The Pekiński Uniwersytet Technologii Chemicznej CSC i wynik stypendium Silk Road 2022 Ogłoszony. Zatwierdzony przez Pekiński Uniwersytet Technologii Chemicznej do egzaminów kwalifikacyjnych i oceny rozmów kwalifikacyjnych oraz zatwierdzony przez Pekiński Uniwersytet Technologii Chemicznej China Government Awards za samodzielną rejestrację, Zespół Oceny Przyjęć dla Studentów Absolwentów.

Lista stypendiów rządu chińskiego na samodzielną rejestrację w Chinach w 2022 jest następująca.

Ostateczna lista opiera się na liście Chińskiej Rady Stypendialnej.

Wybrany Program Stypendiów dla Absolwentów Uczelni

Wybrany student Programu Stypendialnego Jedwabnego Szlaku

Gratulacje dla wszystkich wybranych uczniów.