Bursa guvernamentală Ningbo sponsorizează studenții care învață sau solicită să studieze la instituțiile de învățământ superior (HEI) din Ningbo.

CATEGORIE DE SOLICITANȚI ȘI DURATA BURSEI

Studenți internaționali care aplică pentru a studia sau studiază la instituțiile de învățământ superior din Ningbo, care urmează o diplomă de licență, o diplomă de master, o diplomă de doctorat sau o diplomă de colegiu de doi/trei ani sau ca bursier general pe termen lung (un semestru sau mai mult).

CRITERII & ELIGIBILITATE

1. Cerințe de bază:
A. Solicitantul pentru programul de licență sau pentru o diplomă de colegiu de doi/trei ani trebuie să fi obținut o diplomă de liceu sau studii echivalente și să aibă sub 30 de ani.
b. Solicitantul pentru programul de master ar trebui să fi obținut diplomă de licență sau studii echivalente, să primească scrisori de recomandare de la 2 profesori/asistenți și să aibă sub 35 de ani.
c. Solicitantul pentru programul de doctorat ar trebui să fi obținut diploma de master sau studii echivalente, să primească scrisori de recomandare de la 2 profesori/profesori asociați și să aibă sub 40 de ani.
d. Durata bursei pentru studenții generali pe termen lung ar trebui să fie de cel puțin un semestru.
2. Alte cerințe:
A. Solicitanții ar trebui să fie cetățeni non-chinezi și să fie sănătoși.
b. Solicitanții trebuie să respecte legile și reglementările din China și să respecte regulile și disciplinele din instituțiile de învățământ superior gazdă.
c. Solicitantul ar trebui să aibă o bună cunoaștere a limbii chineze și să furnizeze dovezi, cum ar fi certificate HSK sau alte certificate de învățare sau examen de chineză. Pentru cei care aplică pentru cursuri predate în limba engleză, standardul ar putea fi redus.
d. Solicitantul care studiază deja în Ningbo ar trebui să aibă un dosar academic bun.
e. Solicitantul NU ar trebui să primească alte burse guvernamentale chinezești de toate nivelurile.

VALORI ALE BURSEI

Bursele se împart în patru categorii: A, B, C și D.
A. Bursă clasa A: 30.000 RMB/persoană/an.
Bursa de clasă A sponsorizează studenți internaționali excelenți care urmează o diplomă de master sau mai mult.
b. Bursă clasa B: 20.000 RMB/persoană/an.
Bursa de clasă B sponsorizează studenți internaționali excelenți care urmează o diplomă de licență.
c. Bursă clasa C: 10.000 RMB/persoană/an.
Bursa de clasă C sponsorizează studenți internaționali excelenți care urmează o diplomă de colegiu de doi sau trei ani.
d. Bursă clasa D: 6.000 RMB/persoană/an. (3.000 RMB/persoană/semestru)
Bursa de clasă D sponsorizează cercetători generali excelenți pe termen lung.

APLICARE

Solicitanții eligibili ar trebui să solicite la IIS în formă scrisă înainte de termenele limită. Solicitanții pentru Clasa A, Clasa B și Clasa C pot aplica doar o dată pe an. Durata burselor de clasa D, care este mai mică de un an universitar, este considerată un semestru. Solicitanții eligibili pot aplica consecutiv.
Cererile sunt acceptate din ianuarie până în mai. Pentru termenele limită specifice de aplicare, solicitanții ar trebui să consulte instituțiile de învățământ superior relevante.

DOCUMENTE DE APLICARE

Materialele de aplicare trebuie să fie în dublu exemplar, inclusiv:
Formular de cerere pentru bursa guvernamentală Ningbo. (vezi atașamentul)
Cea mai înaltă diplomă legalizată și foaia matricolă.
Fotocopie a pașaportului.
Certificat de sanatate.
Fotocopii scrisorilor de recomandare. (nu se aplică pentru cercetătorii generali pe termen lung)
Documentele de aplicare NU vor fi returnate.