлагын салбарт суралцахаар ?рг?д?л гаргагчид нь тухайн х?ний б?тээлийн диск, уран зургийн чиглэлээр суралцахаар ?рг?д?л гаргагч нь зайлшг?й тус х?ний б?тээлийн диск /2 хувь таталбар зураг , 2 хувь ?нг?т зураг, 2 хувь бусад б?тээл авчирсан байна./
5. “Гадаадаас тус улсад суух х?м??сийн эр??л мэндийг шалгасан дэвтэр” / Хятад улсын эр??л мэндийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн тамга б?хий дэвтэрийг “Хятад улсад 6 сараас дээш т?р оршин суугчдад олгодог/-ийг заавал англи хэл тэмдэглэсэн байх шаардлагатай. ?рг?д?л гаргагчид “Гадаадаас тус улсад суух х?м??сийн эр??л мэндийг шалгасан дэвтэр”-т заасан заалтын дагуу эр??л мэндийн ?злэгт хамрагдах хэрэгтэй. Тус дэвтэрт заасан заалтын аль нэг нь дутуу юм уу эсвэл тус х?ний фото зураг байхг?й буюу зураг нь байсан ч зохих тамгаг?й бол м?н эмчийн ?злэгт хамрагдаад тус эмчийн гарын ?сэгг?й бол уг дэвтэр х?чинг?й болно. Эр??л мэндийн ?злэгт хамрагдаснаас хойш 6 сарын х?чинтэй ба ?ргэлжл??лэн суухаар болбол дахин ?злэгт хамрагдах хэрэгтэй.
6.Дээр ?г??лсэн ?рг?длийн хамт б?рд??лэх материалыг элсэлтийн ажлыг г?йцэтгэж байгаа Хятад улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яам жил б?рийн 6-р сарын дунд ?М?ЗОрны боловсролын тэнхимд х?ргэсэн байна. ?М?ЗОрны боловсролын тэнхим хувь х?ний ?рг?д?л элсэлтийн мэдэгдлийн бичиг бусад материалыг буцаахг?й.

Сургууль болон мэргэжил сонгох туха

?рг?д?л гаргагч ?М?ЗОрны боловсролын тэнхимээс з?вш??рс?н их дээд сургуулиудын дотроос 2 сургууль 2 мэргэжлийг сонгоно. Гэхдээ “Хятад улсын ?М?ЗОрны засгийн ордны тэтгэлгээр элсэх оюутны д?рэм”-д хамрагдсан байх ёстой. ?рг?д?л гаргагчийн бичсэн сургууль, мэргэжлийн дотроос Хятадын тал ??рийн боломжыг ?ндэслэж зохицуулах эрхтэй.

Элсэлтийн мэдэгдэлийн бичиг

1.?М?ЗОрны боловсролын тэнхимийн тэтгэлэгт хамрагдахаар ?рг?д?л гаргагчидын материалыг хянаж ?зээд х?снэгтэнд бичигдсэн саналын дагуу тухайн н?хц?л бололцоог ?ндэслэн аль нэг сургууль, мэргэжилийг суралцуулахаар хуваарилаж холбогдох материалыг тухайн сургуульд х?ргэж тус сургууль нь элсэлтийн эцсийн шийдвэрийг гаргана. ?рг?д?л гаргагчийн н?хц?л болон б?рд??лсэн материал нь шаардлагад нийцэхг?й бол х?чинг?йд тооцож х?лээж авахг?й.
2.?рг?д?л гаргагч Хятад улсад ирж ?ндсэн ангид суралцахаас ?мн? хятад хэлний бэлтгэл ангид нэг жил суралцах болно. Сурлагын хугацаа дуусч хятад хэлний шалгалтанд хэр тэнцсэн н?хц?лд мэргэжлийн ?ндсэн ангид дэвшин суралцах болно. Хэрэв тогтсон хугацаанд хятад хэлний шалгалтанд тэнцээг?й оюутаныг мэргэжил дээшл??лсэн ?нэмлэх олгож нутагт нь буцаана.
3. “Элсэлтийн мэдэгдэлийн бичиг”-д заагдсан сургууль, мэргэжил, суралцах хугацаа зэргийг Хаятад улсад ирсэнээс хойш ??рчл?гд?хг?й юм.
4.?М?ЗОрны боловсролын тэнхим 7-р сарын 30-аас ?мн?”элсэгчдийн нэрсийн жагсаалт ”, “элсэлтийн мэдэгдэлийн бичиг” болон гадаадын оюутан Хятад улсад суралцах визийн олгох ?рг?длийн х?снэгт” /JW202 х?снэгт/ зэргийг элсэлтийг хариуцсан холбогдох байгууллагад х?рг??лсэн байх ба тэрх?? байгууллага нь элсэгдсэн оюутанд уг бичгийг гардуулна.

?М?ЗОронтой харилцах арга

Хаяг: Хаятад улсын ?в?рмонголын Х?х хотын Дин Сиань замын № 5
Шуудангийн хаяг: 010011
Утас: 0086-471-2856509
Факс: 0086-471-2856509

Скачать
Основная
дата пересмотра
Отзыв товара
Стипендия для иностранных студентов
Рейтинг Автор
51star1star1star1star1star